Karjaanjoen vesistön kalatalousalue, Lohjalla, aloitti toimintansa vuonna 2019, korvaten neljä aikaisemmin toimivaa kalastusaluetta: Lohjanjärven, Hiidenveden, Karjalohjan-Sammatin ja Nummi-Pusulan. Toimintaa hoitaa hallitus ja toiminnan johtaja Ari-Pekka Rauttola .

Kalatalousalueen hallinnointi on lähtenyt suotuisasti liikkeelle yhteistyössä kaupungin kanssa, jonka edustaja osallistuu aktiivisesti kalatalousalueen hallituksen toimintaan. Kaupungin tuki onkin ollut merkittävässä roolissa kalastuksenvalvonnan toteutuksessa.

-Hyvin toiminta on lähtenyt liikkeelle kalatalousalueella. Ihan hyvin on pärjätty. Toiminta on aktiivisinta tässä Lohjanjärvellä ja Hiidenvedellä. Ja sitten Karkkilan kosket elää omaa elämäänsä, missä sielläkin on tietty aktiivista toimintavastuutta, Kari Kenttinen kertoo.

Kalastuslupien merkitys

Kari Kenttinen, Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja ja kalastuksevalvoja, korostaa kalastuslupien merkitystä kalastuksenvalvonnan yhteydessä.

Hänen mukaansa kalastajat saattavat joskus olla epävarmoja siitä, voivatko he ottaa yhteyttä valvojaan ja kokevat valvojan toisinaan viranomaiseksi. Tärkeää olisi myös ilmoittaa valvojalle, jos vesillä huomataan rikkeitä. Valvottavat alueetkin ovat usein hyvin laajoja.

Sekaannukset lupakäytäntöjen suhteen johtuvat usein yleisestä tietämättömyydestä.

Lähtökohtaisesti kuitenkin esimerkiksi Lohjanjärvellä harvemmin tulee vastaan kalastajia, joilla tarvittavia lupia ei olisi.

Moni puhuu kalastusluvasta, vaikka todellisuudessa tarkoittaa kalastonhoitomaksua. Kalastonhoitomaksua kutsutaan myös kalastuskortiksi.

Luvan taas tarve riippuu kalastustavasta ja siitä, missä kalastetaan. Esimerkiksi uisteluun usealla vavalla 18–64-vuotias tarvitsee kalastusluvan.

Kenttinen kertoo, että kalastuslupia myöntävät kalastusoikeuden haltijat, kuten kalastusalueet, osakaskunnat, kunnat, kaupungit tai yksityiset maanomistajat. Lupia tarvitaan erityisesti useammalla vavalla kalastukseen, pyydyskalastukseen, ravustukseen ja muihin kalastustapoihin.

Kalastusluvat Karjaanjoen vesistön kalatalousalueella

Karjaanjoen vesistön kalatalousalueella on tarjolla erilaisia kalastuslupavaihtoehtoja. Esimerkiksi uistelulupia myydään sekä R-Kioskilla Lohjassa että internetissä. Uistelualueet sijaitsevat Karjalohjalla ja Isoselällä.

-Nämä ovat sellaisia alueita, jotka perustettiin vielä, kun oli kalastusalueet. Ne ovat perustettu kun luvat tulivat voimaan vuonna 1989, Kenttinen kertoo.

Lohjanjärven yhteislupa-alueiden lupamaksut vuodelle 2023 ovatkin seuraavat:

Isoselän uistelualue:

Vuosilupa 50 €

Viikkolupa 15 €

Karjalohjanselän uistelualue:

Vuosilupa 50 €

Viikkolupa 15 €

Lohjanjärven eteläosan uistelualueen luvat myydään kalakortti.com -sivustolla, ja venekohtainen lupa maksaa 40 €. Vaparajoitus tällä alueella on kuusi vapaa per vene.

Hiidenvedellä on myös yhtenäinen uistelulupa-alue 

Kalatalousalueen pyrkimys on kannustaa ihmisiä kestävään kalastukseen ja luonnonmukaiseen vesialueiden hoitoon, mikä tekee kalastusluvista tärkeän osan alueen hallinnointia. Kenttinen rohkaiseekin kalastajia ottamaan rohkeasti yhteyttä kalastuksenvalvojaan, jos kysyttävää tulee. Hän kertookin olevansa aidosti kiinnostunut kalastulaista.

