Tänään: 25.07.2024

Toimittaja

Mustionjoen kalatiet avautuivat jälleen

kalatie, Mustionjoki, ympäristö

Kunnat ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry jatkavat monivuotista yhteistyötä, joka parantaa koko vesistön tilaa ja virkistyskäyttöä.

Vuonna 2020 valmistuneet Mustionjoen ensimmäiset kalatiet avattiin tänä vuonna jo kolmatta kertaa vaelluskaloille. Billnäsin kalatie avattiin 4.5. ja Åminneforsin kalatie 13.5. Alemman Åminneforsin kalatien avaaminen hieman viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta kalatiellä suoritettujen huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi, mutta nyt kalatiet ovat auki ja kalat pääsevät jälleen nousemaan voimalaitospatojen ohi kalateitä pitkin jokea ylös. Tänä vuonna kalatiellä kulkijoita seurataan kameran ja laskurin avulla Åminneforsin lisäksi myös Billnäsissä.

Lohikalojen vaellusmahdollisuuksien toteutuminen mereltä Mustionjokea pitkin edelleen Lohjanjärvelle, Hiidenvedelle, aina Karkkilaan ja Lopelle saakka otti alkuvuodesta jälleen suuren harppauksen eteenpäin. Raaseporin kaupunki, Lohjan kaupunki, Vihdin kunta, Karkkilan kaupunki ja Lopen kunta, sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ovat sopineet ”Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisio 2030” toteuttamisesta ja rahoituksesta vuosina 2022–2029. Kyseessä on valtakunnallisestikin merkittävä ja laaja-alainen yhteistyö, jolla on vaikutusta koko vesistön tilaan ja seutukunnan vetovoimaan.

Seuraavien neljän vuoden aikana tavoitteena on toteuttaa Peltokosken ja Mustionkosken kalatiet. Sitä varten aiotaan kerätä noin 3,4 miljoonan euron kokonaisrahoitus. Lisäksi toteutetaan välttämättömiä lohikalojen ja raakkujen elinvoimaisuuden turvaamiseen liittyviä toimenpiteitä. Jotta elinvoimaisen raakkupopulaation muodostuminen tulee mahdolliseksi, pitää parantaa vaellusyhteyksiä, vahvistaa lohikalakantoja, parantaa vedenlaatua ja kunnostaa virtavesiä. Raakku toimii Karjaanjoella vesistökunnostusten sateenvarjolajina – kun raakkua suojellaan tai sen elinalueita kunnostetaan, siitä hyötyvät myös monet muut lajit, erityisesti lohikalat.

Kuntien ja LUVYn hyväksymä Lohikalat Karjaanjoelle -vesistövisio 2021 aloitti vuonna 2016 määrätietoisen työn lohikalojen palauttamiseksi vesistöön. Merkittävimpinä saavutuksina oli Åminneforsin ja Billnäsin kalateiden valmistuminen ja käyttöönotto vuonna 2020. Kuntien kanssa tehty jatkosopimus turvaa työn jatkamisen vuoteen 2030.

–Kokonaisuutena vesistökunnostustyöllä on myönteinen vaikutus vesistön virkistyskäyttöarvoon ja sitä myöten myös alueen matkailuarvoihin, sanoo LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö


Billnäsin ja Åminneforsin kalatiet ovat jo kolmatta kertaa auki vaelluskaloille. (Kuva: Piia Nordström)