Lohjalla on käyty viime viikkoina keskustelua Harjun koulun oppilaiden siirrosta uusiin kouluihin. Siirto on suunniteltu näillä näkymin tammikuulle 2021, kun Ojamonharjun yhteinäiskoulu ja Laurentiuskoulu valmistuvat. Uusiin kouluihin siirtyy Tytyrin, Anttilan, Ojamon ja Harjun koulun oppilaita. Siirron jälkeen Harjun koulun on tarkoitus siirtyä Luksialle.

Lohjan kaupungin kouluikäisten palvelupäällikkö Liisa Saarniniemi kertoo, että siirto on aiheuttanut huolta etenkin Harjun koulun oppilaissa ja heidän vanhemmissaan. Tämä voi johtua siitä, että juuri Harjun koulun oppilaat jakautuvat molempiin uusiin kouluihin. Muissa kouluissa taas kärsitään mm. sisäilmaongelmista ja joudutaan käyttämään väistötiloja, joten siirtoa uusiin kouluihin odotetaan.

–Asiasta on linjattu niin, että uudet koulut otetaan käyttöön heti, kun ne valmistuvat. Tässä on otettu kustannustekijät huomioon ja mietitty, mikä on taloudellisesti ja logistisesti järkevintä. Jos Harjun koulu jäisi käyttöön, meillä olisi kahden sijasta kolmesta koulusta mm. ruoka- ja siivouskustannukset, Saarniniemi avaa.

Oppilaiden on tarkoitus siirtyä Laurentiuskouluun ja Ojamonharjun yhtenäiskouluun tammikuussa 2021, kun koulut ovat valmistuneet.

Siirto on herättänyt nuorissa monia huolia

Harjun koululla järjestettiin aiemmin mielenilmauskin kesken lukuvuoden tapahtuvaa siirtoa vastaan. Koulun oppilaskunnan sihteeri Pinar Meskanen kertoo, että mielenilmaus meni muuten hyvin, mutta vaikka paikalle oli kutsuttu paljon kaupungin päättäjiä ja siirtoon liittyviä henkilöitä, paikalle saapui heistä vain kaksi. Paikalla olivat päättäjistä Lotta Paakkunainen ja Jani Méling.Meskanen kertoo, että siirtoa vastustetaan monestakin syystä. Nuorissa suurta huolta aiheuttaa etenkin se, miten siirto tulee vaikuttamaan peruskoulun päättötodistusarviointiin. Miten arvioinnit saadaan tehtyä, jos opettajat vaihtuvat? Entä, pystyvätkö oppilaat opiskelemaan peruskoulun viimeisen kevään kunnolla muuttuneesta tilanteesta huolimatta? Joutuvatko kaverit eri kouluun?

–Siirtoon liittyy paljon liikkuvia asioita. Sanotaan, että se menee hyvin, mutta samanlaisia siirtoja kokeneet sanovat, että ei se niin mene, Meskanen kertoo.

Saarniniemi rauhoittelee tilannetta. Hän uskoo, että paljon harmia on syntynyt sen vuoksi, ettei tieto ole kulkenut parhaalla mahdollisella tavalla.

–Siirtymävaiheessa emme ala esimerkiksi repiä oppilaita eri kouluihin osoitteiden mukaan, vaan katsomme oppilaan etua. Yritämme järjestää niin, että kaverukset pääsevät samaan kouluun. Luokat voidaan siirtää jopa kokonaisina. Oppilaiden mukana uusiin kouluihin siirtyvät myös opettajat. Jos opettaja silti vaihtuu, tehdään yhteistyötä niiden opettajien kanssa, jotka oppilasta ovat ennen opettaneet, jotta päättötodistukseen saadaan relevantit arvosanat. Otamme myös olosuhteet huomioon, Saarniniemi avaa.

Nuoret kokevat, että 9. luokan kevät on päättötodistuksen kannalta erityisen tärkeä, mutta Saarniniemi toteaa, että suurin työ päättötodistuksen eteen on tehty jo aiemmin, jotta kevään merkitys ei korostu niin suuresti arvioinnissa.