Lupavarat suunnataan kalavesien hoitoon ja suojeluun esimeriksi istutuksin sekä vesialueiden puhtauden parantamiseen.

Kalastuslupien ehdot voivat vaihdella alueittain ja ne jakautuvat pääsääntöisesti viehekalastus- ja pyydyskalastuslupiin.

Osakaskuntien vesialueet

Kenttisen mukaan vapaaehtoistoiminta osakaskunnissa on ollut jo pidempään laskussa, sillä osakaskuntien väestö ikääntyy ja uudet mökkiläiset eivät välttämättä halua osallistua aktiivisesti yhteistoimintaan.

– Se voi olla pitkään pysähtyneessä tilassa. Esimerkiksi Vappulan vesialue oli kymmenen vuotta sellaisessa tilassa.

Tällaisissa tilanteissa yksi ratkaisu on antaa kalastuksen hallinnointi kalatalousalueelle. Tämä kuitenkin vaatii työtä, sillä lupa-alueiden laajentaminen ja hallinta eivät ole yksinkertaisia tehtäviä.

Esimerkiksi Vappulan vesialue oli pitkään hiljaisena.

-Laitettiin sana kiertämään ja kokoukseen saatiin juuri sen verran porukkaa, että se laillisti kokouksen ja siellä päätettiin luovuttaa kaikki toiminta kalatalousalueelle. Sen jälkeen alueelle on taas saanut lupia sekä kilpailulupia ja kalastuksen valvonta toimii. Kenttinen kertoo.

-Alue laajenee ja menee käyttöön. Näitä varmaan tulee tulevaisuudessa lisääkin.

Paikallisia viehekalastuslupia myydään monen tahon toimesta, kuten kalastusalueilla, osakaskunnissa ja yksityisten maanomistajien toimesta. Nämä luvat oikeuttavat kalastajat useilla vavoilla ja alueilla.

-Etenkin iäkkäämmille osakaskunnan jäsenille, jotka eivät välttämättä ole taitavia tietotekniikan käytössä, luvan ostaminen voi olla haaste. Ratkaisuna tähän on ollut fyysiset myyntipaikat, joissa luvat voidaan ostaa perinteiseen tapaan, Kenttinen kertoo.

-Onneksi olemme löytäneet myyntipaikkoja, joissa lupia voidaan myydä fyysisesti.

-Virkkalan Shell myy Vappulan verkkoluvat ja taas Paavolaan lupia myy yksi henkilö, joka asuu Paavolan kylässä, Kenttinen kertoo.

Pyydysluvat ja pyydysmerkit

Ravustusluvat sekä erikoisemmat kalastusluvat myydään yleensä osakaskuntien kautta. Usein luvan saaminen edellyttää maanomistusta kyseiseltä vesialueelta. Ammattimaisempaan kalastukseen, kuten nuottakalastukseen, tarvittavat luvat myönnetään ainoastaan ammattikalastajille tietyillä vesialueilla.

Kenttinen kertoo esimerkiksi, että Lohjanjärvellä on hyvä rapukanta ja monesti ilmoituksia tuleekin, että pyydyksiä on viety ja mertoja kadonnut.

Pyydysmerkkejä ja pyydyskalastuslupia myyvät ensisijaisesti paikalliset osakas- ja kalastuskunnat. Pyydysmerkki on pyydykseen kiinnitetty merkki, joka todistaa pyydyksen omistajan maksaneen alueella vaadittavan pyydyskalastusmaksun. Pyydysmerkkien tarve ja määrä riippuvat pyydyksen tyypistä ja koosta, ja ne vaihtelevat alueittain.

Kenttisen mukaan välillä tulee myös ilmoituksia, että hyviä pyyntipaikkoja on varattu ja niin ei säännösten mukana saa tehdä.

Kalastustavan mukaan tarvitaan erilaisia lupia ja maksuja, joiden yksityiskohdat voivat vaihdella alueittain. Pilkkiminen ja onkiminen ovat pääsääntöisesti jokamiehenoikeuksia, joista ei peritä maksua.

Useimpiin muihin kalastustapoihin liittyy sekä valtion kalastonhoitomaksu että paikallinen kalastuslupa. Kalastajien on tärkeää varmistaa tarvittavat luvat ennen kalastamista. Kenttinen kehottaakin lopuksi kaikkia kokeilemaan kalastusta.

-Lähtekää kalaan. Se on hieno harrastus, jossa yhdistyy paljon ihmiselle tärkeitä asioita.