Aluehallintovirasto on antanut päätöksen Lohjanjärven säännöstelyä koskevaan muutoshakemukseen. Voimassa olleet säännöstelyluvan lupamääräykset eivät mahdollistaneet kaikissa vesitilanteissa järkevää säännöstelyä, koska säännöstely oli sidottu kalenteriin. Päätöksen myötä mm. Lohjanjärven kevään ja loppukesän säännöstely tulee aiempaa joustavammaksi.

Koskienergia Oy toimitti vuonna 2019 Lohjanjärven säännöstelyä koskevan muutoshakemuksen lupaviranomaisille. Säännöstelyn kehittämisen tarkastelutyötä ohjasi ja rahoitti ohjausryhmä, jossa olivat edustettuina Uudenmaan ELY-keskus, Raaseporin, Lohjan ja Karkkilan kaupungit, Vihdin ja Lopen kunnat, säännöstelyluvan haltija Koskienergia Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Säännöstelyn tarkastelutyön teki Suomen ympäristökeskus (SYKE). Luvan muuttamista rahoittavat Uudenmaan ELY-keskus, Koskienergia Oy ja alueen kunnista Lohja, Raasepori ja Vihti.

Voimassa olleet säännöstelyluvan lupamääräykset eivät mahdollistaneet kaikissa vesitilanteissa järkevää säännöstelyä, koska säännöstely oli sidottu kalenteriin. Lupamääräysten muuttamisen tavoite oli tasoittaa virtaamavaihteluita Mustionjoessa ja turvata paremmin Lohjanjärven virkistyskäytön kannalta sopivat vedenkorkeudet. Säännöstelyn kehittämisestä tehtiin selvitys, jossa tarkasteltiin Lohjanjärven nykyisten säännöstelymääräysten toimivuutta erilaisissa vesitilanteissa. Laskennassa otettiin huomioon myös ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Jatkossa säännöstely mahdollistaa paremmin erilaisten lumi- ja vesitilanteiden huomioon ottamisen. Keväinen vedenkorkeuden alentaminen muuttuu joustavammaksi ja turhilta ohijuoksutuksilta vältytään. Muistionjoen peltojen vettyminen vähenee, mikä vähentää myös ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoutumista jokeen. Muutokset vaikuttavat myönteisesti Lohjanjärven vesitilavuuteen, kalastoon sekä virkistyskäyttökauden vedenkorkeuksiin. Myös vesivoimatalous hyötyy. Säännöstelyn muuttamisella varaudutaan lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Säännöstelyn kehittäminen sisältyy vesistöalueen kuntien ja LUVYn yhteiseen Lohikalat Karjaanjoelle -vesistövisioon.

On hienoa, että osana Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisiota yhdessä eri toimijoiden kanssa valmisteltu säännöstelyn muutoshakemus sai nyt myönteisen päätöksen, iloitsee LUVYn toiminnanjohtajaJaana Pönni.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

Mustionkosken voimalaitospadolla säännellään Lohjanjärven vedenkorkeutta ja Mustionjokeen virtaavan veden määrää.