–Vielä on lähes vuosi aikaa järjestää esimerkiksi siten, että tärkein opiskellaan jo syksyllä, hän toteaa.

Hän muistuttaa myös, että nuoret kohtaavat elämässään paljon muitakin muutoksia kuin nyt edessä olevan muuton ja opettajat saattavat vaihtua monista eri syistä kesken lukuvuoden. Kokemusta on myös aiemmista kesken lukuvuoden tapahtuneista siirroista, kun esimerkiksi sisäilmanongelmien vuoksi on jouduttu lähtemään väistötiloihin. Saarniniemi toteaa, että siirrot ovat sujuneet hyvin, eikä oppilailta ole jäänyt niiden vuoksi oppia saamatta. Lisäksi hän muistuttaa, että tähän siirtoon on vielä hyvin aikaa valmistautua.

Nyt kannattaisi keskittyä tekemään töitä sen eteen, että siirto saadaan hoidettua mallikkaasti, jotta oppilaat kärsivät siitä mahdollisimman vähän.

Lokovan kysely vanhemmille

Lohjan koulujen vanhemmat Lokova ry teki siirtoasiasta kyselyn Harjun koulun oppilaiden vanhemmille sekä Anttilan, Ojamon ja Järnefeltin koulujen oppilaiden vanhemmille niiltä osin kuin asia heitä koskettaa. Kysely tehtiin 8.2. –16.2.2020 välisenä aikana ja sillä haluttiin selvittää vanhempien ajatuksia siirron ajankohdasta. Valittavina olivat siirto tammikuussa 2021 tai elokuussa 2021. Lotta Paakkunainen Lokovasta kertoo, että vanhemmat vastasivat aktiivisesti kyselyyn ja perustelivat hyvin vastauksensa kummankin ajankohtavaihtoehdon osalta. Siirtoa tammikuussa kannatti 37% ja elokuussa noin 61% (vastauksia yhteensä 311).

–Ensin kysely meni vain Harjun koulun oppilaiden vanhemmille. Silloin yli 95% vanhemmista kannatti siirtoa elokuussa. Prosentit alkoivat muuttua, kun mukaan tuli muidenkin koulujen vanhempien vastauksia. On ymmärrettävää, että muissa kouluissa halutaan siirtyä jo tammikuussa, Paakkunainen kertoo.

Myös avoimia vastauksia annettiin paljon (347 kpl). Päällimmäisenä erottui epätietoisuus siirtoon liittyvistä asioista ja sen vaikutuksista.

–Vastauksissa näkyi huoli siitä, että siirron ajatellaan stressaavan nuoria. Kevät haluttaisiin rauhoittaa, kun ajatukset ovat päättönumeroissa ja yhteishakukin on päällä. Miten käy valinnaisten aineiden sekä urheilun ja valmennukset, joiden vuoksi osa on halunnut opiskelemaan Harjun kouluun. Esille nousi myös aiempi lupaus siitä, että Harjulla saadaan opiskella koko yläkoulu. Muutamassa vastauksessa nousi esille myös se, että uudet tilat ehdittäisiin tuulettaa kunnolla, jos muutto ei tapahtuisi heti koulujen valmistuttua, Paakkunainen kertoo.

Vastauksista löytyi myös tammikuussa tapahtuvan siirron puolustajia.

–Kysyttiin, miksi siirtoa pitäisi venyttää, kun tilat olisivat sitten tyhjillään ja todettiin, ettei siinä ole järkeä, Paakkunainen sanoo.

Kyselyn tulokset on lähetetty lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan ja kaupunginhallituksen jäsenille, Liisa Saarniniemelle, Tuula Suomiselle, Pekka Puistosalolle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille sekä palvelutuotantolautakunnan puheenjohtajalle. Lokovassa nähdään, että muutto kesken lukuvuoden ei ole lasten edun mukaista, joten Lokova on tehnyt asiasta myös kannanoton, jossa esitetään, että Harjun yläkoululaisten siirtoa Laurentiuskouluun ja Ojamoharjun yhtenäiskouluun ei tule toteuttaa ennen syyslukukauden 2021 alkua ilman perusteellista arviointia siirtojen mahdollisista sosiaalisista vaikutuksista.

SMS