Lohjan pääkirjastossa pidettiin 27.10. huumeita käsittelevä info- ja keskustelutilaisuus, jonka puhujina toimivat Irti huumeista ry:n vpj. Jari Kyllönen, vanhempi konstaapeli Jani Borenius, lanupe-lautakunnan vpj. ja valtion koulukotien kehittämispäällikkö Jani Méling sekä

sote-lautakunnan vpj., terveyskeskuslääkäri Ari Mönttinen. Tilaisuuden järjestivät Lohjan kristillisdemokraattien ja vihreiden valtuustoryhmät. Ajatus tilaisuuden järjestämisestä nousi yhteisestä huolesta liittyen nuorten huumeidenkäyttöön.

–Huumeidenkäyttö, välittäminen ja nuorten asenteet ovat muuttuneet. Puolet nuorista ei esimerkiksi usko, että kannabiksen käytöllä on riskejä. Huumeita ja kolmiolääkkeitä saa ostettua viikkorahoilla kaverilta ja niitä tyrkytetään myös somessa. Vanhemmat eivät välttämättä tajua, mitä on tapahtumassa ja alkava huumeidenkäyttö jää huomaamatta. Huumeet eivät ole vain syrjäytyneiden nuorten ongelma, vaan myös ne luokan priimukset voivat käyttää, joiden ei sitä olettaisi tekevän. Ongelmakierre voi olla todella traaginen, kristillisten kaupunginvaltuutettu Merja Eräpolku alusti tilaisuutta.

Huumeiden hankkimisen helppous madaltaa kokeilukynnystä

Jani Borenius kohtaa työssään poliisina paljon rikoksiin syyllistyneitä alaikäisiä. Hän kertoo, että yleisten tilastohavaintojen mukaan huumeidenkäyttö on todella lisääntynyt.

–Se näkyy jätevesitutkimuksissa. Myös huumekuolemat ovat olleet kasvussa viime vuosina, Borenius toteaa.

Yleisimmät huumeet ovat kannabis ja amfetamiini.

–Nuorten suhtautuminen kannabikseen on löystynyt jatkuvasti. Myös amfetamiinin käyttö on runsastunut merkittävästi. Lisäksi käytetään erilaisia lääkeaineita ja ekstaasia. Kokaiininkin käyttö on lisääntynyt viime vuosina.

Merkittävä muutos aiempaan on tapahtunut siinä, miten helppoa huumeiden hankkiminen on nykyään.

–Suomi on digitalisaation kärkimaa valitettavasti myös huumekaupassa. Tor-verkossa huumekaupan käyminen on helppoa. Kun huumeita ei tarvitse enää mennä hakemaan jostain nuhjuisesta kämpästä, vaan ne voi tilata netistä niin kuin uudet kengät. Tämä madaltaa huumeiden kokeilukynnystä niilläkin, jotka eivät ostaisi huumeita katukaupassa diileriltä, Borenius sanoo.

Hän toteaa, että huumeita on aina myyty myös alaikäisille, mutta osalla myyjistä se on ollut heidän periaatteitaan vastaan.

–Nyt tällainen alkaa olla katoavaa ajattelua, kun myyjät ovat itsekin yhä nuorempia.

Yksi huumeiden ikävimmistä puolista, ovat niihin liittyvät lieveilmiöt.

–Isossa mittakaavassa huumekauppaa hallinnoi aina järjestäytynyt rikollisuus. On huolestuttava piirre, että väkivaltainen velanperintä voi tulla mukaan kuvioon jo varhaisessa vaiheessa.

–Nuori voi esimerkiksi ottaa myytäväkseen vähän isomman määrän huumetta ja rahoittaa myynnillä omaa käyttöään. Jos hän sitten jää kiinni ja aineet jäävät takavarikkoon, nuori on jollekulle velkaa. Nuoretkin puhuvat siitä, että huonosti käy, jos velkaa ei maksa, Borenius sanoo.

Hän muistuttaa, että huumemaailmassa eläminen on jotain ihan muuta kuin joidenkin tv-sarjojen tarjoama romantisoitu kuva.

–Se maailma on oikeasti todella karu ja raadollinen ja siinä eläminen on todella raskasta.

Huumeet ovat myös lohjalaisten ongelma.

–Lohjan sijainti Helsingin ja Turun välissä on otollinen. Valtakunnalliset trendit näkyvät täällä, muuten paitsi kokaiinin kohdalla. Sen yleisyys näkyy lähinnä isoissa kaupungeissa. Lohjalla ja lähialueilla myös kasvatetaan kannabista myyntiin pääkaupunkiseudulle.

Osa nuorista lääkitsee pahaa oloaan ja mielenterveyden ongelmiaan päihteillä.

Jokainen nuori tarvitsee kuuntelevan aikuisen

Suuri osa nuorista voi hyvin, mutta hyvinvointi on polarisoitunut. On siis myös niitä nuoria, joilla menee todella huonosti. Osa heistä lääkitsee pahaa oloaan ja mielenterveyden ongelmiaan huumeidenkäytöllä. Méling nostaa esille sen seikan, että kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret voivat olla muita nuoria haavoittuvaisemmassa asemassa. Hän on työssään lastensuojelun parissa havainnut myös erään huolestuttavan muutoksen.

–Nykyään nuoret käyttävät kaikkea mahdollista. Tämä muutos on tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Nykyään ei tarvitse kohdata ketään ja silti huumeet saapuvat sinne, minne ne tilaa.

Kannabiksen terveyshaitoista keskustellaan nykyään paljon. Méling muistuttaa, että nuorten ja aikuisten käytöllä on eroa.

–Aikuisille haitat eivät ole niin merkittävät kuin nuorelle, jonka aivot kehittyvät 25-vuotiaaksi saakka. Kannabiksen käyttö kaksinkertaistaa skitsofrenian puhkeamisen riskin. Riski kasvaa, jos käyttö on aloitettu alle 16-vuotiaana, jos suvussa on alttiutta psykoosisairauksille tai jos nuorella on aiempia psykoosikokemuksia.

Oman nuoren kohdalla voi tarkkailla muutamia merkkejä. Huolestumiseen voi olla syytä esimerkiksi, jos nuoren rahantarve kasvaa huomattavasti, kaveripiiri muuttuu, nuoren elämänhallinta ja tunne-elämä muuttuvat, koulu kärsii tai harrastukset jäävät. Kannabiksen käyttö voi näkyä myös mm. punoittavina silminä ja passiivisuutena. Boreniuksen viesti on, että enemmin kannattaa puuttua liian varhain kuin liian myöhään.

–Huumemaailmaan voi joutua mukaan yllättävän nopeastikin, hän toteaa.

Méling toteaa, että nuorten auttamiseksi ja päihteidenkäytön vähentämiseksi voidaan mm. kehittää toimintamalleja ja panostaa matalan kynnyksen palveluihin. Kuraattoreja ja psykologeja ollaankin saamassa lisää nuorten tueksi. On kuitenkin myös jotain, mitä kuka tahansa voi tehdä.

–Tarkkaillaan lapsiamme ja nuoriamme ja reagoidaan muutoksiin. Kuunnellaan ja keskustellaan, eikä tuomita. Jokaisella nuorella on oikeus kuuntelevaan aikuiseen.

SMS