Pääpiirteittäin nuorille kuuluu hyvää, mutta osalla heistä on myös vaikeuksia elämässään. Tässä jutussa avaamme Lohjan, Vihdin ja Karkkilan nuorten ajankohtaisia kuulumisia.

Aiemmin syksyllä uutisoitiin nuorten kokoontumisesta Mäntynummen koulun alueella. Paikalle saattoi viikonloppuiltaisin saapua jopa sata nuorta ympäri Lohjaa ja lähikuntia. Tuolloin huolta aiheuttivat mm. nuorten päihteidenkäyttö ja häiriöitä tuottanut liikennekäyttäytyminen. Sittemmin tilanne on kuitenkin rauhoittunut.

–Haluamme välittää kiitokset koteihin ja vanhemmille siitä, että kodeissa on keskusteltu asiasta ja luotu pelisääntöjä, miten käyttäydytään, jos koululle mennään, sanoo vanhempi konstaapeli Jani Borenius Länsi-Uudenmaan poliisista.

–Osa nuorista on myös itse herännyt joko oman tai toisten käyttäytymisen vuoksi siihen, ettei se ole ehkä paras paikka viettää aikaa, lisää ehkäisevä päihdetyöntekijä Helena SipiläinenLohjan kaupungin nuorisotyöstä.

Tutkinnassa tapaus, jossa täysi-ikäisen epäillään välittäneen alkoholia alaikäisille

Nuorten alkoholin käyttö huolettaa niin poliisin kuin nuorisotyön edustajiakin. Sipiläinen ja Borenius kertovat, että nuorten alkoholin käyttö on viime aikoina ollut ehkä hieman aiempaa näkyvämpää. Valitettavasti löytyy täysi-ikäisiä henkilöitä, jotka välittävät alkoholia ala-ikäisille. Yksi tällainen tapaus on parhaillaan poliisin tutkinnassa. Borenius kertoo, että tässä tapauksessa nuorimmat alkoholia ostaneet ovat 13-vuotiaita. Asia tuli poliisin tietoon viranomaisyhteistyön ja useiden yksittäisten tapausten kautta.

–Tapausta tutkitaan törkeänä alkoholirikoksena ja kolmena pahoinpitelynä. Pahoinpitely-nimikkeet liittyvät alkoholin nauttimisesta nuorille aiheutuneisiin seurauksiin, Borenius sanoo.

Poliisi epäilee, että kyseinen henkilö on välittänyt sekä mietoja että vahvoja alkoholijuomia kymmenille nuorille. Pääosa tutkintaan päätyneistä tapahtumista ajoittuu kuluvan vuoden kesään ja syksyyn. Tutkinnassa on kuitenkin tullut esille viitteitä siitä, että toiminta olisi jatkunut jo pidempään, mahdollisesti vuodesta 2018 alkaen. Toiminnan laajamittaisuuden vuoksi tarkkoja määriä välitetystä alkoholista on mahdotonta selvittää. Poliisin tiedossa olevissa tapauksissa välitetyt tuotteet ovat olleet Suomessa laillisesti myytäviä alkoholijuomia. Epäilty on tutkinnan aikana ollut vangittuna, mutta nyt hänet on vapautettu.

Suurella osalla nuorista menee hyvin, mutta on myös nuoria, joilla on elämässään suuriakin haasteita. Lasten ja nuorten pahoinvoinnin taustalta löytyy mm. lapsiperheiden tilanteen polarisoituminen. (Kuvituskuva)

Nuorten päihteidenkäyttöön ja pahoinvointiin liittyviä ilmoituksia tulee paljon

Sosiaalityöntekijä Eija Säisänen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lapsiperhesosiaalityöstä kertoo, että Vihdin ja Karkkilan alueella nuorten päihteiden käyttöön liittyviä ilmoituksia tulee runsaasti.

–Ilmoituksia tulee 12–14-vuotiaistakin. Myös psyykkisestä pahoinvoinnista tulee paljon ilmoituksia. Nuorisoasemilla ei riitä kapasiteetti ja psykiatrian poliklinikallakin on haasteita ottaa kaikki nuoret vastaan. Perheillä tuntuu olevan vaikeuksia vastata nuorten haasteisiin. Apua tarvitaan myös kasvatuksellisiin asioihin, Säisänen kertoo.

–Eroperheiden osuus näkyy lapsiin liittyvissä huolissa entistä enemmän. Kumpikaan vanhempi ei välttämättä tiedä, mitä nuorelle kuuluu, hän jatkaa.

Sipiläinen toteaa, että lasten ja nuorten pahoinvoinnin taustalta löytyy mm. lapsiperheiden tilanteen polarisoituminen.

–Toisilla menee todella hyvin, kun taas toisille kasautuu haasteita, kuten köyhyyttä ja työttömyyttä. Taloudelliset vaikeudet tuovat turvattomuutta ja stressiä. Lisäksi päihteidenkäytön ja mielenterveysongelmien kohdalla on havaittavissa ylisukupolvisuutta.

Sipiläinen muistuttaa, että korona-aikanakin nuoria tuetaan ja esimerkiksi jalkautuva nuorisotyö jatkaa toimintaansa.

–Järjestämme nuorille kohtaamismahdollisuuksia pandemiatilanteesta huolimatta.

Somessa pätevät samat pelisäännöt kuin kasvotustenkin

Erityisnuorisotyöntekijä Nikke Karppinen Vihdin nuorisopalveluista puolestaan nostaa esille nuorten somekäyttäytymisen.

–Nuorilla on sosiaalisessa mediassa pelisäännöt vähän hukassa. Somessa kirjoitukset ja sellaisetkin kuvat, jotka eivät sinne kuuluisi, jäävät näkyviin isollekin porukalle. Someen liittyy myös useita kiusaamistapauksia. Olkaa aikuiset kiinnostuneita nuorten somekäytöksestä. Nuorilla ei välttämättä ole kaikki hyvin, vaikka he olisivatkin kotona, Karppinen sanoo.

–Vuorovaikutus somessa on hyvin erilaista kuin kasvotusten. Siellä tulee herkästi sanottua asioita, joita ei kasvotusten sanoisi. On hyvä muistaa, että kaikki mikä on kielletty kasvotusten, on sitä myös somessa. Ihmisten viestinnästä 10–15% on sanoja ja loput ilmeitä, eleitä ja äänenpainoja. Somessa ne puuttuvat, joten väärinymmärtämisen riski on iso. Se tuo haasteita, Borenius lisää.

–Valitettavan paljon on myös tapauksia, joissa nuorista levitetään kuvia verkossa. Seuraukset voivat olla karuja, kun kuvien leviämistä ei voi enää itse kontrolloida. Lähtökohtaisesti kenellekään ei pitäisi lähettää tai laittaa itse someen sellaisia kuvia, joita ei voisi itse ripustaa luokassa seinälle. Näistä asioista olisi hyvä puhua lasten kanssa jo ennen kuin kännykkä hankitaan ja käydä pelisäännöt läpi. Jo alakouluikäiset levittävät esimerkiksi pornovideoita toisilleen somessa, joten niille voi altistua myös tahtomattaan, hän jatkaa.

SMS