Lukki-kirjastojen eli Karkkilan, Lohjan ja Vihdin kirjastojen käyttösääntöihin ja maksuihin on tehty vuoden alussa muutoksia. Keskeisin muutos koskee kirjastomaksujen maksamista. Asiakas joutuu Lukki-kirjastoissa lainauskieltoon, jos maksuja on kertynyt yli 10 euroa. Aiemmin lainausoikeuden sai takaisin, kun maksuja lyhensi alle 10 euron. Enää lyhennyksiä ei oteta vastaan, vaan kaikki maksut on maksettava kerralla. Samaa käytäntöä noudatetaan monissa muissakin Suomen kirjastoissa.

Noutamattoman varauksen maksu nousee. Aiemman yhden euron sijaan maksu on jatkossa 1,50 €/varaus. Varaaminen on edelleen maksutonta: maksu peritään vain noutamatta jätetyistä varauksista. Varauksien määrää on nyt rajoitettu niin, että asiakkaalla voi olla yhtä aikaa enintään 70 varausta.

Elokuvien yhtäaikaisia enimmäislainamääriä on nostettu. Aiemmin asiakkaalla sai olla yhtä aikaa lainassa kymmenen elokuvaa formaatista riippumatta. Nyt DVD-elokuvia voi olla lainassa 15 kpl ja Bluray-elokuvia 15 kpl. Myös konsolipelien lainaukseen on otettu käyttöön sama 15 kappaleen rajoitus.

Uudistettuihin käyttösääntöihin voi tutustua kokonaisuudessaan verkkokirjastossa osoitteessa lukki.finna.fi.