Lasi-, kartonki- ja muovipakkausten sekä metallin keräys tulee olla järjestettynä taajamien kaikissa vähintään kymmenen huoneiston kiinteistöissä heinäkuun alusta lähtien. Uudenmaan jätelautakunta päätti uusista jätehuoltomääräyksistä viime joulukuussa ja lajitteluvelvoitteet astuvat voimaan 1.7. Biojätteen lajitteluvelvoite säilyy viiden huoneiston kiinteistöillä.

Jos taloyhtiön jätteenkeräys ei ole vielä uusien määräysten mukaista isännöitsijän tai muun taloyhtiön jätehuollosta vastaavan tulisi ottaa yhteyttä Rosk’n Rolliin palvelun tilaamiseksi. Apua jätteenkeräyspalvelujen suunnitteluun ja mitoitukseen löytyy Rosk’n Rollin verkkosivuilta.

–Tarvittaessa asiantuntijamme auttavat henkilökohtaisesti esimerkiksi sopivien jäteastioiden ja tyhjennysvälien mitoittamisessa, lupaa Rosk’n Rollin palvelu- ja kehityspäällikkö Marko Printz.

900 uutta kiinteistöä, joissa 12 600 huoneistoa

Tähän asti Rosk’n Rollin alueella kartongin, metallin, lasin ja muovipakkausten keräysvelvoite on ollut vähintään 20 huoneiston kiinteistöillä. Uudet jätehuoltomääräykset tuovat siis lajitteluastiat yhä pienempien kiinteistöjen pihoihin.

–Yleensä asukkaiden toiveissa on saada lajittelupalveluja lähelle. Uusien jätehuoltomääräysten myötä yhä useampi asukas saa eri jätelajien keräysastiat omalle kotipihalleen ja lajittelusta tulee entistäkin helpompaa, Printz iloitsee.

–Lisäksi huolellisella lajittelulla ja sekajätteen määrän vähentämisellä voi säästää, sillä lajiteltujen jätteiden keräys ja kuljetus on edullisempaa kuin sekajätteen.

Rosk’n Rollin toimialueen 12 kunnassa pakkausjätteiden lajitteluvelvoite laajeni muutoksen myötä koskemaan noin 900 uutta kiinteistöä, joissa on yhteensä lähes 12 600 huoneistoa.

–Osa näistä kiinteistöistä on jo kevään mittaan hyvissä ajoin liittynyt erilliskeräyksiin, mutta noin puolelta puuttuu vielä joidenkin jätelajien keräykset. Heiltä odotamme yhteydenottoa Rosk’n Rollin asiakaspalveluun kesän aikana.

–Myös keräysreittien varrella sijaitsevat pienemmät kiinteistöt voivat liittyä eri jätelajien erilliskeräyksiin vapaaehtoisesti ja tilata eri jätelajien tyhjennykset vaikka heti, Printz muistuttaa.

Uusien jätehuoltomääräysten mukaan lasi-, kartonki- ja muovipakkausten sekä metallin keräys tulee olla järjestettynä taajamien kaikissa vähintään kymmenen huoneiston kiinteistöissä 1.7. lähtien. (Kuva: Milla von Konow/Rosk’n Roll)

Kohti uuden lain velvoitteita

–Uudenmaan jätelautakunnan asettamat jätehuoltomääräykset vievät alueemme kiinteistöjen jätteiden lajittelun aimo askeleen kohti sitä tasoa, jonka odotetaan tulevan uuden jätelain mukana muutaman vuoden sisällä koko maahan, Printz huomauttaa.

Uusi jätelaki vahvistetaan lähiaikoina ja sitä täydentäviä asetuksia odotetaan hyväksyttäväksi ensi syksynä. Asetusten myötä tulevat lajitteluvelvoitteet nyt ensi kertaa valtakunnallisesti määritellyiksi. Hallituksen esityksessä ne on määritelty seuraavasti:

Kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä metallin erilliskeräys olisi järjestettävä jatkossa taajamissa kaikissa niissä asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Velvoite astuisi voimaan vuonna 2023.

Biojätteen lajitteluvelvoite koskisi vuodesta 2024 lähtien yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikkia kiinteistöjä, myös omakotitaloja. Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on biojätteen kompostointi kiinteistöllä.

–Tarkoituksemme on Rosk’n Rollin alueella siirtyä kohti uusien, valtakunnallisten jätesäädösten velvoitteita vaiheittain, Printz tiivistää.

Rosk’n Rollin toimialueella jätehuoltomääräykset laatii sekä jätetaksan hyväksyy 12 kunnan yhteinen Uudenmaan jätelautakunta.

Yhdyskuntajätteestä kierrätetään Suomessa tällä hetkellä vain reilu 40 prosenttia, kun EU:n yhteinen tavoite on, että vuonna 2025 pitäisi kierrättää jo 55 prosenttia. Vuonna 2035 tavoite on 65 prosenttia.