Tänään: 12.07.2024

Minka Heino

Päätoimittaja

Lohjan museolla puutarhanäyttely

puutarhanäyttely

Minka Heino on vihtiläinen nykytaiteilija, joka työskentelee niin kuvataiteen kuin tekstitaiteen saralla. Hän on opettanut Lohjan kuvataidekoulussa sekä toiminut Lohjalla sanataiteen kehittäjänä.  Lisäksi hän on työskennellyt Lohjan kirjaston kanssa monimuotoisesti eri taidehankkeiden kehittäjänä ja toteuttajana. Näitä projekteja on rahoittanut aluehallintovirasto.

Näyttely koko kesän

Taiteilija Heinon näyttely ”Tarinoiden puutarha ” Lohjan Museon puutarhassa 5.6.−1.9.2024. Tarinoiden puutarha -näyttely muodostuu yhdeksästä ympäristötaideteoksesta. Teokset ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, mutta niillä on myös yhteys toisiinsa. Teoksien tekemiseen on käytetty luonnon ja ihmisen valmistamia materiaaleja.

Näyttelyn lähtökohtana on ihmisyys läpi aikakausien. Teoksia varten taiteilija on käynyt läpi lohjalaisia ihmisiä koskevia museoarkistoja. Siten kaikki teokset pohjaavat todellisten ihmisten elämiin, silti yksikään teos ei kerro kenestäkään tietystä henkilöstä.

Teokset käsittelevät yhteiskunnallisia aiheita. Niiden ajatuksena on nostaa näkymätön näkyväksi ja tarjota uusia näkökulmia johonkin jo totuttuun ja siksi ohitettuun, mutta ei unohdettuun. Teoksia on työstetty yhdessä ja erikseen. Ne ovat kasvaneet ja kehittyneet yksilöllisestä kohtaamisesta, mutta myös tarvinneet onnistuneen ryhmäyttämisen toimiakseen näyttelykokonaisuutena.

Jokaisessa teoksessa on kolme tärkeää elementtiä. Nämä elementit ovat tila, jossa teos on, teoksen materiaali sekä teksti eli nimi ja tarina.

Minka Heino kuvaa työskentelytapaansa seuraavasti:

– Työskennellessäni pidän siitä, että työni kulkevat tuntoaistini kautta materiaalista kokonaiseksi teokseksi. Ympäristötaiteen puitteissa tämä käsillä tekeminen, käsittäminen, tuntuu minulle luontevimmalta. Sanojen kanssa taas pyrin kuvaamaan sitä maailmaa, jonka haluan näyttää. Vinoutumien kautta syntyvät mielenkiintoisimmat havainnot.

Kuvataiteilija, yhteisö- ja ympäristötaiteilija Minka Heino (s.1976) asuu ja työskentelee Vihdissä.  Monimuotoisia yksityis- ja ryhmätaidenäyttelyitä Minka Heino on pitänyt useilla eri paikkakunnilla vuodesta 2005 lähtien. Minka Heinon teoksia löytyy julkisista tiloista, kuten Jorvin sairaalasta sekä Karkkilan kirjastosta, ja hänet on palkittu muun muassa Kaarlo Ranta -stipendillä. Minka Heino ylläpitää Minkart – ikkunagalleriaa Vihdin kirkonkylässä. Hän toimii Suomen taiteilijaseuran hallituksen varajäsenenä, MUU ry:n hallituksen varapuheenjohtajana sekä Suomen aforismiyhdistyksen puheenjohtajana.

– Puutarhanäyttelystä sovittiin Lohjan museonjohtajan Annamari Juvonen-Eskolan kanssa noin vuosi sitten. Halusin rakentaa puutarhaan näyttelyn, joka kattaa koko puutarhan. Nyt yhdeksän erilaista teosta kiertää puutarhaa. Jokaisen teoksen ytimenä ovat teksti ja kuvataiteellinen teos, jotka liittyvät ympäristöön ja näyttelyyn kokonaisuuksina. Minulle on tärkeää, että jokaisessa teoksessa samaa kieltä puhuvat paikka, materiaali ja teoksen teksti. Se on pyhäkolminaisuus, joka sopii Pappilan pihaan, kertoo Minka näyttelystään.

Heinon teoksissa puhuu ihmisyys, joka on rakennettu eri taiteen lajeja käyttäen katsottavaksi, mutta myös aistittavaksi. Jo taideuran alkutaipaleella Minka Heino tiesi, ettei hänestä tule perinteistä maalaria, vaan häntä kiinnostavat materiaaliset kokonaisuudet sekä tekstin yhdistäminen teoksiin. Kirjoittajana Heino on tiivistäjä. Hän toimii kuvataiteen hallituspaikkojen, MUU ry varapuheenjohtaja ja Suomen taiteilijaseuran hallituksen varajäsen, lisäksi Suomen aforismiyhdistyksen puheenjohtana.

Kuvassa taiteilija Minka Heino ja teos Haltioitua, 2024. Kuvan on ottanut Timo Ahjotuli.