Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 14.2. Lohjan Yhteislyseon lukion sekä Rauhalan, Järnefeltin ja Ojamon koulujen tilannetta.

Vihreiden valtuutettu Jani Méling esitti, että Rauhalan ja Järnefeltin koulujen tarveselvitys laajennetaan koko eteläisen Lohjan alueen palvelurakenne ja -verkkoselvitykseksi, mutta hänen esityksensä hävisi äänestyksen.

 

Lohjan Yhteislyseon lukion väistötilojen lisäkustannukset

Lohjan Yhteislyseon lukiossa on tehty mittavia korjaustoimia vuosina 1986, 2009 ja 2013-2014. Korjausten yhtenä syynä ovat olleet rakennuksen sisäilmaongelmat. Niistä huolimatta osalla koulun opiskelijoista ja henkilökunnasta on oireita. Kiinteistön kunto päätettiinkin selvittää, jotta koulun kunnosta ja korjaustarpeista saadaan selvyys. Tutkimus aloitettiin syksyllä 2017 ja saatiin päätökseen tammikuussa 2018. Siinä selvitettiin kosteus- ja mikrobitilannetta, riskirakenteita ja talotekniikan toimivuutta. Tutkimuksista selvisi, että lukion kunto on oletettua heikompi ja se vaatii mittavia korjaustöitä. Niin laajojen korjausten vuoksi kuin terveellisen koulu- ja työympäristönkin takaamiseksi lukio tulee siirtymään väistötiloihin. Suuren opiskelijamäärän vuoksi väistö onnistuu aikaisintaan ensi syksynä. Väistötilojen alueeksi on suunniteltu mm. Trallalan kenttää Rantapuistossa.

Tämänkertaisessa kokouksessaan valtuusto käsitteli väistötilojen lisäkustannuksia ja hyväksyi mm., että vuoden 2018 talousarvion tilahankkeiden investointimenoihin lisättään 2 786 000 euroa ja hyvinvoinnin irtaimen omaisuuden investointimenoihin 230 000 euroa lukion väistötilojen toteuttamiseksi. Vuoden 2018 talousarvioon käyttömenoihin lisätään 600 000 euroa ja vuosien 2019-2021 talousarvioissa huomioidaan 1 020 000 euron vuotuinen kulu väistötilojen vuokria ja siirtymäkauden aikana syntyviä lisäkustannuksia varten.

 

Rauhala ja Järnefeltin koulujen tarveselvitys

Valtuusto käsitteli myös Rauhalan ja Järnefeltin koulujen tarveselvitystä ja päätti, että koulujen hankesuunnittelua jatketaan tarveselvityksen pohjalta, Järnefeltin koulun kuntotutkimus huomioiden. Myös alueen muiden alakoulujen Ristin koulu, Karjalohjan koulu ja Merituulen koulu (Inkoo) oppilasmäärien kehitys huomioidaan kokonaisuuden tarkastelussa.

Valtuusto linjasi palveluverkkotyön yhteydessä syksyllä 2015, että Rauhalan koulun 5-6-luokkalaiset siirretään Järnefeltin kouluun 1.8.2018 alkaen ja että Maksjoen koulun toiminta lakkaa ja sen oppilaat siirtyvät Rauhalan kouluun. Edellytyksenä siirroille on, että vastaanottavilla koululla on riittävät tilat, ilmanvaihtokapasiteetti on riittävä ja kunto on hyvä (kuntoluokka 75%). Koulut ovat kuitenkin korjauksen tarpeessa.

Koulujen tilahankkeita varten on laadittu selvitys, jossa esitetään Rauhalan koulun perusparantamista ja Järnefeltin koulun remontointia. Hankkeiden alustava kustannusarvio olisi yhteensä noin 5 miljoonaa euroa ja ne sijoittuisivat tälle ja ensi vuodelle. Valtuutettu Jani Méling esitti Vihreän valtuustoryhmän puolesta, että tarveselvitys laajennetaan koko eteläisen Lohjan alueen palvelurakenne ja -verkkoselvitykseksi. Palvelurakenne ja -verkkoselvitys koskee alueen kaikkien koulujen lisäksi myös päiväkoteja sekä alueella sijaitsevia kaupungin muita palveluita. Hän esitti, että myös investointimäärärahojen kohde mietitään erikseen laajemman selvityksen mukaisesti.

-Laajemman selvityksen tekemistä puoltaa se, että näin mm. saadaan selvitettyä yhdellä kertaa koko eteläisen Lohjan kouluolot ja niiden tulevaisuuden näkymät niin tilojen kunnon, tarpeen kuin oppilasennusteidenkin osalta, Méling perusteli.

Valtuutetut Annamarie Kuurto ja Laura Skaffari kannattivat Mélingin vastaesitystä, mutta se hävisi äänin 38 – 13 kaupunginhallituksen pohjaesitykselle.

 

Ojamon monitoimijatalon tarveselvitys

Lisäksi käsiteltiin Ojamon monitoimijatalon tarveselvitystä ja valtuusto päätti, että Ojamon monitoimijatalon hankesuunnittelua jatketaan tarveselvityksen pohjalta. Ojamon koulua on remontoitu vuosien varrella, mutta se odottaa edelleen peruskorjausta. Ojamon monitoimijatalosta on laadittu tarveselvitys, jossa esitetään uuden 700 oppilaan monitoimijatalon rakentamista nykyisen koulun viereen. Alustava kustannusarvio on noin 21,6 miljoonaa euroa, ja koulu valmistuisi syksyllä 2021.