Tämän viikon teemanamme on maatalous. Kokosimme tähän juttuun muutamia koulumaailmalle suunnattuja hankkeita, joilla maataloutta ja kotimaista ruoantuotantoa tuodaan tutuksi lapsille ja nuorille.

RuokaTutka -hanke luo kiinnostusta ruokaan ja maataloustuotteisiin

RuokaTutka -hankkeen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten terveellisiä ruokatottumuksia. RuokaTutka pyrkii myös siihen, että lapsille syntyy aito kiinnostus ruokaan ja maataloustuotteisiin.

Hankkeen puitteissa opettaja voi tilata luokalleen RuokaTutka-lähettilään pitämään RuokaTutka-oppitunti etäyhteydellä. Lukuvuonna 2021–2022 oppitunnin voi tilata esi- ja alakouluun tai yläkouluun. Alakoulun oppitunnin aiheena ovat ihmisen aistit ja perusmaut.

Yläkoulun tunnilla puolestaan haastetaan oppilaita pohtimaan, mitä mahtuu hyvään ruokavalioon.

Tarkemmat tiedot löytyvät hankesivulta.

Kouluille suunnatuilla hankkeilla pyritään tekemään maataloutta, ruoantuotantoa ja lähiruokaa tutuksi eri ikäisille lapsille ja nuorille. (Kuvituskuva)

Kokkaamaan lähiruoasta ja maatilaoppaan vierailu

Myös MTK:lla on kaksi kouluille suunnattua hanketta. Kokkaa kotimaista -ruokakasvatusmalli on tehty kotitalousopettajia varten ja heille helpoksi toteuttaa. Paikallinen MTK-yhdistys toimittaa ruokakasvatusmallin materiaalin, hankkii kotimaisia raaka-aineita suosien lähiruokaa ja vie ruokakassin kotitalousopettajalle. Kokkaa kotimaista -materiaaliin kuuluvat kotimaiset raaka-aineet pää- ja jälkiruokaan sekä sähköinen oppimateriaali sekä oppilaille jaettavat reseptivihkoset.

Maatilaopas puolestaan on konsepti, jossa koulut voivat tilata kouluun maatilaoppaan pitämään oppitunnin. MTK:n maatilaoppailla on vuosien kokemus yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Maatilaoppaat ovat itse aktiivisia maatalousyrittäjiä tai maatalousalan opiskelijoita, joten he ovat hyviä asiantuntijoita kertomaan omasta alastaan. Opetusta tukee monipuolinen aineisto, joka on erinomainen pohja myös keskusteluille.

Konseptin tavoitteena on edistää eri ikäisten koululaisten maatalouden tuntemusta ympäri Suomea. Opetuksen tueksi tarjotaan myös oppituntia, jolla maaseudun elinkeinoihin perehtyneet maatilaoppaat kertovat kotieläintuotannon periaatteista ja käytännöistä tiloilla. Oppitunti materiaaleineen on kouluille maksuton. Maatilaoppaan voi kutsua vierailulle kouluun tai päiväkotiin MTK:n yhteyshenkilön kautta.

Lisätietoa näistä hankkeista löytyy MTK:n verkkosivuilta.

SMS