Asuntomessuilla Lohjalla Hiidensalmessa laskettiin talojen hiilijalanjäljet eli kasvihuonekaasupäästöt koko elinkaaren ajalta. Laskelmat näyttivät, että rakentaja voi vaikuttaa hiilijalanjäljen pienentämiseen monin tavoin. Tehokkaimpaan tulokseen pääsee, jos vähähiilisyys huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Lohjan messualueella hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskelmat tehtiin ympäristöministeriön päivitetyllä rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmällä, joka on osa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Menetelmä perustuu kesän 2021 aikana lausuntokierroksella olevaan ympäristöministeriön asetukseen rakennusten ilmastoselvityksestä. Asetuksen ensimmäinen julkinen koekäyttö tehtiin Lohjan asuntomessuilla 2021. Laskelmista vastasi Granlund Oy.

–Laskelmat tukevat hyvin Asuntomessut Lohjalla -tapahtuman Vihreä teko -teemaa ja ilmastonäkökulman tuomista messurakentamiseen. Tulevaisuudessa ilmastoselvitys ja hiilijalanjäljen tarkastelu jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa antaa kaikille mahdollisuuden tehdä ilmaston kannalta parempia valintoja omissa taloprojekteissaan, kertoo Canemure-hankkeen projektivastaava Jenna Kotilehto Lohjan kaupungilta.

–Laskelmat palvelevat nyt ennen kaikkea messukävijöitä ja kaikkia kestävästä rakentamisesta kiinnostuneita tahoja. Haluamme tehdä rakennusten päästöjen elinkaaritarkastelua tutuksi suurelle yleisölle, sanoo asuntomessujen projektipäällikkö Mirka Härkönen Lohjan kaupungilta.

Kattoterassille sopivat hyönteishotelli ja viljelylaatikot.

Vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa

Hiilijalanjäljenlaskennassa huomioidaan rakennuksen koko elinkaari. Rakennusmateriaalit muodostavat tyypillisesti noin puolet talon hiilijalanjäljestä. Rakentamisvaiheen hiilijalanjälki sisältää rakennusmateriaalien kuljetukset työmaalle, työmaan energiankäytön ja jätteet. Suuren osuuden jalanjäljestä muodostaa energiakulutus rakennuksen käytön aikana. Rakennusta tarvitsee myös huoltaa ja osia uusia. Lopuksi hiilijalanjälkeä syntyy rakennuksen purkamisesta ja purkujätteen loppusijoituksesta tai kierrätyksestä.

Pienimpiin hiilijalanjälkiin päässeissä Lohjan messukohteissa vähähiilisiä vaihtoehtoja on huomioitu kokonaisvaltaisesti. Näissä kohteissa sekä rakennusmateriaalien että rakennuksen käytön energiankulutuksen aiheuttamia päästöjä on pienennetty vähähiilisillä ratkaisuilla.

–Kohteisiin on valittu uusiutuvia materiaaleja, kuten puuta, tai kierrätysmateriaaleja, kuten kierrätysterästä. Energiankulutuksen aiheuttamia päästöjä on pienennetty energiatehokkuudella ja tuottamalla tarvittava energia uusiutuvasti esimerkiksi lämpöpumpulla, kertoo Kotilehto.

Yli 50 prosentissa messutaloista Lohjalla on aurinkopaneelit.

Hyvällä suunnittelulla pienempiä hiilijalanjälkiä

–Oman rakennushankkeen hiilijalanjäljen pienentämiseen on useita keinoja. Vähähiilisyys on hyvä huomioida suunnittelussa ihan alusta asti. Arkkitehdin tai talovalmistajien kanssa kannattaa keskustella ilmaston kannalta paremmista vaihtoehdoista, kannustaa Kotilehto.

Tehokas tilankäyttö eli rakennusten maltillinen koko vähentää materiaalien ja energian tarvetta. Lisäksi lukuisat ratkaisut esimerkiksi talon rakenteisiin, tekniikkaan, kalusteisiin tai pihaan liittyen voidaan suunnitella energia- ja materiaalitehokkaiksi ja sitä kautta vähentää päästöjä.

Rakennusmateriaaleissa voidaan suosia vähähiilisiä vaihtoehtoja kuten puumateriaaleja. Lisäksi monissa tuotteissa, kuten esimerkiksi betonissa on mahdollisuus valita vähähiilisempi vaihtoehto. Myös kierrätysmateriaalia sisältävien tuotteiden käyttö on tehokas tapa vähentää päästöjä. Pitkäikäiset tuotteet vähentävät huolto- ja uusimistarvetta, mikä osaltaan pienentää hiilijalanjälkeä.

Rakennuksen käytönaikaisen energiankulutuksen päästöihin voidaan vaikuttaa parantamalla energiatehokkuutta esimerkiksi hyvällä eristyksellä ja valitsemalla energiatehokkaita laitteita. Tehokas ilmanvaihdon lämmön talteenotto on tärkeä asia.

Asuntomessut