Viime päivien lämmin sää on käynnistänyt lumien sulamisen Uudenmaan alueella. Lumipeitteen vajoaminen on kuitenkin ollut hidasta kylmien öiden ja kuivan ilmamassan ansiosta. Purojen ja jokien virtaamat kääntyivät silti maltilliseen nousuun viikonlopun aikana.

Lunta on maastossa nyt runsaasti. Lumen vesiarvo vaihtelee välillä 100…150 mm, kun ajankohdan keskiarvo esimerkiksi Vantaanjoen valuma-alueella on n. 60…70 mm. Sulaminen ja jokien virtaamien kasvu jatkuivat lämpimien päivien myötä vielä alkuviikon ajan. Loppuviikkoa kohti vähitellen kylmenevä sää hidastaa kuitenkin kevään etenemistä ja virtaamat kääntyvät jälleen laskusuuntaan. Varsinaisia tulvavahinkoja ei toistaiseksi ole odotettavissa.

Vesistöennusteiden mukaan tulvakeväästä on odotettavissa pitkä ja virtaamahuippuja on luvassa useaan otteeseen. Vesien ennakoidaan olevan korkeimmillaan huhtikuun puolen välin tienoilla, jolloin virtaamien ennustetaan pysyttelevän enintään keskimääräisissä kevään tulvalukemissa. Sulamiskaudelle ajoittuva voimakas lämpeneminen tai vesisateet voivat kuitenkin muuttaa sekä tulvien ajankohtaa että suuruutta.

Uudenmaan säännöstellyissä järvissä on varauduttu alkavaan tulvakevääseen laskemalla järvien vedenpintaa. Kevätkuopan pohja onkin saavutettu esimerkiksi Hiidenvedellä ja Lohjanjärvellä, missä vedenpintojen arvioidaan lähtevän lähipäivinä hitaaseen nousuun. Tuusulanjärvellä vedenpinta on säännöstelyohjeiden mukaisesti tällä hetkellä n. 25 cm ajankohdan keskiarvon alapuolella.

Kylmän talven myötä järvissä ja joissa on paikoin verraten paksut jääpeitteet. Auringon lämmittäessä jääkerros kuitenkin pehmenee nopeasti. Virtaamien hidas kasvu heikentää jokien jäitä tehokkaasti, eikä varsinaista jääpatoriskiä ole näillä näkymin odotettavissa.

Tulvaan kannattaa varautua omatoimisesti tavanomaisin keinoin. Veden kulkureitit on hyvä varmistaa avaamalla jäätyneitä hulevesikaivoja ja rumpuja. Rantojen läheisyydessä olevaa irtainta omaisuutta voi siirtää kuivemmalle maalle ja mm. veneiden kiinnitys on syytä tarkistaa. Virtaus voi tulvan aikana olla vaarallisen voimakasta pienemmissäkin ojissa ja puroissa, joten erityisesti lasten liikkumista tulvivien uomien läheisyydessä tulee välttää.

Uudenmaan ELY-keskus seuraa tulvatilanteen kehittymistä päivittäin.