Helmikuun alussa käynnistyi kolmivuotinen Ratkaistaan yhdessä! -hanke. Tavoitteena on luoda ja mallintaa päiväkotien ja koulujen sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden lasten ja heidän vanhempiensa tueksi palvelupolkuja sekä vertaistukea.

Hankkeen eteneminen vuonna 2018:

Kevät ja kesä 2018
Hanke käynnistyy maaliskuussa kartoitusvaiheella, jossa sisäilmasta oireilevien lasten vanhempia, heitä kohtaavia työntekijöitä (esim. koulun henkilökuntaa) ja kunnan virkamiehiä haastatellaan avunsaannin/annon ongelmakohdista kokonaiskuvan saamiseksi. Näitä tuloksia käsitellään kesän aikana ja niistä tiedotetaan syksyllä 2018.

Syksy 2018
Kartoituksen jälkeen tavoitteena on kehittää palvelupolkuja sisäilmasta sairastuneille lapsille ja heidän perheilleen. Lapsille ja nuorille mallinnetaan räätälöityjä oppimisjärjestelyjä huomioiden vähän oireilevien, paljon oireilevien ja vakavasti sairastuneen erityistarpeet. Vanhemmille tuotetaan ongelmanratkaisumalleja, toimintaohjeita ja palvelupolkuja. Tavoitteena on myös käynnistää vertaistukea sekä lapsille että vanhemmille.

Tässä hankkeessa kehitystyötä tehdään yhdessä vapaaehtoisten ja viranomaisten kanssa. Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat, sekä niiden vaikutukset, ovat usein monimuotoisia. Asioiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen tarvitaan eri tahojen ja toimijoiden hyvää, avointa ja luottamuksellista yhteistyötä.

Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen takana ovat Hengitysliitto ry, Vanhempainliitto ja Homepakolaiset ry. Kolmevuotista STEA:n rahoittamaa hanketta koordinoi Hengitysliitto. Hanke käynnistyi helmikuussa 2018. Yhteistyötä tehdään hankkeen aikana kymmenen kunnan kanssa.