Lohjan Liikuntakeskus työstää uutta liikuntastrategiaa, johon myös kuntalaiset, liikunta-alan yritykset ja järjestöt pääsevät vaikuttamaan. Asiasta järjestetään yleisötilaisuus ja kyselyt eri tahoille.

Lohjan Liikuntakeskuksessa pohditaan parhaillaan uutta liikuntastrategiaa ja sen myötä on käynnistetty Liikuntastrategia 2025 -työ. Tavoitteena on luoda konkreettinen ja selkeä toimenpideohjelma siitä, miltä Lohjan kaupungin liikuntapalvelut näyttävät tulevaisuudessa. Viime aikoina Lohjan Liikuntakeskuksessa on noudatettu strategiaa, jonka mottona on ollut, että Lohjalla liikkuvat kaikki. Uudelta strategialta haetaan samansuuntaista lähestymistapaa.

–Tavoitteena on ollut liikuttaa mahdollisimman montaa ihmistä. Olemme satsanneet tapahtumiin ja toimintaan, jotka tavoittavat vähemmän liikkuviakin ihmisiä, eivätkä vain aktiiviliikkujia. Tavoitteena on jälleen saada aikaan konkreettinen toimenpideohjelma, kertoo Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vienonen.

Hän näkee, että ihmisten lähiympäristön tulee olla liikuntaan houkutteleva. Sellainen, että arjen keskellä on helppo lähteä liikkumaan.

–Se on perusedellytys. Esimerkiksi lähiliikuntapaikat, kevyen liikenteen väylät ja ulkoilureitit ovat paikkoja, joihin on helppo lähteä.

Lähiliikuntapaikat ovat yksi keino tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. Kuvassa Pusulan lähiliikuntapaikka. Liikuntakeskuksen kyselyyn vastaamalla voit kertoa omat ideasi ja näkemyksesi Lohjan liikuntapalvelujen kehittämisestä ja osallistua uuden liikuntastrategian luomiseen.

Yleisötilaisuus ja kyselyt kuntalaisille ja eri toimijoille

Tähän mennessä uutta liikuntastrategiaa on valmisteltu Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen ja henkilöstön strategiatyöryhmän kesken, mutta nyt halutaan kuulla myös muiden toimijoiden ja kuntalaisten ajatuksia.

–Haluamme kuulla kuntalaisten ideoita ja näkemyksiä siitä, miten liikuttaisimme lohjalaisia paremmin ja tehokkaammin, Vienonen tiivistää.

Strategiatyöryhmä on laatinut kolme kyselyä. Yksi on kaikille kuntalaisille avoin, toinen liikuntajärjestöille suunnattu ja kolmas liikunta-alan yrityksille tarkoitettu. Kyselyjen avulla pyritään kartoittamaan lohjalaisten näkemyksiä ja toiveita liikuntaolosuhteiden ja -palveluiden kehittämisestä.

–Tavoitteena on saada tietoa mahdollisimman laajasti eri-ikäisiltä ja erilaisilta liikkujilta ympäri Lohjaa. Vastauksia toivotaan aktiivisten liikkujien lisäksi myös niiltä, jotka liikkuvat vähän tai eivät lainkaan. Tavoitteena on saada tietoa siitä, millaiset teot, olosuhteet ja palvelut innostaisivat heitä liikkumaan monipuolisemmin. Entä, mitä esteitä liikunnalle on, avaa Johanna Repola.

Liikuntastrategiasta järjestetään myös yleisötilaisuus. Se toteutetaan verkossa tiistaina 20.4. kello 18.00. Tilaisuudessa kerrotaan strategiasta ja kyselyistä. Kyselyt avautuvat samaan aikaan vastattaviksi Lohjan Liikuntakeskuksen nettisivuilla. Verkkokyselyn lisäksi kuntalaisilla on mahdollisuus vastata kyselyyn kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelupisteestä sekä Lohjan pää- ja lähikirjastoista saatavalla lomakkeella. Yrityksille ja järjestöille suunnatut kyselyt lähetetään niille suoraan, mutta jos joku toimija jää ilman kyselyä, sen voi myös pyytää Lohjan Liikuntakeskukselta. Vastausaikaa kyselyissä on 9.5. asti. Vienonen kannustaa ihmisiä vastaamaan kyselyyn.

–Ne ihmiset, joiden sydäntä lähellä nämä asiat ovat, vastaavat hyvin kyselyihin, mutta toivomme vastauksia myös vähemmän liikkuvilta.

Jotta kysely tavoittaisi ihmiset, aikoo liikuntakeskuksen väki myös jalkautua kansalaisten pariin.

–Tarkoituksena on mennä Tennarin rokotuspisteelle kysymään ihmisiltä ajatuksia. He voivat vastata odotusaikana. Myös lasten ja nuorten mielipiteet ovat tärkeitä. Niitä on tarkoitus saada yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa, Vienonen sanoo.

Kun kyselyt ovat päättyneet, tulokset analysoidaan ja niiden pohjalta tehdään luonnos uudesta liikuntastrategiasta. Siitä kysytään jälleen mielipiteitä ja muovataan lopulta valmis strategia.

Kaupungin liikuntapalvelut

Lohjan Liikuntakeskus Oy vastaa kaupungin liikuntapalvelujen tuottamisesta.

–Lohjan Liikuntakeskus tuottaa kaikki kaupungin kunnalliset liikuntapalvelut. Liikuntakeskus vastaa liikuntapaikkojen hallinnoinnista, kunnossapidosta ja käyttömaksuista. Lisäksi aktivoimme ihmisiä liikkumaan ja myönnämme suoria avustuksia urheilu- ja liikuntaseuroille, Vienonenavaa liikuntakeskuksen toimintaa.

–Lohjan kaupunki rakentaa ja omistaa liikuntapaikat ja Lohjan Liikuntakeskus vuokraa niitä kaupungilta. Vuokraamme tuetulla hinnalla liikuntapaikat edelleen käyttäjille. Osa liikuntapaikoista on käyttäjilleen ilmaisia. Kaupunginvaltuuston myöntämä konserniavustus on toimintamme taloudellinen pohja. Myös tilavuokrilla on iso rooli, hän jatkaa.

SMS