Tänään: 12.07.2024

tanhuhovi

Päätoimittaja

Paikallisuudessa on voimavara

lohja

Maailmamme on ollut viime vuodet myllerryksessä. Meillä oli ensin korona, ja kun siitä ”selvittiin” tai sen kanssa opittiin elämään, tuli Eurooppaan jälleen sota, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainassa. Nämä tekijät ovat olleet osasyinä Euroopassa ja siten myös Suomessa vallalla olevaan taloudelliseen tilanteeseen. Tästä syystä paikallisuuden ja paikallisen yhteistyön merkitys tulee korostumaan tulevina vuosina – kuten se on tehnyt aiemmin.
Digitalisaatio tuli arkeemme ja yritysten liiketoimintaan jo yli 20 vuotta sitten, mutta tänä aikana se on tuonut muutoksia arkeenne, ja moneen työtehtävään, opiskeluun ja niiden kautta myös tapaamme olla ja tehdä asioita – jopa miten suhtaudumme asioihin, ja miten tuomme niitä esille. Varsinkin sosiaalinen media on päässyt näyttämään sekä huonot että hyvät puolensa – näitäkin asioita ajatellen, nyt on aika luottaa omaan paikalliseen tekemiseen ja osaamiseen ja palauttaa yhdessä tekeminen sille kuuluvalle, arvostetulle, paikalleen.

Paikallisen yrittäjyyden merkitys

Paikallisella yrittäjyydellä on merkittävä rooli paikallisen yhteisön kehityksessä ja hyvinvoinnissa. Pienet ja keskisuuret yritykset luovat työpaikkoja, mikä vähentää työttömyyttä ja lisää paikallista taloudellista vakautta. Ne tarjoavat myös mahdollisuuksia paikallisille asukkaille kehittää taitojaan ja edetä urallaan. Lohjalla ja lähialueilla yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä, yhden tai parin henkilön yrityksiä, joiden parissa yhteistyön merkitys on suuri.
Lisäksi paikalliset yritykset ovat usein sitoutuneita yhteisöönsä. Ne tukevat paikallisia tapahtumia ja organisaatioita, mikä vahvistaa yhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä sitoutuminen voi ilmetä esimerkiksi sponsorointina tai vapaaehtoistyönä.

Taloudelliset hyödyt

Paikallinen yrittäjyys edistää paikallista taloutta monin tavoin. Kun asukkaat ostavat tuotteita ja palveluita paikallisilta yrityksiltä, raha jää yhteisöön ja kiertää paikallisessa taloudessa. Tämä luo positiivisen kerrannaisvaikutuksen, joka hyödyttää kaikkia alueen asukkaita. Siksi olisi tärkeätä miettiä omia ostoksia – ostatko verkkokaupasta Kiinasta, vai käytätkö muutaman euron enemmän, ja teet ostoksesi paikallisesti.
Lisäksi paikalliset yritykset maksavat veroja, jotka tukevat julkisia palveluita kuten kouluja, terveydenhuoltoa ja infrastruktuuria. Tämä parantaa kaikkien asukkaiden elämänlaatua ja tekee alueesta houkuttelevamman myös uusille asukkaille ja yrityksille.

Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Paikalliset yritykset voivat toimia yhteisön kokoontumispaikkoina, joissa ihmiset kohtaavat ja vuorovaikuttavat. Tämä lisää yhteisön sosiaalista pääomaa ja vahvistaa sosiaalisia verkostoja. Esimerkiksi paikalliset kahvilat ja kaupat ovat paikkoja, joissa ihmiset tapaavat ja vaihtavat kuulumisia.
Yrittäjät itse ovat usein aktiivisia yhteisön jäseniä, jotka osallistuvat paikalliseen päätöksentekoon ja vaikuttavat yhteisön kehitykseen. Heidän panoksensa voi olla ratkaisevan tärkeää esimerkiksi paikallisten projektien ja aloitteiden onnistumisessa.

Kulttuurinen vaikutus

Paikalliset yritykset voivat edistää paikallista kulttuuria ja perinteitä tarjoamalla tuotteita ja palveluita, jotka heijastavat yhteisön identiteettiä. Tämä voi sisältää esimerkiksi paikallisten käsitöiden myyntiä, paikallisten raaka-aineiden käyttöä ravintoloissa tai paikallisten taiteilijoiden tukemista.
Tämä kulttuurinen rikastuminen tekee yhteisöstä ainutlaatuisen ja houkuttelevan sekä asukkaille että vierailijoille. Se voi myös luoda ylpeyden tunnetta paikallisissa asukkaissa ja lisätä yhteisön yhteenkuuluvuutta.
Tällaista paikallisuutta ovat myös erilaiset messut ja muut yritystapahtumat, ja tapahtumat, joissa yrittäminen ja harrastukset tulevat esille samassa tapahtumassa.

Paikallisen yrittäjyyden haasteet

Vaikka paikallisella yrittäjyydellä on monia etuja, siihen liittyy myös haasteita. Paikalliset yritykset voivat kohdata kovaa kilpailua suurilta, kansainvälisiltä yrityksiltä, joilla on enemmän resursseja ja näkyvyyttä. Lisäksi ne voivat olla alttiimpia taloudellisille vaihteluille ja kriiseille. Digitaalisuus toi toisaalta paljon uusia mahdollisuuksia myös paikallisille yrityksille, ja niitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan – mutta samalla se toi kansainväliset kaupat jokaisen sormenpäiden ulottuville.
Näiden haasteiden voittamiseksi paikalliset yritykset tarvitsevat tukea sekä yhteisöltä että julkiselta sektorilta. Tämä voi sisältää esimerkiksi taloudellista tukea, koulutusta ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Mitä jos muistetaan sitä paikallista yrittäjää jatkossa enemmän

Paikallinen yrittäjyys on tärkeä tekijä paikallisen yhteisön kehityksessä ja hyvinvoinnissa. Se luo työpaikkoja, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja edistää paikallista taloutta ja kulttuuria. Paikallisten yritysten tukeminen onkin tärkeää sekä yksilöiden että yhteiskunnan tasolla.

Jos me suuntaamme omat ostoksemme enemmän paikallisille yrityksille, tarkoittaa se kokonaisuudessaan paremmin voivaa aluetta, nyt ja tulevaisuudessa.

Lännen Helmi 2024 kesälehti oli mahdollinen vain paikallisten yritysten, kuntien ja kaupunkien kanssa yhteistyönä tehtynä. Ilman paikallisia tapahtumanjärjestäjiä, kesäteattereita ja paikallisia yrityksiä, ei meillä olisi kesätapahtumia, eikä kesälehteä.
Tämän lehden sivut ovat meidän tapamme toivottaa sinulle hyvää kesää. Se ei tarkoita välttämättä lomailua, sillä ensi keskiviikkona 12.6. Lohjan alueella ilmestyy jälleen tuttu Ykkös-Lohja, joka on ilmestynyt jo yli 35 vuoden ajan.

KO