Ykkösakselin uudet hankkeet kehittävät maaseutua monelta kantilta. Kohteina ovat kylien hyvinvointi, retkeilykohteet ja nuoret maataloustuottajat. Ykkösakseli osallistuu maaseutua kuvaavaan valokuvanäyttelyhankkeeseen, joka saapuu ensi vuonna myös Saloon.

Ykkösakselin hallituksen 28.5.2018 puoltamat uudet Leader-hankkeet:

Salo
• Varsinais-Suomen Kylät ry sai rahoitusta kehittämishankkeelle, jonka teemoina ovat hyvinvointi, paikallistalous, kumppanuudet ja kulttuurinen kestävyys. Hankkeen nimi on Kylän kestävyyspolku ja sitä toteutetaan vuosina 2018 – 2020. Hankkeen kustannusarvio on 100 775 euroa. Hanke saa tukea 90 %.

• Salon kaupunki jatkaa retkeily- ja luontomatkailukohteiden kehittämistä. Uudessa hankkeessa laaditaan investointisuunnitelmat viidelle kohteelle. Kohteita ovat mm. Lehmijärven retkeilyreitti, Kiskonjoen melontareitti ja Viitankruunun muinaispolku. Hankkeen kustannusarvio on 36 825 euroa ja tukea sille myönnettiin 60 %.

• Ykkösakseli tukee yhdessä muiden Varsinais-Suomen Leader-ryhmien kanssa MTK-Varsinais-Suomen kehittämishanketta Jos lehmät puhuisivat. Hankkeessa kootaan laaja suomalaista maaseutua kuvaava Jos lehmät puhuisivat -näyttely. Lehmäaiheinen valokuvakilpailu on jo avattu osoitteessa www.lehmät.fi. Näyttely on esillä ensimmäisen kerran tammikuussa 2019 Grüne Woche -messuilla Saksassa ja sen jälkeen se kiertää Suomessa. Hanke järjestää kolme tapahtumaa Salossa vuonna 2019. Ykkösakselin osuus hankkeen tuesta on
12 500 euroa.

Lohja
• Lohjan seudun Maataloustuottajain Yhdistys MTK–Lohjan seutu ry kehittää tuottajayhdistyksen osaamista ja toimintaa Lohjan seudun farmarit -hankkeessa. Tavoitteena on tuottajien verkostoituminen alueella ja muiden toimijoiden kanssa. Nuoria viljelijöitä tuetaan kehittämällä tuutorointimalli. Kokouksissa testataan
uusia viestintätekniikoita. Hankkeen kustannusarvio on 22 855 euroa ja tukea MTK-Lohjan seutu saa 70 %.