Tänään: 24.07.2024

yhteishaku

Päätoimittaja

Luksia on mukana kevään yhteishaussa

Luksia, yhteishaku

Kevään yhteishaussa haetaan toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Tämä yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun päättäville/päättäneille sekä ilman tutkintoa oleville.

Kevään yhteishaun hakuaika on 20.2. – 19.3.2024

Luksian tarjoama ammatillinen perustutkinto antaa ammatillisia perusvalmiuksia. Ammatilliset tutkinnon osat perustuvat työelämän toiminta- tai tehtäväkokonaisuuksiin ja niissä tarvittavaan osaamiseen.

Jatkuva haku

Ammatillisen tutkinnon, ylioppilastutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea Luksian ammatilliseen koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Tämä tarkoittaa sitä, että koulutukseen voi hakea joustavasti ympäri vuoden. Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkintojen lisäksi Luksia järjestää valmentavia koulutuksia.

Ammatillinen tutkinto oppisopimuksella

Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Jokainen 15-vuotias ja sitä vanhempi voi opiskella oppisopimuksella. Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta.

Laajennettu oppisopimus

Luksia toimii kaikkien tutkintojen yhteistyökumppanina ja mahdollistajana. Tämä tarkoittaa sitä, että Luksia hankkii koulutusta myös toiselta koulutuksen järjestäjältä. Hankinnan kohteena voi olla mikä tahansa ammatillinen tutkinto, joita on yhteensä noin 150.

Välivuosi oppisopimuksella

Ammatillisia osatutkintoja voi suorittaa töissä oppisopimuksella. Ammatillisista opinnoista saattaa olla hyötyä jatko-opiskelupaikan saamiseen. Oppisopimuskoulutus edellyttää ennen koulutukseen hakeutumista työpaikkaa alalta. Tyypillisiä välivuosityöpaikkoja ovat muun muassa kaupat, kahvilat ja hoiva-alan työpaikat.

Luksian koulutustarjontaan voit tutustua osoitteessa https://www.luksia.fi/koulutus/