Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 17.2. Lohjan Yrityskiinteistöt -nimisen osakeyhtiön perustamista. Kaupunginhallitus esitti osakeyhtiön perustamista, mutta kokoomuksen valtuutettu Kaj Sundqvist teki Matti Pajuojan, Janne Turusen, Jan Tallqvistin, Taina Lackmanin, Teija Ristaniemen, Heikki Linnavirran, Riikka Slunga-Poutsalon ja Juhana Salmenpohjan kannattamana vastaesityksen, että Lohjan Yrityskiinteistöt Oy:tä ei perusteta.

Vihreiden valtuutettu Urpo Uotila teki toisen vastaesityksen Lassi Huhtalan kannattamana. Hän esitti, että valtuusto päättää palauttaa yrityskiinteistöyhtiön perustamisen uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiaan palataan, kun uusi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian ja siihen kirjattavat kaupungin elinvoimaa edistävät toimet.

Ensin äänestettiin asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Asian käsittelyä jatkettiin äänin 36–15. Seuraavaksi äänestettiin osakeyhtiön perustamisesta. Sundqvistin vastaesitys voitti äänin 37–14, joten valtuusto päätti, että Lohjan Yrityskiinteistöt Oy:tä ei perusteta.

Toiset näkivät osakeyhtiön arveluttavana ratkaisuna, toiset työkaluja yritysten auttamiseksi

Kuten niin moni muutkin asia, myös Lohjan Yrityskiinteistöt Oy:n perustaminen jakoi valtuutettujen mielipiteitä. Puheenvuorojen perusteella selkeä enemmistö suhtautui osakeyhtiön perustamiseen kuitenkin epäillen syystä tai toisesta. Eniten perustamista puoltavia löytyi puolestaan vihreiden ja keskustan riveistä.

–Yhtiötä on suunniteltu pitkään. Kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka auttaa yrityksiä sijoittumaan Lohjalle, on hyvä ajatus, totesi vihreiden Urpo Uotila.

Muut pelkäsivät mm. sitä, että osakeyhtiön myötä päätäntävalta keskittyy muutamalle ihmisille. Lisäksi moni piti osakeyhtiötä turhana hallinnollisena väliportaana. Yhtiön tavoitekin vaikutti varsin vaatimattomalta: yhden yritystontin myynti vuodessa.

–Yrityksiä tarvitaan. Työ ehkäisee syrjäytymistä ja lisää verotuloja ja jokainen yritys ja työpaikka on kaupungille tärkeä, mutta tarvitaanko tähän kaupungin pääomittamaa, osin kaupungin takaamalla velkarahalla toimivaa kiinteistöyhtiötä. Yhtiön tarkoituksena on auttaa yritysten sijoittumisessa Lohjalle auttamalla lupa- ja kaavoitusprosesseissa ja tarjoamalla valmiiksi jalostettuja tontteja yritysten tarpeisiin. Kaupungin omistama yhtiö ostaa maata kaupungilta ja myy sitä eteenpäin. Tarvitaanko tällaista väliporrasta ollenkaan? Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Yritystontit voidaan myydä kaupungin omana työnä tai siihen erikoistuneiden yritysten avulla. Elinvoimaa ja yrityksiä tarvitaan, mutta yhtiöittäminen ei asiaa ratkaise. Pidetään mieluummin huolta siitä, että kaupungin kyseisillä toiminnoilla on riittävät resurssit hoitaa tehtävänsä laadukkaasti, kokoomuksen Kaj Sundqvist sanoi.

–Vipuvarsia ja lisätöitä virkamiehille ei kaivata. Ei tämä huono ole, eikä korkealta tiputa, mutta ei kannata tippua ollenkaan. Asiaan kannattaisi palata vaalien jälkeen. Matemaattisesti tässä ole järjenhäivää. Ongelmat eivät ratkea yhtiöllä, vasemmistoliiton Matti Pajuoja tiivisti ajatuksiaan.

Myöskään Meidän Lohjan Jan Tallqvist ei nähnyt yhtiötä tarpeelliseksi.

–Miksi Lohjan tarvitsisi erillisen yhtiön ja ylimääräisen hallinnollisen kerroksen ja toimitusjohtajan pestin? Päätäntävalta keskittyisi pienelle ryhmälle ja monilta luottamushenkilöiltä jäisi tietoa saamatta. Nykyisessä luottamuspulassa tällaiselle ei ole edellytyksiä.

Perussuomalaisten Janne Turunen näki yhtiöjärjestelyssä suuren ongelman.

–Tällaisiin hankkeisiin tulee suhtautua suurella varauksella. Ajatelkaa, jos tällainen virkamiesvetoinen osakeyhtiö olisi toiminut koko ajan Paloniemi-asiassa. Emme tietäisi asioista senkään vertaa kuin nyt ja asiat menisivät hankalammiksi ja suljettujen verhojen taakse. Jos päätöksenteko siirtyy kunnalta yhtiön johdolle, rasittavat luottamushenkilöt ja heidän rasittavat kysymyksensä voidaan sivuuttaa. Päätösvalta siirtyisi muutamalle johtavalle virkamiehelle. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitys olisi muodollisuus ja valita kannattaisi nöyrin ja kuuliaisin henkilö, joka toimii kaupunginjohtajan ja elinvoimajohtajan alaisuudessa, Turunen pohti.

Uotila ei uskonut moisiin uhkakuviin. Sen sijaan hän oli huolissaan mainehaitasta.

–Millaisen kuvan tällaiset vilunkiepäilyt ja kiistely antavat Lohjasta? Halutaanko yhtiö nähdä mahdollisuutena vai uhkana?

Myöskään keskustan Lassi Huhtala ei nähnyt osakeyhtiössä ongelmaa.

–Tämä on harvinaisen hyvin valmisteltu asia. Pidän erikoisena tätä luottamuspula-argumenttia, että sen takia hyvää asiaa ei lähdetä viemään eteenpäin. Kun aletaan pelkäämään, ollaan huonolla tiellä. Yhtiö antaisi pienen lisän siihen työkalupakkiin, jolla työtä ja yrityksiä tuodaan Lohjalle.

Sosiaalidemokraattien Taina Lackman puolestaan totesi, ettei osakeyhtiö ole se, mitä yritykset tarvitsevat harkitessaan sijoittumista Lohjalle.

–Minulla on itselläni takana pitkä ura yrittäjänä. Koen tärkeäksi hyvän ja avoimen yhteistyön ja peruspalveluihin keskittymisen. Eivät yrittäjät tarvitse apua pihasuunnitelman tai hakemusten kanssa, vaan lupa-asiat pitää saada toimimaan. Lisäksi osakeyhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa, eikä sitä pystytä valvomaan.

Samoilla linjoilla oli kokoomuksen Juhana Salmenpohja.

–Itsekin yrittäjänä suhtaudun hyvin kriittisesti tähän hankkeeseen. Ei tässä tarvita yritystaloja ja kaupungin takauksia, vaan nopeaa kaavoitusta ja sujuvaa lupaprosessia.

SMS