Tänään: 25.07.2024

Toimittaja

Nummelan lentokentän kehitysehdotus toisi lisää työpaikkoja

Nummelan lentokenttä, vihti

Kunta ja ilmailualan toimijat selvittävät eräiden Malmin lentokentän toimintojen sijoittumista Nummelaan.

Osa Malmin koulutustoiminnasta, teknisistä palveluista ja lentokoneista voisi saada vireillä olevan suunnitelman pohjalta tyyssijan Nummelasta. Vihti pääsisi tällöin yhdeksi toimijaksi liikenneministeriön tavoitteessa toimivien lentokenttien ketjuun pääkaupunkiseudun lähialueilla.

Ammattiin tähtäävää moottorilentokoulutusta järjestävä BF-lento ja ilmailualan teknisiä palveluja tarjoava Future Sky Oy ovat kiinnostuneita siirtämään toimintojaan Nummelaan lentokenttäalueelle.  Myös lentävää DC-3-museokonetta operoiva DC-yhdistys on kiinnostunut tulemaan Nummelaan.

Tulevaisuudessa voi olla mahdollista opiskella myös yleisilmailun elektroniikka-asennuksen ja teknisten palvelujen tuottamista. FutureSky Oy on jo osoittanut kiinnostusta opiskelun järjestämiseen. Kehityssuunnitelma mahdollistaa 25 uutta työpaikkaa ja turvaa noin 20 työpaikkaa ilmailussa ja sitä lähellä olevilla aloilla. Vihdin Yrittäjät Ry:n puheenjohtajan Leevi Pursiaisen mielestä ilmailualan työpaikkojen lisääntyminen on tervetullut uusi ”aluevaltaus” Vihdissä.

Hankkeen takana on Nummelan Lentokenttäyhdistys, joka toimii myös jatkossa kentän pitäjänä. Yhdistyksen jäseninä on ilmailualan yhdistyksiä ja yrityksiä. Kaavailtu kaupallinen toiminta edellyttää uusien toimitilojen rakentamista. Ne sijoittuisivat suunnitelmassa lyhyemmän kiitotien reuna-alueelle nykyisten hallien tienoille.

Arkkitehti Pertti Pääsky on laatinut alustavat asemapiirrokset ja niistä on konsultoitu Trafin edustajia. Lentotoiminnan lähestymis- ja tuloreitit on suunniteltu vielä paremmin keskitettäväksi valtatie 25 suuntaisiksi ja Helsinki- Turku moottoritien päälle.

Toimintaa voidaan kehittää nykyisen ympäristöluvan puitteissa ja myöhemmin selvitetään, millainen tarve on ympäristöluvan päivittämiselle. Ensimmäinen askel Nummelan kentän kehittämisessä on kiito- ja rullausteiden päällystäminen, jonka toteuttamista Vihdin kunta selvittää. Liikenne- ja viestintäministeriöltä on haettu tähän avustusta.

 

Kentän alueen virkistyskäyttöä kehitetään

Kentän ympäristö on nummelalaisten suosima virkistysalue ja elinvoimainen lentokenttä mahdollistaa virkistyskäytön jatkossakin: kesäisin mainiot lenkkipolut kenttäalueen ulkopuolella, frisbeegolf-radan, maastopyöräilymahdollisuuden ja talvisin retkiluisteluradan ja hiihtoladut, joiden sijaintiin Vihdin viestin Hiihtojaosto on ollut mukana vaikuttamassa.

Luistelurata siirtyisi alustavissa suunnitelmissa lyhyelle kiitotielle ja se tuotaisiin täten lähemmäs asutusta ja hiihtäjien majaa. Uusi kentän laitaan rakennettu grillikatos on vihtiläisten yritysten ja yhteisöjen käytettävissä ulkoilu- ja liikuntatapahtumiin.

Ulkoilijoiden turvallisuutta aiotaan parantaa uusimalla lenkkipolkuja ja rakentamalla ”ohjaavia” aitoja sekä opasteita jalankulkijoiden turvallisuuden lisäämiseksi.

Vihdin kunta ja ilmailualan toimijat suunnittelevat yhdessä tulevaa käyttöä

Kunnan strategian mukaan kunta toimii aktiivisen Vihdin mahdollistajana ja hankesuunnitelman tulee olla linjassa tämän kanssa. Kunnan edun mukaista on varmistaa lentokentän monipuolinen käyttö ja kunta edellyttääkin, että Nummelan harjun kokonaisvaltaista käyttöä virkistysalueena ei saa rajoittaa vaan sitä on kehitettävä. Tässä ovat tukemassa ilmailutoimijoiden ja -harrastajien lisäksi myös muut harrastusryhmät.

 

Nummelassa on aktiivista lentotoimintaa

Kentällä on kaksi ristikkäistä kiitotietä. Pääkiitotie on 1 200 metrin pituinen ja se on osittain päällystetty. Lyhyt poikkikiitotie on 800-metrinen ja sorapintainen. Vihdin kunta on Nummelan lentokentän nykyinen omistaja.

Nummelan Lentokeskus hoitaa purjekoneiden hinaustoimintaa ja tarjoaa purjelennon peruskoulutusta. Toiminta on kasvussa ja tavoitteena onkin olla maan suurin purjelennon koulutuskeskus. Kentällä toimii kolme purjelentokerhoa ja vireä moottoripurjelentoyhdistys. Myös lennokkien lennätyspaikka on vilkkaassa käytössä. Kentän käytöllä on kuitenkin paljon lisäpotentiaalia, jota ei ole kokonaan hyödynnetty, toteaa Nummelan Lentokeskuksen puheenjohtaja Tom Arppe.

 

Lentoperinteitä vaalitaan ja ne luovat pohjaa nykytoiminnalle

Nummelassa on yksi vilkkaimmista suomalaisista purjelentokeskuksista. Kentän perinteet kantavat lähes 80 vuoden päähän. Suunnitteilla onkin Lions clubin toimesta näköalaperinnereittejä opaskilpineen harjun Hiidenveden puolelle.

Raine Nikander Vihdin Rotarit Ry:stä katsoo, että lentokenttä ja Nummelan eteläpuolelle tuleva tunnin rata, sekä Espoon kautta tuleva lähirata ovat kaikki toisiaan tukevia, ja investointeja tulevaisuuteen.

Nummelan harjulle rakennettiin lentokenttä jo vuonna 1940. Pian jatkosodan syttymisen jälkeen kentän otti haltuunsa Suomen ilmavoimat. Kentällä oleva tuttu näky, pieni punainen lennonjohtorakennus, on tuolta ajalta peräisin. Nummelan Lentokeskus on peruskorjannut paikallisten yritysten, oppilaitosten ja lahjoittajien avustuksella lennonjohtorakennuksen ja yhteen sen huoneista on tulossa valokuvanäyttely. Rakennuksen harrastuksiin tai virkistykseen liittyvään talvikäyttöön otetaan ideoita vastaan Nummelan Lentokeskuksessa.