Toimittaja

Muutoksia Raaseporin sairaalan toimintaan

Raasepori, terveydenhuolto

Raaseporin yhteispäivystys jatkuu syksyyn, mutta leikkaustoiminta päättyy heti. Jatkossa toimintoja tullaan kehittämään väestön tarpeita parhaiten palvelevalla tavalla. Henkilökunnalle Raaseporin sairaalasta löytyy jatkossakin paljon mielekästä työtä.

HUSin hallitus teki 6.4. päätöksen Raaseporin sairaalan toiminnallisen profiilin muuttamisesta. Sen perusteella on nyt tehty päätös, jonka mukaan sairaalan yhteispäivystys lakkaa 30.9.2020. HUS on kuitenkin hakemassa Sosiaali- ja terveysministeriöltä lupaa ympärivuorokautisen yleis- ja akuuttilääketieteen päivystyksen ylläpitämiseksi 1.10.2020 alkaen.

–Hallituksen tekemä päätös oli perusteltu vaikkakaan ei helppo. Sen lisäksi jouduimme, koronavirusepidemiasta johtuen 16.4. tekemälläni päätöksellä lopettamaan Raaseporin sairaalassa anestesiaa edellyttävän leikkaustoiminnan välittömästi, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo.

Mäkijärvi korostaa, että Raaseporin sairaalan erikoissairaanhoidon avopalvelujen ja vuodeosastojen toimintaa jatketaan edelleen ja kehitetään vastaamaan alueen väestön tarpeita ja tukemaan alueen perusterveydenhuollon toimintaa.

Myös Länsi-Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaja Gabriela Erroll uskoo vahvasti, että yhteispäivystyksen lopettamisesta huolimatta Raaseporin sairaalan tulevaisuus voidaan turvata.

–Raaseporin sairaalasta tulee jatkossakin saamaan erikoissairaanhoidon lähipalveluja, kuten erikoislääkärien vastaanottoja ja paikallispuudutuksessa tehtäviä toimenpiteitä. Vuodeosastotoimintakin jatkuu, mutta on tällä hetkellä vielä epävarmaa missä muodossa. Tätä lähdemme nyt pohtimaan yhdessä alueen kuntien kanssa. Minä toivon, että emme joudu sellaiseen välivaiheeseen, jossa vuodeosastopotilaiden hoitoa ei saada hoidettua asianmukaisella tavalla”, Erroll sanoo.

Henkilökunnan osaaminen halutaan säilyttää

–HUS:n johdossa ja minulla henkilökohtaisesti on vahva usko siihen, että työntekijöiden mahdollisuudet kiinnostaviin ja mielekkäisiin työtehtäviin Raaseporissa sairaalassa säilyvät tästä varsin suuresta muutoksesta huolimatta. Alueen väestölle tarjottavien terveyspalvelujen kehittämisen osalta on aivan olennaista, että alueella säilyy vahva oman henkilökunnan terveydenhoidollinen osaaminen, Erroll muistuttaa.

Raaseporin sairaalan ja sen henkilökunnan kannalta on myös tärkeää, että erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisen osalta yhteistyötä Lohjan sairaalan kanssa lisätään nykyisestä.

–Lohja ja Raasepori muodostavat yhdessä perustan koko läntisen Uudenmaan sairaanhoidon toiminnalle. Joustava ja kehittävä yhteistyö sekä keskenämme että alueen kuntien perusterveydenhuollon kanssa on alueen väestön kannalta aivan välttämätöntä. Innovatiivisella ja rohkealla asenteella meillä on mielestäni hyvät mahdollisuudet taata Raaseporin toiminta sekä potilaita että henkilökuntaa tyydyttävällä tavalla, Lohjan sairaanhoitoalueen johtaja Ville Pursiainen arvioi.

Hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä kertoo puolestaan, että sairaalan toimintaa ja sen kehittämistä varten asetetaan työryhmä, jossa on mukana niin HUSin, HYKSin, Raaseporin sairaalan ja Lohjan sairaalan kuin alueen kuntienkin (Raasepori, Inkoo, Hanko) edustus. Ryhmä on kokoontunut epävirallisesti ensimmäistä kerran jo 15.4.2020

–Raaseporin sairaalaa, sen henkilökuntaa ja sen potilaita, ei ole unohdettu eikä unohdeta. Pyrkimyksenämme on yhdessä luoda Raaseporin sairaalasta kokonaisuus, joka voi hyvin modernilla tavalla toimia alueen väestön terveydenhuollon edistämiseksi, Erroll vakuuttaa.