Koronatilanne voi kärjistää perheen sisäisiä haasteita, mutta niiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Apua, tukea ja käytännön vinkkejä on tarjolla moneen tilanteeseen.

Lohjan perhekeskusten päällikkö Eija Tommila kertoo, että koronavirus on mullistanut hyvin nopealla aikataululla monen perheen elämän ja tutut rutiinit on jouduttu miettimään uusiksi, kun lapset ovat siirtyneet etäopetukseen ja useat vanhemmat etätöihin.

–Tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne monelle lapsiperheelle. Elinpiiri on muuttunut paljon, kun kodeista on tullut toimistoja ja opetustiloja. Samaan aikaan sosiaalinen verkosto on kaventunut ja monille tärkeät vertaisryhmät puuttuvat, Tommila sanoo.

Toisille perheille tiivis yhdessäolo sopii hyvin, mutta toisissa se saattaa kiristää perheen sisäistä ilmapiiriä tai nostaa esille mm. parisuhteeseen liittyviä haasteita. Osassa perheistä on myös taloudellisia huolia esimerkiksi lomautusten vuoksi, mikä voi kiristää ilmapiiriä entisestään. Myös koronavirus itsessään voi aiheuttaa huolta ja ahdistusta niin lapsissa, murrosikäisissä kuin aikuisissakin.

–Aikuisen läsnäolo, kuuntelu, lohdutus ja halaukset ovat nyt tärkeitä. Lapset tarvitsevat tietoa tilanteesta omalle ikätasolleen sopivasti. Avoimen keskusteluyhteyden hakeminen ja koko perheen mielekäs yhdessä tekeminen ovat nyt tärkeitä asioita, Tommila toteaa.

Kaikenikäisille on nyt tärkeää, että pinnalle nousevat tunteet hyväksytään, niistä voidaan puhua ja ne puretaan kullekin ominaisia kanavia pitkin. Yksi voi kirjoittaa päiväkirjaa, toinen lähteä metsälenkille, hakata halkoja tai soittaa kaverille. Lapset taas käsittelevät asioita leikin ja satumaailman hahmojen kautta.

–Mieltä askarruttavia aiheita on hyvä ottaa keskusteluun, mutta antaa myös tilaa toisille, Tommila sanoo.

Vaikeina aikoina on hyvä pitää kiinni rutiineista.

–Tutkimuksetkin ovat osoittaneet, että tutut arkirutiinit ja rytmit mm. unen, liikunnan ja syömisen osalta auttavat.

Useat yhtäaikaiset muutokset vaativat paljon psyykkistä sopeutumista

Tommila toteaa, ettei ole ihmekään, jos vanhempi kokee nyt oman olonsa tavanomaista väsyneemmäksi, hermostuneemmaksi ja kireämmäksi kuin yleensä, sillä monet yhtäaikaiset muutokset elämässä vaativat paljon psyykkistä sopeutumista. Hän painottaa, että jos perheessä tulee eteen sisäisiä ristiriitoja, uupumusta tai muita haasteita, on tärkeää, ettei niiden kanssa jäädä yksin, vaan haetaan apua.

Perhekeskus tarjoaa varhaista apua ja tukea keskitetysti lohjalaisille lapsille, nuorille ja perheille. Lohjalla toimii kaksi monialaista perhekeskusta, joihin on koottu neuvolan, perheneuvolan, ehkäisevän perhetyön ja kotipalvelun sekä terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kaikki palvelut ovat myös poikkeusoloissa lapsiperheiden käytössä.

–Olemme lisänneet päivystyslinjoja ja etävastaanottoja. Yhteyttä kannattaa ottaa esimerkiksi, jos voimavarat uupuvat niin, etteivät arjen asiat enää suju eikä arkea jaksa pyörittää, tai jos ahdistus valtaa mielen niin, että yöunetkin menevät tai pintaan nousee hallitsemattomia aggressiivisia tunteita, Tommila kertoo.

Tommila painottaa sitä, ettei haittaa, vaikka oma puhelu ei menisikään oikealle työntekijälle, sillä apua löytyy joka tapauksessa.

–Tuki ja apu hankitaan kyllä ja yhdessä mietitään, miten edetään.

Perhekeskuksen verkkosivulta löytyy myös Pyydä apua -nappi, jonka kautta voi jättää viestin mihin tahansa vuorokaudenaikaan.

Poikkeukselliset ajat muuttavat monen lapsiperheen arkea. Avoimella puheyhteydessä ja tutuista arkirutiineista kiinni pitämällä pääsee jo pitkälle, mutta Lohjan perhekeskuksilla on myös tarjolla vinkkejä ja apua, jos omat voimat eivät riitä esimerkiksi arjen pyörittämiseen.

