Tänään: 19.07.2024

Toimittaja

Siuntio ja ELY-keskus suunnittelevat turvallisuutta parantavia toimia kantatielle 51

liikenneturvallisuus, siuntio

Siuntion kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden pitkään tekemä työ kantatie 51:n turvallisuuden eteen on tuottanut tulosta. Siuntion kunta ja Uudenmaan ELY-keskus ovat tilanneet esisuunnitelman toimista, joilla parannetaan Störsvikin risteyksen alueen liikenneturvallisuutta. Kunta ja ELY-keskus ovat myös tilanneet esisuunnitelman pyörätien rakentamisesta kantatie 51:n varteen Kaapelitien risteyksestä Siuntiontien risteykseen ja Siuntiontien varteen kantatieltä Degerbyntien risteykseen.

Störsvikin risteyksen esisuunnittelussa yhtenä tavoitteena on saada ryhmittäytymiskaista Störsvikintielle idästä tulevalle liikenteelle. Ryhmittäytymiskaista sijoittuisi ajokaistojen väliin. Suunnittelutyö alkaa huhtikuussa ja esisuunnitelman odotetaan valmistuvan ensi syksynä.

Pyöräilytien esisuunnitelman tarkoituksena on löytää toteuttamiskelpoiset ja ympäristöllisesti hyväksyttävät periaateratkaisut jalankulku- ja pyöräilyväylän jatkosuunnittelun pohjaksi ja aikanaan rakentamiseksi. Esisuunnitelman perusteella voidaan arvioida vaikutukset liikenteeseen, ympäristöön ja maankäyttöön, rakennettavuus sekä laskea alustava kustannusarvio. Pyörätietä koskeva suunnittelu on jo aloitettu ja esisuunnitelma valmistuu alkusyksystä.

Aikataulut Störsvikin risteyksen toimenpiteiden ja pyörätien toteuttamiseksi tarkentuvat suunnitelmien edetessä.

Suunnitelmien tavoitteena on parantaa Störsvikin risteyksen alueen liikenneturvallisuutta.