Lohjan kaupungin matkailussa on tehty Tytyri Elämyskaivoksen varalle reippaita suunnitelmia, jotka sisältävät villejäkin ideoita. Mitä mieltä niiden toteuttamisesta ovat samassa kaivoksessa toimivat Nordkalk ja KONE.

Tytyri Elämyskaivos on osa Lohjan historiaa ja sivistyspääomaa, jota muualla ei ole. Järviä, harrastusmahdollisuuksia ja kulttuuritarjontaa kyllä löytyy toisaaltakin, mutta elämyskaivoksia ei. Tätä näkökulmaa on painottanut mm. Lohjan kaupungin matkailupäällikkö Jannika Joutsenniemi. Hänen mukaansa elämyskaivokseen pitäisi kuitenkin panostaa nykyistä enemmän, jotta siitä saataisiin kannattava matkailukohde ja Lohjan vetovoimaa lisäävä tekijä.

Lohjan matkailun väki onkin luonut noin 20 vuoden päähän ylettyvän suunnitelman elämyskaivoksen kehittämisestä. Muutaman seuraavan vuoden osalle on kaavailtu kehitystoimia tieteen ja kulttuurin saralla. Niiden jälkeen mukaan olisi tarkoitus houkutella yrityksiä toteuttamaan seikkailu- ja nautiskelukaivosta. Seikkailukaivos voisi sisältää mm. seikkailupuiston köysiratoineen ja vaijeriliukuineen, kiipeilyä, luolasukellusta ja kaivospyöräilyä. Nautiskelukaivoksessa puolestaan voisi olla tarjolla luolauinti- ja saunamaailma, erilaisia hyvinvointi- ja terveyspalveluita, luksus- ja askeettista retriittimajoitusta sekä maanalaista ruokatuotantoa hyödyntäviä ravintolapalveluja. Suunnitelmat ovat huimia, mutta mitä mieltä niistä ovat Tytyrin kaivoksen muut toimijat?

Tytyri Elämyskaivokselle on laadittu vauhdikkaita suunnitelmia, mutta ainakaan ensi vuodelle ei ole olemassa määrärahavarausta toiminnan laajentamiseksi.

Suunnitelmiin suhtaudutaan avoimin mielin

Hanne Mäkelä Nordkalkistakertoo, että säännöllisen kommunikoinnin ansiosta Nordkalkin ja elämyskaivoksen yhteistyö on toiminut hyvin tähän asti.

–Olemme pyrkineet osaltamme mahdollistamaan elämyskaivoksen toiminnan niissä rajoissa, kuin se on meidän toimintamme kannalta mahdollista, Mäkelä toteaa.

Nordkalkin Tytyrin yksikön tuotantopäällikkö Esko Niemelä toteaa, että turvallisuus parani huomattavasti, kun kulku elämyskaivokseen siirtyi pois kaivostuvalta. Enää kaivosvieraiden ei siis tarvitse varoa raskasta liikennettä. Samaan kaivokseen onkin mahduttu sopuisasti. Entä, miltä tulevaisuuden suunnitelmat kuulostavat?

–Mukavaa, että kaivoshistoriaa halutaan tuodaan esille ja Lohja haluaa profiloitua entistäkin vahvemmin kaivospaikkakuntana. Nykyisten elämyskaivoksen käytössä olevien tilojen jatkokehittäminen ei tämän hetkisen käsityksemme mukaan vaikeuta Nordkalkin toimintaa, mutta perehdymme siihen vielä tarkemmin lähiaikoina, Mäkelä kertoo.

–Hullujakin ideoita voi heittää ilmaan. Sitten katsotaan, mitkä niistä voi toteuttaa. Suhtaudumme positiivisesti, mutta meilläkin on rajalliset resurssit lähteä mukaan toteuttamaan asioita, sanoo Niemelä.

Nordkalkin väki on kuunnellut myös pitkän tähtäimen suunnitelmia mielenkiinnolla, mutta niihin he eivät pysty vielä ottamaan kantaa. Kaivos on ympäristönä siinä mielessä haastava, että vaaranpaikkoja riittää. Ovatko suunnitelmat realistisia turvallisuuden ja teknisten toteutusmahdollisuuksien kannalta, vai tulisivatko ne esimerkiksi kohtuuttoman kalliiksi?

–Turvallisuuden näkökulmasta on olemassa haasteita, mutta viranomaiset, kuten Tukes ja paloviranomaiset määrittelevät, kuinka niiden osalta tulee toimia, Niemelä toteaa.

Hän muistuttaa, että turvallisuuden vaatimat toimenpiteet voisivat myös muuttaa kaivostunnelmaa.

–Louhittuja kohtia voidaan esimerkiksi verkottaa ja betonoida, mutta samalla voidaan menettää jotain kaivoksen ilmeestä.

Uudet toiminnot tarvitsisivat mahdollisesti lisää tilaa. Miten sen laita on?

–Meillä on toimintaa elämyskaivoksen ulkopuolisilla alueilla, joten lisätilaa ei ole tarjota tällä hetkellä. Sitä voidaan toki louhia, kuten KONE teki, Niemelä sanoo.

Matkailupuoli hyötyy varsin selvästi Nordkalkin kaivoksesta, mutta entä toisinpäin?

–Tuo elämyskaivos meidänkin nimeämme esille, koska meillä on siellä oma osasto. Kaivostoiminta ei ole monellekaan tuttua. Jotkut ovat myös luulleet, että kaivos ja tehtaamme on suljettu, Niemelä sanoo.

–Avoimin mielin seuraamme, miten kaupunki päättää ja mitä visioita lähdetään toteuttamaan. Sitten perehdytään mahdollisuuksiin, hän tiivistää.

–Perehdymme lähiaikoina suunnitelmiin tarkemmin ja kartoitamme mahdollisuuksia ja riskejä omasta näkökulmastamme lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Lohjan kaupunki on meille tärkeä yhteistyökumppani ja pyrimme osaltamme tukemaan elämyskaivoksen toiminnan laajentamista niissä rajoissa kuin se on meidän toiminnan kannalta mahdollista, Mäkelä sanoo.

Myös KONEen väki on tutustunut suunnitelmien yhteenvetoon.

–Tässä vaiheessa odotamme tarkempaa näkymää siitä, mitä suunnitelmia lähdetään toteuttamaan kaivoksen osalta, jonka jälkeen pystymme arvioimaan paremmin, millä tavalla KONE on jatkossa mukana toiminnassa, kommentoi Gia Forsman-Härkönen KONEelta.

Ei määrärahavarausta toiminnan laajentamiseen

Ainakaan lähiaikoina elämyskaivoksen kehittäminen tuskin nytkähtää merkittävästi eteenpäin, sillä Lohjan talous keikkuu epävarmassa aallokossa mm. nykyisen maailmantilanteen ja investointipaineiden vuoksi. Lohjan kaupunginhallitus totesi kokouksessaan 21.11., että vuodelle 2023 ei ole määrärahavarausta elämyskaivoksen toiminnan laajentamiseksi, vaan toiminta jatkuu ensi vuoden ajan täydennettynä 700-vuotisaiheisilla näyttelyillä.

SMS