Nummelan lentokenttäyhdistys on puheenjohtajansa Tom Arppen johdolla kehittämässä lentokentän toimintoja, sillä Malmin alasajo tietää purjelentokeskuksena tunnetun Nummelan vilkastumista. Näillä näkymin tulossa on lentokoulutusta harjoittava yritys sekä ainakin yksi lentokerho. Jos Malmin toiminta lakkaa kokonaan, on tulijoita varmasti muitakin. Tämän vuoksi Nummelan lentokentän infrastruktuuria ollaan nyt parantamassa. Syksyn aikana kentällä alkavat pääkiitotien asfaltointi sekä uusien hallien rakennustyöt.

Arppen mukaan pääkiitotien 22–04 asfaltointi alkaa syyskuun alussa. Työn teetättää Vihdin kunta, joka sai viime vuonna liikenne- ja viestintäministeriöltä hanketta varten avustusta 450 000 euroa. Lisäksi Vihti käyttää omia varojaan 300 000 euroa, jonka kenttää ylläpitävä yhdistys maksaa kunnalle vuokrina seuraavan 20 vuoden aikana. Kiitotien uuden pinnan pituus tulee olemaan 1 200 metriä ja leveys 20 metriä, tämän lisäksi kentälle tulee lisää rullausteitä.

–Edellinen pinnoite on laskettu suoraan hiekalle. Nyt työ tehdään perusteellisemmin ja asfaltin alle tulee noin 10 senttimetriä mursketta, Arppe toteaa.

Asfaltointi tehdään rivakasti, sillä lentämistä on tarkoitus jatkaa jo loppusyksystä. Samalla kiitotielle asennetaan valot, koska tulevaisuudessa kentältä tullaan operoimaan myös pimeäaikaan.

Nummelan kenttä. Etualalla kiitotie 22. Uudet hallit tulevat vasemmassa reunassa näkyvän kiitotie 27:n viereen. (Kuva: Harri Mustonen)

Turvallisuus paranee

Kentän molemmin puolin sijaitsevat taajamat ja sitä ympäröivät lenkkipolut. Tämä asettaa lentotoiminnalle omat haasteensa, mutta niihinkin on Arppen mukaan ratkaisut olemassa.

–Pääasiallisen kiitotien 22–04:n molemmissa päissä ovat teollisuusalueet, lisäksi vieressä on

Hanko–Hyvinkää-tie eli tällöin ei tarvitse lentää asutusten yli. Harjulla kentän ympärillä kulkevat lenkkipolut säilyvät ennallaan ja talvisin pääkiitotiellä ollut suosittu luistinratakin säilyy, se vain siirretään idän puoleisen kiitotien 27 päähän. Vilkastuvan lentotoiminnan vuoksi turvallisuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Kentälle asennetaan kulunvalvonta, jonka infrapunasäde havaitsee, mikäli joku kulkee elektronisen aidan yli tai kentällä on liikettä. Tieto välittyy niin maahan kuin lähestymässä olevaan lentokoneeseen Arppe kertoo.

–Laskeutuvan koneen ohjaaja aktivoi järjestelmän ohjaamosta, jolloin se ilmoittaa hänelle mahdollisista kentällä liikkujista.

Elektronisen aidan lisäksi kentän ympärille pystytetään kriittisimpiin kohtiin oikeitakin aitoja, jotka estävät esimerkiksi harjun poluilla huristelevat mopoilijat harhautumasta kiitotielle.

–Aidat voivat olla mataliakin, kunhan ne vain osoittavat kulkijoille, mistä lentokenttäalue alkaa. Niiden tarkoitus on lisätä ihmisten turvallisuutta.

Kylttejä ja aitoja varten kunta on hakemassa LVM:ltä jakoon tulevaa lisäavustusta, joka on kohdennettu valvomattomille lentopaikoille.

Kentän itälaitaan, kiitotie 27:n eteläpuolelle, valmistuu syksyn aikana kaksi uutta lentokonehallia. Yksi tulee BF-lento Oy:lle, joka on harjoittanut lentokoulutusta Malmilla 50 vuotta. Yritys on nyt löytänyt Nummelasta uuden ja sopivan paikan toimintansa jatkamiselle.

–Halli tulee käsittämään 1 200 neliötä. Rakennustyöt alkavat heti, kun saamme rakennusluvan, kertoo Mark Baker BF-lennosta.

Toisen halleista rakentaa Cumulus ry – yhdistys, joka muodostettiin viime vuonna kahdesta Nummelassa toimineesta vanhasta purjelentokerhosta. Cumuluksen halliin tulee mahtumaan viisitoista moottorikonetta – näistä paikoista miltei kaikki on jo vuokrattu tai myyty osakkuuksina.

Nummelan kenttä. Etualalla kiitotie 22. Uudet hallit tulevat vasemmassa reunassa näkyvän kiitotie 27:n viereen. (Kuva: Harri Mustonen)

Kunta myönteinen hankkeille

Toisin kuin monessa muussa kunnassa, on Vihdissä lentokenttä nähty pikemminkin resurssina jota kannattaa hyödyntää, kuin ympäristöä haittaavana ja rajoittavana tekijänä. Arppe kiitteleekin yhteistyötä kunnan päättäjien kanssa. Vihti on ollut aktiivinen paitsi kentän kunnon ja turvallisuuden parantamisessa myös uusien yritysten ja toimintojen saamiseksi sen yhteyteen.

Kunnanjohtaja Erkki Eerola oli esimerkiksi Arppen kanssa keväällä esittelemässä lentokenttää Suomen Ilmailumuseon väelle museon uudeksi sijoituspaikaksi. Ilmailumuseon vuokrasopimus Vantaalla kun on päättymässä ja museolle etsitään kipeästi uutta paikkaa.

–Mikäpä olisi sen hienompi sijainti ilmailumuseolle, kuin Nummelan lentokenttä, jossa on aktiivista lentotoimintaa ja ilmailun perinteitä jo useilta vuosikymmeniltä, Arppe pohtii.

Museon tulo kentän yhteyteen avaisi varmasti mahdollisuuksia Vihdin yritys- ja matkailutoiminnalle.

–On hienoa, että kunta on tässäkin täysillä mukana. He todellakin haluavat saada museon tänne, hän summaa.

Teksti: Harri Mustonen

Nummelan lentokenttäyhdistyksen puheenjohtaja Tom Arppe vetää kentän kehittämishanketta luottavaisin mielin. (Kuva: Harri Mustonen)