Maa- ja metsätalouden merkitys Suomessa on vähentynyt viime vuosikymmeninä, kun teollisuuden ja palvelualojen merkitys taloudelle on kasvanut. Silti maa- ja metsätaloutta harjoitetaan yhä laajasti ympäri maata.

Viime vuosikymmenten tekninen kehitys, digitalisaatio ja ihmisten muuttoliike kasvukeskuksiin on luonut tilanteen, missä suurin osa ihmisistä on täysin irtaantunut siitä todellisuudesta, mikä on olemassa kaiken digitalisaation ja kaupunkien olemassa olon taustalla. Me olemme menettäneet todellisuuden kokonaisymmärtämisen. Samalla kun haluamme ostaa sen uusimman trendivaatteen tai uusimman älypuhelimen, emme osaa miettiä, miten voisimme tukea paikallisuutta, jolla varmistaisimme oman tulevaisuutemme.

Kaupungistuminen

Kaupungistuminen on myös merkittävä ilmiö Suomessa. Suurimmat kaupungit, kuten Helsinki, Tampere ja Turku, kasvavat jatkuvasti ja niiden ympärille on syntynyt suuria kaupunkialueita. Kaupunkien kasvu johtuu pääosin teollisuuden ja palvelualojen kehittymisestä, mutta myös koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan tarjonnan merkitys on kasvanut.

Erikoiskahvit, sushi, tonnikalapihvit ja monet muut kaupungistumisen myötä tulleet trendit perustuvat tuontikaupalle, ei paikalliselle tuottamiselle. Tuontikauppa vastaavasti vaatii rinnalle vientikauppaa, jotta Suomen talous olisi kaupan suhteen tasapainoinen – mutta ostamalla kansainvälisiltä markkinoilta tukematta omia suomalaisia yrityksiä, olemme saaneet aikaiseksi tilanteen, missä suomalaiset potentiaaliset yritykset ostetaan ulkomaille. Kuten Kirkniemen paperitehdas, tai Clash of Clans pelin taustalla oleva Supercell.

Maaseudun elinvoima

Jotta Suomessa ei kävisi kuten Portugalissa, missä maaseutu on tyhjentynyt, suomalaisena trendinä on ollut kaupungistumisen vastapainona maaseudun elinvoimaisuuden edistäminen, johon on pyritty esimerkiksi tukemalla maaseudun yritystoimintaa, kehittämällä matkailupalveluita ja lisäämällä asumisen houkuttelevuutta maaseudulla.

Paikallisesti – lohjalaisesti

Paikallinen tuottaminen voi olla hyödyllistä monella tavalla. Se vähentää kuljetusten tarvetta, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Se myös auttaa lisäämään paikallisten yritysten ja yhteisöjen taloudellista elinvoimaisuutta, luo työpaikkoja ja lisää alueen asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Paikallinen tuottaminen voi myös olla osa kestävää kaupunkisuunnittelua, kun kaupungit pyrkivät kehittämään kestävää infrastruktuuria ja tukemaan paikallista yritystoimintaa.

Lohja on saamassa mahdollisia kehityksen vetureita mm. junaliikenteen muodossa, mutta onko vuosi 2023 ja 700 vuotisjuhlavuosi tuomassa paikallista tuottamista esille?