Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 26.8. Lohjan vanhusten palvelukeskuksen vanhimman osan, Pentin kulman tilannetta. Valtuusto päätti, että Pentinkulmasta luovutaan.

Samalla päätettiin, että hankesuunnittelu aloitetaan mahdollisimman pian ja siinä otetaan huomioon koko alue eli nykyisen palvelukeskuksen tontin lisäksi sen läheisyydessä olevat hankkeeseen soveltuvat alueet. Alueen rakentaminen suunnataan ikääntyneiden ja muiden erityisryhmien tarpeisiin ja palvelut, kuten tavallinen palveluasuminen, senioriasuminen ja mahdollinen palvelukeskustoiminta, tuotetaan kaupungin omana tuotantona.

Päätös syntyi valtuutettu Taina Lackmanin muutosehdotuksen pohjalta, jonka hän teki Pirjo-Leena Forsströmin, Laura Skaffarin ja Matti Pajuojan kannattamana. Se voitti kaupunginhallituksen pohjaesityksen äänin 1–34 (15 tyhjää). Pohjaesityksessä esitettiin, että Pentinkulmasta luovutaan, sen asukkaat siirretään kaupungin omiin ja yksityisen palveluntuottajan yksiköihin asukkaiden toiveiden ja toimintakyvyn mukaan ja hankesuunnittelua jatketaan siten, että nykyinen palvelukeskus puretaan ja käynnistetään korttelisuunnittelu niin, että alueen asumisrakentaminen suunnataan ikääntyneiden ja muiden erityisryhmien asumisen tarpeisiin ja, että palvelut, kuten tavallinen palveluasuminen, senioriasuminen ja mahdollinen palvelukeskustoiminta tuotetaan kaupungin omana tuotantona.

Valtuutettu Kaj Sundqvist teki Riikka Slunga-Poutsalon ja Juhana Salmenpohjan kannattaman vastaesityksen, että hanketta ei viedä eteenpäin ennen kuin sote-maakunnista on tehty päätös valtioneuvoston toimesta. Lackmanin esitys voitti äänin 29–21.

–Me kaikki tiedämme, että Lohjan ikärakenne ei poikkea monestakaan tämänkaltaisesta Suomen kunnasta. Ikääntyneiden määrä on varsin suuri tällä hetkellä ja se tulee kasvamaan lähivuosina. Se tarkoittaa sitä, että me tulemme tarvitsemaan erilaisia palveluja, myös asumisen palveluja. Taloutemme on siinä mallissa, että se edellyttää meiltä rakenteellisia toimia ja yksi rakenteellinen toimi on luonnollisesti se, että suunnittelemme palvelut siten, että ne ovat kaikin puolin tehokkaita. Meillä on eriomaisen hyvä alue siinä Pentinkulman korttelissa ja lähiympäristössä, joka jo tällä hetkellä toimii geriatrian keskuksena. Me voimme sitä aluetta tarkastella tulevaisuudessakin entistä tehokkaampana geriatrian keskuksena, Lackman sanoi.