Mitä olisi kaupunki ilman yrityksiä? Sitä kysyy Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula kaupunginjohtajan tervehdyksessään, jonka hän on kirjoittanut Lohjan Yrittäjät ry:n 100 vuotta yrittäjyyttä -historiikkiin. Aika kolkkoa olisi, Sivula vastaa omaan kysymykseensä ja luettelee, mitä kaikkea Lohjalta puuttuisi: kahvilat, parturit, hierojat… Entä, millainen olisi kaupunki ilman työpaikkoja? Ei kaupunki lainkaan, Sivula toteaa. Hänen lauseensa kertovat paljon yrittäjien merkityksestä yhteiskunnalle.

Lohjan yritystoiminnalla on pitkät juuret, ja Lohjan Yrittäjät ry:lläkin jo melkoisesti ikää, sillä se perustettiin vuonna 1920.

–Lohjan Liikemiesyhdistyksenä tämä lähti liikkeelle, kun kauppiaat alkoivat järjestäytyä, kertoo Lohjan Yrittäjien puheenjohtaja Pasi Hotti.

Vaikka maailma on sadan vuoden aikana muuttunut paljon, Hotti toteaa, että yrittäjien asenne on pysynyt kautta linjan samanlaisena historian varrella.

–Tänä aikana on kärsitty sota, pula-ajat ja osin koronakin, mutta yrittäjäyhdistys on pystynyt toimimaan koko ajan. Lohjan Yrittäjät on ainoa Suomen Yrittäjien alle kuuluvista yhdistyksistä, joka on toiminut näin kauan keskeytyksettä. Yrittäjät ovat aina pitäneet jollain tavalla ryhdin yllä ja yhteiskunnallisiin ongelmiin on etsitty ratkaisuja. Esimerkiksi sota-aikana yrittäjät järjestivät halkotalkoot, jotta polttopuita saatiin niillekin perheille, joista miehet olivat sodassa, Hotti kertoo.

Myöhemminkin on saatu paljon aikaan. Esimerkiksi Lohjan Messut järjestettiin monta kertaa vuosien varrella, viimeiset vuonna 2008. Yksi merkittävä hetki oli myös Lohjan yrittäjätalon valmistuminen vuoden 2012 lopussa, vaikka siellä nykyään onkin paljon muita toimijoita kuin yrittäjiä. Paikallisia yrittäjiä muistetaan mm. palkitsemalla aktiivisimpia heistä. Kaikille lohjalaisille taas iloa on tuottanut Lohjan perinteinen joulunavaus, jonka järjestelyissä Lohjan Yrittäjät on mukana.

Lohjan Yrittäjien hallitus vanhan ajan puvuissa: Niina Leijamaa (ala vas), Riikka Rinne, Maarit Salo, Taina Kunttu, Heidi Saario, Markus Hänninen (ylä vas), Anne von Bell, Hannu Saarelma, Mika Järvenpää, Petri Eriksson, Juha Niitynpää, Pasi Hotti ja Tommi Toropainen. Kuvasta puuttuu Jari Parviainen. (Kuva: Markku Pajunen)

Yrittäjien ääni

Hotti määrittelee Lohjan Yrittäjien tehtäväksi yrittäjien etujen ajamisen.

–Raivaamme esteitä yrittäjien edestä, jotta yritystoiminta olisi helpompaa ja kannattavaa. Teemme myös kannanottoja esimerkiksi kaupungin, valtion ja verottajan suuntaan. Yrittäjät unohdetaan helposti, jos emme pidä ääntä. Meidän onkin tärkeää olla mukana tuomassa näkökulmaamme esille ja keskustelemassa samojen pöytien ääressä muiden toimijoiden kanssa.

Tällä hetkellä vaikuttaminen on tarkoittanut mm. asuntomessupöydissä istumista. Hotti kertoo, että myös vireillä olevat kaavat tulevat valmisteluvaiheessa heille kommentoitaviksi. Lohjan Yrittäjät on ollut vaikuttamassa mm. pysäköintiä koskeviin asioihin.

–Esimerkiksi Kauppakeskus Lohen kohdalla ei oltu huomioitu riittävästi työntekijöiden pysäköintiä. Keskustelimme asiasta ja saimme avattua solmukohtia. Työpysäköintipaikkoja saatiin lisää. Myös pari vuotta sitten tullut lauantaipysäköinnin maksuttomuus on meidän ajamamme asia. Nyt mietitään asuntomessujen pysäköintiä, onko siinä kaikki puolet kartoitettu, Hotti kertoo.

Ratahankkeet puhuttavat myös yrittäjiä.

–Uudenmaan Yrittäjien kautta on otettu kantaa ratahankkeisiin, Hanko–Hyvinkää radan sähköistykseen ja Tunnin junaan.

Lohjan Yrittäjien hallitus 2020 ensimmäisessä kokouksessaan. Taina Kunttu (etu vas), Pasi Hotti, Maarit Salo, Riikka Rinne, Niina Leijamaa, Tommi Toropainen, Jari Parviainen, Petri Eriksson, Juha Niitynpää, Heidi Saario, Hannu Saarelma, Mika Järvenpää ja Markus Hänninen. (Kuva: Anne von Bell)

Voimaa verkostoitumisesta

Hotti kertoo, että noin 30% paikallisista yrityksistä on Lohjan Yrittäjien jäseniä, joten kasvuvaraa olisi. Siitä huolimatta Lohja on Uudenmaan yrittäjäyhdistyksistä kolmanneksi suurin Porvoon ja Järvenpään jälkeen. Lohjan Yrittäjien järjestösihteeri Anne von Bell kertoo, että nykyään jäseniä on 660.