Konkreettisista vinkeistä apua kotiin

Tukea halutaan antaa kaikenlaisissa asioissa parisuhdekiemuroista vanhemmuuden haasteisiin. Haasteita voi syntyä koronarajoitusten myötä myös esimerkiksi murrosikäisten kanssa, jotka ovat vasta päässeet vapauden makuun ja nyt sitä rajoitetaan.

–Siinä tilanteessa vanhemmilta voi vaatia paljon, että he saavat ylläpidettyä keskusteluyhteyden lapseensa, Tommila toteaa.

Perhekeskus haluaakin tarjota jotain ”kättä pidempää”, jolla kotona selvitään poikkeuksellisinakin aikoina.

–Esimerkiksi toimintaterapeutit ja neuropsykologi antavat hyviä vinkkejä, joista voi olla kotona apua mm. vanhemmille, joiden lapsilla on tarkkaavaisuuden tai aktiivisuussäätelyn kanssa ongelmia. Konkreettisia, kotona sovellettavia ohjeita löytyy myös murrosikäisten ja lasten tunteiden käsittelyyn.

Perhekeskus tarjoaa neuvonta-, ohjaus- ja tuki- sekä terapiapalvelut etänä, mutta kokonaan asiakkaiden fyysisestä kohtaamisesta ei ole luovuttu.

–Esimerkiksi nuorten tukikeskustelu on pidetty ulkona kävelyn yhteydessä. Myös lastenhoitoapua saa ihan konkreettisesti. Siinäkin voidaan hyödyntää ulkoilua, Tommila kertoo.

Apua ja tukea arkeen löytyy myös Turun yliopiston kehittämästä, vanhemmille suunnatusta Yhdessä selvitään -tukipaketista, joka löytyy Lohjan kaupungin verkkosivuilta.

–Siitä löytyy apua ja hyviä käytännön harjoitteita mm. lapsen huolien tunnistamiseen ja mielen rauhoittamiseen. Useampi asiantuntija on ollut tekemässä tätä pakettia.

Yleinen huoli näkyy Lohjallakin

Tommila kertoo, että Lohjalla koronaviruspandemia on näkynyt yleisenä huolena tilanteesta.

–Esimerkiksi raskaana olevat ovat ottaneet yhteyttä aiempaa enemmän. Raskaus on muutenkin tavallista herkempi elämänvaihe. Neuvoloiden terveydenhoitajat kulkevat perheiden rinnalla odotusajasta lähtien. Heihin kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Lohjalla on havaittu samansuuntainen kehitys lastensuojeluilmoituksissa kuin valtakunnallisellakin tasolla.

–Teemme lastensuojelun kanssa yhteistyötä, ja sieltä kuuluu, että ilmoitukset ovat vähentyneet Lohjallakin.

Lastensuojeluilmoitukset tulevat yleensä viranomaisilta, mutta nyt lapset eivät tapaa heitä, vaan ovat kotona. Perhekeskuksessa tilanteeseen on reagoitu.

–Perheiden voi olla vaikeaa ottaa meihin yhteyttä, joten olemme nyt olleet itse aktiivisemmin yhteydessä asiakasperheisiimme ja ottaneet etsivämmän otteen. Työntekijämme myös kyselevät perheen kuulumisia tavallista aktiivisemmin. Esimerkiksi puheterapeutti voi kysellä oman perustyönsä lisäksi laajemminkin koko perheen kuulumisista.

Perhekeskuksen päivystävät puhelimet:

–Neuvolat, ajanvaraus ja neuvonta ma-pe klo 8–11 ja klo 12–14, p. 044 374 2603.

–Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu ma-pe klo 8–15, puh. 044 369 4170. Tuki lastenhoitoon ja lapsiperheiden arjen haasteisiin.

–Perheneuvola (0–12 v. lasten ja perheiden asioissa) ma-pe klo 10–12, p. 044 369 1288. Tuki odotusaikaan, lasten tunne-elämään, kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen, parisuhteen ja perhe-elämän tunne-elämään liittyvissä asioissa.

–Nuorisoperheneuvola (13-17 v. nuorten ja huoltajien asioissa) ma-pe klo 10–12, p. 044 369 1299. Tuki nuorten tunne-elämään, kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen, parisuhteen ja perhe-lämän tunne-elämään liittyvissä asioissa.

–Neuropsykologi ma-pe klo 10–12, p. 044 374 0095. Tuki oppimisvaikeuksiin, tarkkaavaisuusvaikeuksiin, autismikirjoon ym. neurokirjon ja kehityksellisiin häiriöihin liittyvissä kysymyksissä ja huolissa.

–Puhe-, toiminta- ja lasten fysioterapian yhteystiedot kaupungin www-sivuilta/sos- ja terveyspalvelut/perhekeskukset.

–Lapsiperheiden palveluohjaus p. 044-3691200 ja Pyydä Apua -nappi, kun haluat keskustella perheesi elämäntilanteesta tai tarvitset tietoa lapsiperheiden palveluista ja ohjausta niiden pariin.

SMS