Lohjalla kutsutaan taide- ja kulttuurialojen sekä matkailualan toimijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita mukaan kehittämään Lohjalle työtä ja liiketoimintaa lisääviä matkapaketteja. Tule pohtimaan, millainen merkitys kylien elämää esiintuovilla kulttuurillisilla kohtaamisilla voisi olla Lohjan vetovoimaisuudelle. Tule mukaan muovaamaan myönteisiä mielikuvia Lohjasta kylineen sekä rakentamaan yhteisöllisyyttä vahvistavia matkakokemuksia, joissa paikallisidentiteetit jäsentyvät, ympäristön erityispiirteet, Lohjan historia ja vireä kulttuuritoiminta nivoutuvat toisiinsa.

Meno-paluu uudelle maalle -hankkeessa kehitetään ja tuotetaan Lohjan sekä viiden muun Uudenmaan kunnan alueella paikallisten taide- ja kulttuurialojen sekä matkailualan toimijoiden kanssa kulttuurilähtöisiä ja innovatiivisia matkapaketteja. Kestävän kehityksen mukaiset matkapaketit tuovat työtä ja liiketoimintaa alueelle, kun paikalliset toimijat tuottavat niitä yhteistyössä. Hankeprosessin tuloksena paikallinen taide- ja kulttuuriala elpyy ja vahvistuu osana kehittyvää paikallista ekosysteemiä. Hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto sekä mukana olevat kunnat.

Hanketta vetää Interkontti ry, joka työskentelee yhdessä paikallisten toimijoiden ja kunnan kanssa koko hankeprosessin ajan. Vuoden 2021 aikana on tutkittu Lohjan vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Parhaillaan tunnistetaan ja määritellään osallistavassa prosessissa yhdessä paikallisyhteisön kanssa tuotteet ja palvelut, jotka perustuvat kestävään kehitykseen, yhteisesti jaettuihin arvoihin sekä paikalliseen osaamiseen ja resursseihin. Vuoden 2022 aikana Interkontti ry muotoilee tuotteet ja palvelut ja tuo ne testattavaksi kasvavalle paikalliselle toimijajoukolle. Kehitystyön tuloksena palvelut saadaan tuotantoon vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lohjan ensimmäinen yhteistyöskentely kiinnostuneiden kesken tapahtuu etänä Howspace-työskentelyalustalla keskiviikkona 26.1.2022 klo 17-19. Mikäli haluat mukaan, voit ilmoittaa kiinnostuksestasi sähköpostilla info(@)interkontti.fi tai suoraan tästä linkistä. Ilmoittaudu viimeistään pe 21.1.2022 mennessä.