S-ryhmä, LähiTapiola, 70 artistia, MIELI ry ja Toivon Kärki ry yhdistivät voimansa tukeakseen nuorten mielenterveystyötä. Myös yksityishenkilöt voivat antaa tukensa lahjoituksen tai vapaaehtoistyön kautta.

Korona-aika on lisännyt nuorten pahoinvointia ja ahdistuneisuutta. Tämä näkyy matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen ruuhkautumisena niin valtakunnallisesti kuin läntisellä Uudellamaalla ja Salon seudullakin. Lähes kaksi kolmesta 18–24-vuotiaasta vastasi kokeneensa uupumusta, masennusta ja ahdistusta MIELI ry:n alkuvuodesta tekemässä kyselyssä.

–Sen lisäksi että yhteydenottojen määrä on kasvanut, koronapandemia on lisännyt nuorten huolia ja tuen tarvetta. Nuorten auttamiseksi tarvitaan nyt laajasti sekä matalan kynnyksen apua että jokaisen nuoren mielenterveyttä tukevia toimenpiteitä, kertoo MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Nuorten mielenterveystyöhön kerätään rahaa Toivon Kärki ry:n ja MIELI ry:n yhteisellä Pidä Huolta -hyväntekeväisyyshaasteella. Paikallisista toimijoista Suur-Seudun Osuuskauppa ja LähiTapiola Etelä lahjoittavat yhdessä 20 000 euroa osana LähiTapiolan ja S-ryhmän yhteistä 500 000 euron kokonaislahjoitusta. Tällä alkupääomalla mahdollistetaan tuhansien nuorten kohtaamisen matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen piirissä.

–Nuoret tarvitsevat apua ja myönteisiä signaaleja ehkä enemmän kuin koskaan. Meillä suurilla työnantajayrityksillä on korona-ajassa vastuumme, sillä tarjoamme ensimmäisiä kokemuksia sadoille nuorille ja koululaisille vuosittain. Meidän pitää välittää, kuunnella ja huolehtia näistä nuorista. Kun meille tarjoutui mahdollisuus lähteä mukaan Pidä huolta -kampanjaan, tartuimme siihen välittömästi. Yhdessä meillä on voimaa vaikuttaa nuorten hyvinvointiin, kertovat SSO:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen ja henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo.

–Vahvoina ja näkyvinä alueellisina toimijoina haluamme lahjoituksellamme pitää huolta erityisesti toimialueemme nuorista ja auttaa tarjoamaan matalan kynnyksen tukea mahdollisimman monelle sitä tarvitsevalle. Ennaltaehkäisy on parasta kansanterveystyötä ja näihin talkoisiin haluamme haastaa laajalti alueemme ihmiset ja muut yritykset mukaan, sanoo puolestaan LähiTapiola Etelän toimitusjohtaja Ari Lagerström.

Hyväntekeväisyyshaaste näkyy ja kuuluu SSO:n ja LähiTapiola Etelän toimipaikoissa ja kanavissa syksyn 2021 ajan. Karppinen kertoo, että kampanja tulee näkymään mm. työntekijöiden työasuissa. LähiTapiolassa taas kampanja tarjoaa mm. uuden vapaaehtoistyön muodon henkilöstölle. He voivat käyttää yhden palkallinen työpäivän vapaaehtoistyön tekemiseen.

Ari Lagerström (LähiTapiola), Anu Karppinen (SSO), Cati Järnmark-Mårdh (MIELI Lohjan mielenterveys ry), Hanna Somersalo (SSO) ja Erja Kumpulainen (MIELI Lohjan mielenterveys ry) kertoivat hyväntekeväisyyshaasteesta, jolla kerätään varoja nuorten mielenterveystyöhön.

Auta kuuntelemalla Pidä huolta -kappale

Pidä huolta -kampanjan keskiössä on edesmenneen Pave Maijasen ikonisesta Pidä huolta -kappaleesta toteutettu uusi versio.

–Pave Maijanen antoi ennen menehtymistään luvan kappaleen käyttöön. Alun perin ajatus hyväntekeväisyyshaasteesta on lähtenyt Pietarinkadun Oilersista, kun biisin uudelleen tekoon saatiin lupa. Sitten mukaan tuli Toivon Kärki ja sieltä otettiin yhteyttä S-ryhmään ja LähiTapiolaan, jos mahdollistaisimme kampanjan rahallisen osuuden, kertoo Karppinen.

Uuden Pidä huolta -kappaleen ovat tuottaneet Jukka Immonen, Antti RZY Riihimäki, Jurek ja Eppu Kosonen. Mukana on yli 70 suomalaista artistia.

Tämän kampanjan puitteissa auttaminen on tehty erityisen helpoksi, sillä riittää, kun menee kuuntelemaan Pidä huolta -kappaleen suoratoistopalveluissa, suoratoistokorvaukset nimittäin ohjataan lahjoituspottiin.

