Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kysytään usein, ehtiikö poliisi valvoa liikennettä ja millä perusteella valvonnan kohteet päätetään. Vastaus on kyllä ja tietoon perustuen. Mutta mihin kaikkeen tietoon?

Tilastot ja tienkäyttäjät sen kertovat

Kysyjien huoli poliisin valvontaresursseista pitää osin paikkaansa, mutta poliisi suuntaa valvontaa aina sinne, minne sitä liikenneturvallisuuden näkökulmasta on parasta kohdentaa. Yksi valvontaa määrittelevä asia ovat onnettomuustilastojen kaltaiset tietopaketit. Jos onnettomuuksia tapahtuu usein tietyssä risteyksessä tai tieosuudella, kohdistetaan sinne valvontaa.

–Konkreettinen esimerkki analysoituun tietoon pohjautuvasta valvonnasta Länsi-Uudellamaalla on ykköstien valvonta. Turunväylä on kolarialtis tie, jossa mitataan toistuvasti huimimmat ylinopeudet, kertoo liki 30 vuotta liikenteenvalvonnan ja poliisin kenttätyön parissa työskennellyt ylikomisario Jussi Päivänsalo.

Tilastojen ohella kokeneiden poliisien paikkatuntemus on valvonnassa tärkeää. Kun on työskennellyt pitkään tietyllä alueella, muodostuu kokonaiskuva, josta on hyötyä valvonnan kohdistamisessa. Poliisien lisäksi kuullaan myös toista tärkeää paikallisosaajaa – asukasta.

–Meille tulee vuosittain satoja liikenteeseen liittyvää valvontapyyntöä alueemme asukkailta, ja pyyntöihin vastataan aktiivisesti. Tienkäyttäjät tuntevat elinympäristönsä, joten paikallisten kuunteleminen auttaa kohdentamaan valvontaa oikeisiin paikkoihin, Päiväsalo kiittelee.

Myös valvonnan ajallisella kohdentamisella saavutetaan tuloksia. Ilta- ja yöaikaan valvonnassa painotetaan erilaisia asioita kuin päivällä.

Länsi-Uudenmaan poliisi valvoi raskasta liikennettä Espoossa 20.2.

Tavoitteena on aina tienkäyttäjien turvallisuus

Rehellisyyden nimissä poliisinkin on todettava, että valvonnasta huolimatta sääntöjenvastaista liikennekäyttäytymistä esiintyy laajalti. Päihteiden vaikutuksen alaisena ajetaan valitettavasti lähes joka paikassa. Turvavyö jää kiinnittämättä ja kännykkään puhutaan ajaessa aikaan ja paikkaan katsomatta.

Poliisi ei voi aina olla kaikkialla, joten valvonnan näkyvyys on tärkeää. Tehokas liikennevalvonta on myös kokonaisvaltaista. Tavoitteena on aina tienkäyttäjien turvallisuus.

–Valvontatyön rungon muodostaa perinteinen poliisimiesten ja -naisten suorittama näkyvä valvontatyö. Osittain valvontaa tehdään myös tunnuksettomalla valvontakalustolla. Näin päästään puuttumaan niiden tienkäyttäjien toimintaan, jotka vaarantavat muita kaikkein räikeimmällä tavalla, Päiväsalo esittelee.

Perinteisen valvonnan tukena käytetään liikuteltavia kameravalvonta-autoja. Ne ovat osoittautuneet toimiviksi työkaluiksi, sillä valvontaa voidaan kohdentaa joustavasti oikeisiin paikkoihin. Erityisesti kansalaisten valvontapyyntöihin vastataan usein juuri automaattivalvonta-autoilla.

Kiinteä tolppakameravalvonta on osa kattavan valvonnan kokonaisuutta. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella on käytössä noin 70 valvontatolppaa, jotka on sijoitettu päätieverkolle.

–Kameravalvontaa olisi tärkeä suunnata tulevaisuudessa yhä enemmän taajama-alueille. Osa ajattelee, että kameroilla lähinnä metsästetään ylinopeussakkoja, mutta helposti unohtuu, että ne soveltuvat hyvin esimerkiksi liikennevalojen noudattamisen valvontaan, Päivänsalo muistuttaa.