Nuorisotyön viikko järjestetään viikolla 41 eli tänä vuonna 10.10–16.10. Viikolla nostetaan valtakunnallisesti esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi.

Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio toimii Nuorisotyönviikon 2022 suojelijana. Tänä vuonna Nuorisotyön viikon teemana on nuoret ja nuorisotyö koronan jälkeen. Tarkoituksena on herättää ihmiset huomaamaan, että ilman nuoria meillä ei ole mitään – tulevaisuuden osaajia, innovaatioita tai toimivaa yhteiskuntaa.

Valtakunnallisesti Nuorisotyön viikolla nuorisoalan toimijat ja nuoret kertovat, mitä nuorille ja nuorisotyölle kuuluu koronan jälkeen ja millaisia vaikutuksia korona-ajalla on ollut nuoriin ja nuorisoalaan. Lohjan kaupungin nuorisotyö kertoo aiheesta sosiaalisen median kanavissaan.

Facebook: Nuori Lohja Instagram: nuori_lohja ja ohjaamolohja. Valtakunnallisesti nuorisotyön viikosta vastaa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry. Lisätietoja nuorisotyön viikosta saa Allianssin verkkosivuilta.

Lohjan nuorisotyön porukka valmiina kohtaamaan, auttamaan ja tukemaan nuoria. (Kuva: Turo Aarnio)

Nuorisotyössä keskiössä on nuori

Nuorisotyön tavoitteena on, että jokainen nuori saavuttaa omien voimavarojensa ja näkemystensä mukaisen paikkansa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä ja kokee elämänsä merkitykselliseksi. Nuoret kohdataan arvostaen, jolloin jokaisen yksilöllisyys tulee huomioiduksi: nuori tulee nähdyksi omana itsenään.

Jokaisella on elämässään omat haasteensa, joiden selättämiseen voi kaivata tukea. Nuoret voivat saada tukea ja apua erilaisiin kysymyksiin esimerkiksi Lohjan Nuorisokeskuksen ja Ohjaamon tarjoamien palvelujen kautta.

Korona-aikana nuorisotyö pyrki olemaan nuorten saatavilla, sekä järjestämään uudenlaisia kohtaamisen ja yhdessäolon paikkoja esimerkiksi verkossa tai kävelytapaamisina. Korona-ajan jälkeen nuorisotyö on ollut mukana tukemassa paluuta kasvokkaiseen yhdessäoloon ja yhteisöihin liittymiseen. Nuorisotyö on esimerkiksi ollut mukana ryhmäyttämässä koululuokkia ja järjestänyt vapaa-ajan toimintaa nuorisotiloilla.

Nuoret eivät toki ole tilanteessa yksin, sillä poikkeusolot ovat koskettaneet meitä kaikkia. Nuorisotyö onkin parhaimmillaan yhdessä tekemistä ja kasvamista. Nuorisotyöntekijät voivat luoda ammattitaitonsa ja kokemuksensa kautta nuorille uskoa tulevaan, että elämä kantaa eteenpäin, vaikka ajat olisivat vaikeat. Toisaalta nuorisotyöntekijät ja aikuiset ylipäätään voivat nähdä nuorten kautta erilaisen ja uudenlaisen maailmankuvan, jossa näkyy tuoreiden ajatusten ja uusien juttujen tuomat mahdollisuudet.

Lohjan kaupungin nuorisotyö