Vuoden 2021 tilinpäätöksen ennakkotiedot lupaavat Karkkilan kaupungin talouteen positiivista käännettä. Karkkilan kaupunginhallitus sai 14.3. kokoukseensa vuoden 2021 tilinpäätöksen ennakkotiedot. Luvut täsmentyvät vielä kahden seuraavan viikon aikana ennen kuin lopullinen tilinpäätös käsitellään hallituksessa 28.3. Kaupunkilaisille on kuitenkin tilinpäätöksestä jo tässä vaiheessa erittäin iloista kerrottavaa.

Kaupungin vuodelle 2021 laadittu alkuperäinen talousarvio ennakoi huomattavan negatiivista tulosta. Talousarviota on muutettu vuoden 2021 aikana paremmaksi muutamaankin otteeseen. Alkuperäisen talousarvion alijäämä oli yli kolme miljoonaa euroa ja muutosten jälkeenkin talousarvio näytti vielä noin kahden miljoonan miinustulosta. Valtuustolle ja hallitukselle on kerrottu viime vuoden lopussa sekä tänä alkuvuonna, että talouden tilanne on kehittynyt koko ajan parempaan suuntaan. Kaupunginhallituksen tilinpäätöksen ennakkotiedoissa vuoden 2021 tulos on selkeästi positiivinen – ylijäämää on luvassa lähes 600 000 €. Keskeisimmät syyt talouden positiiviselle käänteelle ovat verotulojen kasvu sekä kaupungin, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon talousarvioita pienemmät menot.

Kaupunginhallitus saa kokoukseensa 14.3. myös katsauksen kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteiden etenemisestä. Vaikka jo vuoden 2020 tilinpäätös oli positiivinen ja vuoden 2021 tilinpäätöksen ennakkotiedot kertovat erittäin hyviä uutisia, on Karkkilassa vielä aherrettavaa, että talous saadaan tasapainoon ja kestävälle pohjalle. Karkkilan tulee olla lain mukaan kattanut taseeseensa kertynyt aiempien tilikausien alijäämä vuoden 2024 loppuun mennessä.

–Olemme tienneet odottaa viime vuodelta positiivista tulosta tässä jo hetken aikaa, mutta kyllä nämä tuoreet numeeriset ennakkotiedot ovat Karkkilalle nyt todella ilahduttava asia, kertoo kaupunginjohtaja Tuija Telén, ja kiittää koko kaupungin henkilöstöä sekä karkkilalaisia yrityksiä, yhdistyksiä ja aktiiveja kaupungin positiivisen kehityksen eteen tehdystä hienosta työstä.

–Vaikka monet kriittiset mittarit Karkkilassa ovat nyt plussalla, ja kaupungissa on hieno vire päällä, on tärkeää muistaa, että tekemistä on vielä paljon myös edessä. Meillä on Suomen kuntatalouden huonon vuoden 2019 jäljiltä taseessamme alijäämää reilu miljoona euroa. Kaupungin talouden tasapainoon saamiseksi meidän tulee jatkaa sekä tiukkaa taloudenpitoa että toimenpiteitä kaupungin kasvun edistämiseksi ja viedä eteenpäin talouden tasapainotustoimia reippaalla aikataululla, toteaa kaupunginjohtaja.