Tänään: 14.07.2024

Toimittaja

Mäntynummen kirjaston omatoimiajan käyttöoikeuteen muutoksia 1.3. alkaen

kirjasto

Mäntynummen kirjaston omatoimikirjaston käyttö vaatii jatkossa erikseen myönnettävän käyttöoikeuden. Muutos koskee myös vanhoja asiakkaita. Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 24.1.2018 palauttaa Mäntynummen omatoimikirjaston ikärajaksi 13 vuotta sekä ottaa käyttöön Mäntynummen omatoimikirjastossa käyttöoikeuden myöntämisen henkilökohtaisesti käyttöoikeushakemusta vastaan 1.3.2018 alkaen.

Ikäraja nostettiin väliaikaisesti 18 vuoteen joulukuussa 2017 toistuvien häiriöiden ja sääntörikkomusten vuoksi. Lautakunta päätti asettaa Mäntynummen omatoimikirjaston sääntörikkomusseuraamukseksi 30 päivän käyttökiellon asiakkaalle koskien Mäntynummen kirjaston omatoimiaikaa. Käyttökiellon langettamisesta vastaa kirjastonjohtaja asiakkaan kuulemisen jälkeen. Omatoimikirjaston käyttökielto ei estä kirjaston käyttöä palveluaikana.

1.3. alkaen Mäntynummen kirjastoa voivat käyttää omatoimiaikana ainoastaan ne asiakkaat, jotka ovat käyneet kirjaston asiakaspalvelussa henkilökohtaisesti täyttämässä käyttöoikeushakemuksen. Alle 15-vuotiaan käyttöoikeuden anomisesta vastaa huoltaja. Muutos koskee myös niitä asiakkaita, jotka ovat aiemmin käyttäneet Mäntynummen kirjastoa omatoimiaikana. Käyttöoikeuden voi saada kaikista Lohjan kirjastoista. Käyttöoikeuden voi hankkia maanantaista 26.2. alkaen. Omatoimikirjastoon pääsee kirjastokortilla ja vanhalla tunnusluvulla, kun käyttöoikeus on aktivoitu kirjastossa.

Mäntynummen omatoimikirjasto ei ole käytössä torstaina 1.3. klo 8.00-10.00 välisenä aikana muutostöistä johtuen.