–Jäsenmäärä on kasvanut. Kun tulin mukaan tänne vuonna 2006, jäseniä oli 460. Välillä jäseniä oli tosin jo yli 800.

Hänen aikanaan esimerkiksi tapahtumien ja yrittäjille tarjottavan tiedonmäärä ovat lisääntyneet.

–Kehityksessä on oltava mukana ja koulutuksia on mietittävä sen mukaan, mikä on in. Verkostoituminen on lisääntynyt ja yrittäjät ovat ymmärtäneet sen merkityksen. Vuoropuhelua on lisätty sekä yrittäjien että kaupungin välillä.

Lohjalla on muitakin Suomen Yrittäjien lipun alla olevia yrittäjäyhdistyksiä, kuten Karjalohja-Sammatin Yrittäjät. Hotti kokee, että yhdistysten jäsenyydestä on paljon hyötyä yrittäjille.

–Samanhenkisten verkosto tuo bisnesmahdollisuuksia, kun oppii tuntemaan toisia yrittäjiä. Me jaamme samat ilon ja surun aiheet, joista tilaisuuksissamme voidaan jutella yhdessä. Vahvimpana hyötynä näen yhdessä tekemisen. Aina on kaveri, jolle voi soittaa. Samanlainen yhteenkuuluvuuden tunne on ympäri Suomea. Kenen tahansa kanssa on helppo mennä juttelemaan.

Hän ei osaa edes kuvitella sellaista tilannetta, että Lohjan Yrittäjiä ei olisi.

–Sitten olisi varmaan joku toinen samanlainen vaikuttamiskanava kuntien, valtion ja yrittäjien välillä. Niin tärkeä tämä elementti on yrittäjien tekemisen esille tuojana ja ongelmien ratkojana.

–Mitä enemmän meitä on, sitä enemmän saamme aikaiseksi ja sitä paremmin yrittäjien ääni kuuluu. Yksittäisen yrittäjän on vaikeaa saada ääntään kuuluville, von Bell tiivistää.

Yrittäjien välinen kilpailu ei Hotin kokeman mukaan näy yrittäjäyhdistyksessä.

–Meillä on valtava määrä esimerkiksi rakennusalan pieniä ja suuria yrityksiä, mutta täällä kaikki ovat samalla viivalla. Kaikilla on yksi ääni, kun asioista päätetään. On hyvä, että mukana on laajasti eri alojen yrittäjiä, niin kuulemme, mitä haasteita kentällä on ja voimme selvittää, mitä niille voi tehdä.

Lohjan Yrittäjien puheenjohtaja Pasi Hotti. (Kuva: Uudenmaan Yrittäjät)

Korona ei ole ainakaan vielä saanut aikaan katastrofia

Hotti toteaa, että koronavirukset vaikutukset on tunnettu Lohjan yrityskentässä niin kuin muuallakin Suomessa, mutta mitään kauheaa katastrofia ei ole ainakaan vielä tapahtunut.

–Sijaintimme on hyvä pääkaupunkiseudun vieressä, mutta täällä on kuitenkin maltillisemmat kulut kuin siellä, hän toteaa.

Vaikutukset ovat kuitenkin olleet epätasaisia. Samalla, kun toiselta alalta työt ovat loppuneet lähes kokonaan, toisella tekemistä on riittänyt jopa tavallista enemmän.

–Esimerkiksi maansiirtoalalla hommia on ollut enemmän kuin ennen. Palveluala taas tyssäsi ihan kokonaan, mutta pikkuhiljaa hommat ovat alkaneet rullata ja tällä hetkellä näkyy jo valoa ikkunassa.

Lohjan Yrittäjät on pyrkinyt auttamaan mm. selvittämällä pankeista laina-asioita ja keräämällä tietopaketteja siitä, miten hädän hetkellä kannattaa toimia. Vaikka nyt näyttää paremmalta, syksy on vielä arvoitus.

–Teollisuuden tilauskanta on pienentynyt isoissa yrityksissä. Se voi näkyä jossain vaiheessa myös pienemmissä yrityksissä eri aloilla. Jatkossa nähdään myös se, kohdistuvatko tuet oikein. Nyt tukea on annettu tulevaisuuteen sijoittamiseen ja kehittämiseen, mutta tulevaisuudesta ei ole tietoa. Toivotaan, että seuraavat tuet kohdistuisivat suoraan yritysten tukemiseen. Tällä hetkellä on kuitenkin hyvät, mutta odottavat fiilikset. Pitää vain olla rohkeutta viedä asioita eteenpäin, eikä jämähtää paikoilleen, ettei jää jälkeen.

–Vaikka on ollut kriisi, uusiakin yrityksiä on perustettu. Se on rohkeaa. Joillain taas ajatukset ovat voineet muuttua, eikä oma liikeidea olekaan enää tuntunut houkuttelevalta. Muuta vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole kuin, että elämä ja tekeminen jatkuvat. Bisnes vain muuttaa muotoaan. Esimerkiksi turhaa liikkumista pystytään jatkossa välttämään, kun asioita voidaan tehdä etänä, Hotti pohtii.

SMS