Lohja on mukana 24 kunnan verkostohankkeessa, jonka tavoitteena on kartoittaa ja edistää lukutaitoa ja lukuintoa lisääviä toimenpiteitä. Hankkeen avulla pyritään lisäämään osaamisen jakamisen kulttuuria ja kehittämään yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä luomaan pysyviä rakenteita lukemisen edistämistyöhön. Hanke tekee vahvaa yhteistyötä kuntien varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja kirjastojen kanssa. Hanke kuuluu Opetushallituksen rahoittamaan ja Lukuliikkeen ohjaamaan Lukeva kunta -verkostoon.

–Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu jatkuva ohjelma, jonka tavoitteena on edistää Suomessa asuvien lukutaitoa, lapset ja nuoret edellä. Olemme osa Lukuliikkeen ohjaamia Lukeva kunta -verkostoja, joiden tavoitteena on ylihallinnollinen, sujuvampi verkostoyhteistyö lukutaitotyössä. Lukuliike jakoi 720 000 euroa valtionavustusta Lukeva kunta -verkostohaussa mukana olleille hakijatahoille syksyllä 2020, kertoo lukuagentti Sanna Paljakka.

Lukuliikettä kuntiin! -verkostossa tehdään jo paljon työtä lasten ja nuorten lukutaidon, lukuinnon ja – ilon parissa. Hankkeen avulla tätä työtä tuetaan jokaisen kunnan sisällä ja toisaalta pyritään lisäämään kuntien välistä yhteistyötä koulutuksien ja erilaisten tapahtumien avulla.

–Lukuliikettä kuntiin! -verkoston alueella pyrimme kartoittamaan ja edistämään alueen lukutaitotoimia. Hyviä käytäntöjä, joita kunnissa jo paljon on, pyritään levittämään saumattomammin. Lisäksi tarjoamme lukutaitotyön ammattilaisille eli kirjastojen henkilöstölle ja opetushenkilöstölle niin varhaiskasvatuksessa kuin peruskoulussakin koulutusta, vinkkejä ja mahdollisuutta jakaa omaa osaamistaan yli hallinto- ja kuntarajojen, Paljakka avaa.

Lukutaitoa- ja intoa halutaan kovasti edistää, mutta miksi ne ovat niin tärkeitä asioita?

–Lukutaito on selviytymistaito, jonka kehittymistä tulee tukea ja ylläpitää aikuisuuteen saakka. Lukutaitoja on nykypäivän yhteiskunnassa monia perinteisen lukutaidon lisäksi, ilman lukutaitoja ei selviä. Hankkeen avulla tuetaan ja tarjotaan arkeen ja käytännön työhön uusia toimintatapoja ja motivoidaan ehkä myös ammattilaisia uusiin kokeiluihin ja tarttumaan kirjoihin sekä teksteihin erilaisilla tavoilla. Jo pitkään on eri tutkimuksissa todettu, että lukutaito heikkenee ja erot hyvien ja heikkojen lukijoiden välillä kasvavat. Kirjoja ja lukemista ei koeta kovin trendikkäiksi ja mm. tähän halutaan tarttua valtakunnallisilla lukutaitohankkeilla ja -toimilla, sanoo Paljakka.

Lukuliikettä kuntiin -hankkeen puitteissa on suunnitteilla esimerkiksi
lapsille ja nuorille suunnattu lukemiseen liittyvä tapahtuma. (Kuva:
Hanna-Kaisa Taskinen)


Lukemisen edistämistä Lohjalla

Lukuliikettä kuntiin -hankkeen puitteissa on keväälle suunnitteilla webinaari tai messutyyppinen tapahtuma mm. opettajille, kirjastohenkilöstölle ja varhaiskasvattajille. Tapahtumassa esitellään erilaisia lukemisenedistämismenetelmiä ja järjestetään kirjavinkkauksia. Syksylle on suunnitteilla myös lapsille ja nuorille suunnattu lukemiseen liittyvä tapahtuma.

Pedagoginen informaatikko Melina Aremaa Lohjan kaupunginkirjastosta kertoo, että Lohjalla on menossa tällä hetkellä myös kaksi muuta lukemisen edistämishanketta, joista Lohjan oma hanke on lukemisen edistämishanke ”Lohja lukee! Lojo läser!”. Varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta hankkeelle vuosiksi 2020–2022. Hankkeen tarkoituksena on mm. vahvistaa niitä toimenpiteitä, jotka tukevat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa. Hankkeen puitteissa levitetään myös esimerkiksi Ateljee-toimintamallia. Kyseessä on lukemisen edistämisen toimintamalli kouluille. Lisäksi 2-vuotiaiden vanhemmille jaetaan varhaiskasvatuksen kautta esitteet, jotka sisältävät tietoa lukemisen tärkeydestä, kirjavinkkejä kohderyhmälle ja tietoa Lohjan kirjastoista.

Lohja on mukana myös Porvoon, Lohjan ja Karkkilan Lukuliikettä perheisiin -hankkeessa, joka saanut rahoitusta Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta. Hanke jatkuu tämän vuoden loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on lisätä lukemista ja kirjastonkäyttöä perheissä, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Hankkeen puitteissa on mm. pidetty pop up -kirjastoja esimerkiksi neuvoloissa ja avoimissa päiväkodeissa, joissa on tavoitettu alle kouluikäisten lasten vanhempia.

Aremaa toteaa, että monissa muissakin kunnissa on omia pieniä hankkeita. Isoilla, monen kunnan yhteisillä hankkeilla taas kootaan ja jaetaan sitä lukemisenedistämistyötä ja -tietoa, jota kuntien omissa hankkeissa tehdään.

Lukuliikettä kuntiin -hanke

Lukuliikettä kuntiin -verkostohankeen toteutuksesta vastaavat hankkeessa mukana olevat kunnat, ohjausryhmä, jossa on edustaja seitsemästä hankkeen yhteistyökunnasta sekä Lukeva kunta -verkoston lukuagentti. Lukuagenttina toimii porvoolainen luokanopettaja Sanna Paljakka. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Lukuliikettä kuntiin! -verkostoon kuuluvat Porvoo, Loviisa, Sipoo, Askola, Lapinjärvi, Pornainen, Lohja, Vihti, Kirkkonummi, Orimattila, Nurmijärvi, Riihimäki, Mäntsälä, Järvenpää, Tuusula, Raasepori, Siuntio, Hanko, Hämeenlinna, Forssa, Jokioinen, Tammela, Ypäjä sekä Humppila.

Lukeva kunta -verkostoja on Suomessa 11 ja lukutaitotyötä tehdään ja edistetään yhteensä noin 170 kunnassa ympäri Suomen.

Hankkeen verkkosivuilta löytyy vinkkejä lukemisen edistämistyöhön kaikille siitä kiinnostuneille. Sivut rakentuvat hankkeen edetessä. Hanketta voi seurata myös sosiaalisessa mediassa.

SMS