Nuorten hätä näkyy matalan kynnyksen kriisipalveluissa

Nuorten matalan kynnyksen kriisiapuun Sekasin-chattiin tuli vuonna 2020 yli 170 000 yhteydenottoa, joista vain joka viidenteen pystyttiin vastaamaan. Vuonna 2020 yhteydenottojen määrät kasvoivat noin neljänneksellä. Sekasin-chatissa on myös havaittu, että koronapandemia vaikuttaa vakavoittavan nuorten yhteydenottojen aiheita. Aiemmin huonosti voineet nuoret, ovat korona-aikana voineet entistä huonommin. Samoin yksinäiset nuoret ovat nyt entistä yksinäisempiä.

Sekasin-chatin lisäksi myös kriisipuhelimeen tulee tällä hetkellä eniten puheluja nuorilta aikuisilta. Yhteydenottojen yleisin syy on yleinen paha olo ja ahdistuneisuus. Erityisesti koronapandemiaan liittyvien rajoitusten takia muuttunut arki on kuormittanut nuoria. Etäkoulu, puuttuvat kaverikontaktit, tulevaisuuden epävarmuus sekä huoli omasta ja läheisten terveydestä on haastanut jaksamista.

Sekasin-chattiin kaivataan lisää vapaaehtoisia, sillä esimerkiksi viime vuonna vain viidesosaan yhteydenotoista ehditään vastata.

Chat on luonteva kanava nuorille

Toiminnanohjaaja Erja Kumpulainen MIELI Lohjan mielenterveys ry:stä toivoo, että kampanjalla saataisiin lisää vapaaehtoisia etenkin Sekasin-chattiin, sillä se on nuorille luonteva väylä ottaa yhteyttä. Chatissa yhteyttä voi myös ottaa anonyymisti, mikä laskee kynnystä hakea apua. Kumpulainen toteaa, että nuoret tarvitsevat aikaa.

–Aikaa siihen, että istutaan alas ja nuori saa kertoa kuulumisiaan. Vapaaehtoisen ei ole tarkoitus ratkaista nuoren ongelmia, vaan auttaa häntä löytämään itsestään voimavaroja.

–Usein jo se auttaa, kun kysyy toiselta, mitä hänelle kuuluu, toteaa Karppinen.

MIELI Lohjan mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Cati Järnmark-Mårdh muistuttaa myös siitä, että vapaaehtoistyötä voi tehdä monella tapaa. Hän vinkkaa, että juuri chat sopii hyvin vapaaehtoistyön muodoksi hektisessä nykymaailmassa, koska chatissa ei tarvitse sitoutua pitkään vapaaehtoissuhteeseen. Hän toteaa, että vapaaehtoistyön luonne on muuttunut ihmisten muiden kiireiden myötä, mutta halu auttaa ei ole vähentynyt. Vapaaehtoistyö on yksi hyvä vaihtoehto myös nuorille.

–Jos ei saa kesätyötä tai opiskelupaikkaa, voi tehdä vapaaehtoistyötä. Meiltä saa todistuksenkin vapaaehtoistyön tekemisestä.

Mielenterveys koskee meitä kaikkia – kampanjalla lisää tietoa mielenterveydestä

Kampanjan tarkoituksena on rahan keruun lisäksi myös lisätä ihmisten tietoisuutta mielenterveydestä. Kumpulainen muistuttaa, että mielen sairaudet ovat oma asiansa, mutta mielenterveys koskee kaikkia ihmisiä. Mielenterveyttä koskeva stigma elää silti vahvana vielä tänä päivänäkin.

–Mielenterveydestä pitäisi puhua enemmän. Mielenterveys edistää terveyttä ja vähentää yksinäisyyttä, mutta stigma on olemassa edelleen, Kumpulainen.

Kampanjalla halutaan lisätä tietoisuutta myös mielenterveyspalveluista. Karstuntiellä sijaitseva MIELI Lohjan mielenterveys ry:n tilakin on yhä monelle lohjalaiselle vieras, vaikka se sijaitsee keskellä kaupunkia.

–Haluamme lisätä tietoisuutta siitä, että tällainen paikka on olemassa, Kumpulainen toteaa.

Nuoria voi nyt auttaa helposti, sillä riittää kun kuuntelee uuden Pidä huolta -kappaleen.

Lahjoitusvarat Sekasin-chattiin ja nuorten mielenterveystaitojen vahvistamiseen

Kuka tahansa voi osallistua hyväntekeväisyyshaasteeseen lahjoittamalla pidahuolta.fi-sivuston kautta. Lahjoitustuotot ohjataan lyhentämättöminä nuorten mielenterveystyöhön. Suurin osa lahjoituksista kanavoidaan MIELI ry:n kautta keskustelupalvelu Sekasin-chattiin, jonka kautta tällä hetkellä pystytään auttamaan vaikeissa elämäntilanteissa olevia nuoria. Sekasin-chat on valtakunnallinen, 12–29-vuotiaille tarkoitettu, ilmainen keskustelupalvelu, jonka kautta nuori voi ottaa yhteyttä, kun kokee tarvitsevansa apua. Lahjoitusrahoilla tuetaan myös nuorten mielenterveystaitojen vahvistamistyötä kouluissa.

Kampanjaan voi tutustua lisää pidahuolta.fi-sivustolla. Yksityishenkilöt voivat lahjoittaa esimerkiksi 10 euroa lähettämällä tekstiviestin MIELI numeroon 16499.

SMS