Tienkäyttäjiltä tarvitaan nyt varovaisuutta liikenteessä, sillä talven vaihtelevat kelit ovat saaneet vilkkaimpien teiden päällysteet vaurioitumaan nopeasti. Ongelmallisimmilla tieosuuksilla nopeusrajoituksia lasketaan tilapäisesti, kunnes vauriot saadaan korjattua. Päällysteen huonosta kunnosta varoitetaan monin paikoin.

Tienkäyttäjiltäkin edellytetään tarkkaavaisuutta, sillä suurikin vaurio voi vilkkaalla tiellä syntyä nopeasti. Päällystevaurioiden syynä on veden jäätyminen ja sulaminen päällysteen huokosissa sekä veden ja liikenteen aiheuttama rasitus. Paikkausmenetelmiä on näissä oloissa rajoitetusti käytettävissä ja vaurioita syntyy tällä hetkellä enemmän kuin niitä ehditään paikata.

Ongelmallisimmilla osuuksilla joudutaan laskemaan nopeusrajoitusta tilapäisesti, kunnes vauriot saadaan pysyvämmin korjattua. Vilkkaiden teiden huonokuntoisimmat osuudet priorisoidaan uudelleenpäällystysohjelmassa myös aikataulutuksessa.

Akuutit palautteet tiestön kunnosta voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle (0200 2100). ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelu vastaa numerosta 0295 020 600. Ohjeet vahingonkorvauksen hakuun löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta.

ELY-keskus

Talven vaihtelevat keliolosuhteet aiheuttavat päällystevaurioita etenkin vilkkaasti liikennöidyillä teillä.