Kalkkikiviyhtiö Nordkalk julkaisi uuden toimintamallinsa 2.9. Nyt uusi organisaatiorakenne on valmis. Uusi rakenne tarkoittaa monia muutoksia vastuissa ja merkittävää tehtävien vähennystä koko yhtiössä.

–Tämä on yksi suurimmista Nordkalkissa koskaan tehdyistä muutoksista. Muutos ei ole helppo, mutta se on ehdottoman tarpeellinen Nordkalkin tulevaisuuden ja kasvun ja myös tulevaisuuden työpaikkojen turvaamiseksi, sanoo CEO Paul Gustavsson.

Syyskuussa alkaneiden YT-neuvotteluiden tuloksena Suomesta vähenee 62 tehtävää, Puolasta 12 ja Baltian maista 9 tehtävää. Ruotsissa vähennettävien tehtävien lukumäärä tulee olemaan 23 mukaan lukien Storugnsin 16 työpaikkaa erillisten 19.10. päättyneiden neuvotteluiden tuloksena.

Suomessa vähennykset kohdistuvat suuriin paikkakuntiin: Parainen 25 tehtävää, Lappeenranta 21 tehtävää ja Tytyri-Sipoo 16 tehtävää. Vähennykset eivät koske Vimpelin, Vampulan ja Kokkolan toimipaikkoja.

Vähennykset kohdistuvat sekä tuotantoon että toimihenkilöihin. Vähennyksissä on mukana joitakin eläköitymisiä, määräaikaisten työsopimusten päättymisiä ja henkilöitä, jotka ovat irtisanoutuneet yhtiön palveluksesta. Kun otetaan huomioon kaikki tänä vuonna toteutuneet eläköitymiset, irtisanoutumiset ja työtehtävien vähennykset, joiden yhteydessä tilalle ei ole palkattu uutta henkilöä, Nordkalkissa on 163 työpaikkaa vähemmän. Kun suunnitelluista vähennyksistä kerrottiin syyskuussa, arvioitu vähennystarve oli enintään 200, joista 90 Suomessa.

Nordkalk on kärsinyt pitkään vaikeasta markkinatilanteesta, heikentyneestä myynnistä ja kustannusinflaatiosta. Vuoden 2019 alussa käynnistettiin muutosohjelma, jonka tavoitteena on parantaa suorituskykyä ja kannattavuutta pitkällä tähtäimellä. Nordkalk päätti muuttaa myös toimintamallinsa nopeuttaakseen kehitystä. Uusi organisaatio astui voimaan 1.11.