Siuntion sivistystoimi valmistautuu hyvissä ajoin uuden sivistys- ja hyvinvointikampuksen tuomiin toiminnallisiin muutoksiin. Uudet tilat antavat mahdollisuuden kehittää toimintatapoja ja -kulttuureita. Lisäksi esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat edellyttävät aikaisempaa enemmän
eri tahojen yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Oppimista tapahtuu kaikkialla ja erilaisissa oppimisympäristöissä.

Sivistyslautakunta myönsi viimeisimmässä kokouksessaan lisäresurssin opettajien muutosagenttitoimintaan. Muutosagenttien tehtävänä on tukea koulujen toimintakulttuurin kehittämistyötä. Painopisteet ovat yhteistoiminnallisen suunnittelun ja työskentelyn lisäksi samanaikais- ja yhteisopettajuuden kehittämisessä. Lisäksi siuntiolaisten koulujen yhteistyötä halutaan lisätä. Tulevaisuudessa koulut käyttävät oppimisessa sekä omia että yhteisiä tiloja. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointikampukseen sijoitettavat kaikki muut tilat ovat oppimisen käytössä aina, kun se vain on mahdollista.

Sivistys- ja hyvinvointikampuksen alustava suunnittelu on käynnissä. Kasvatus- ja opetushenkilöstöllä on mahdollisuus yhteistyössä arkkitehdin kanssa pohtia, mitä asioita tilojen suunnittelussa pitää ottaa huomioon. Suunnittelun lähtökohtana uudenlainen toimintakulttuuri, joka määrittelee tilat ja niiden luonteen. Tilojen tulee olla joustavia ja muunneltavia. Siuntiolaiset opettajat vierailivat viime viikolla Kirkkonummen Gesterbyn koulun uusissa väistötiloissa ja Lohjalla kaksi vuotta sitten käyttöön otetussa Roution monitoimitalossa.

Sivistystoimen johtaja Jukka Pietisen mielestä on tärkeää, että myös kasvatus- ja opetushenkilöstöllä on mahdollisuus tutustua käytännössä uudenlaisiin oppimisympäristöihin ja saada kuulla käyttäjäkokemuksia.

– Tulevaan muutokseen on hyvä valmistautua ajoissa. Siksi on hienoa, että
naapurikunnista löytyy mielenkiintoisia ja antoisia vierailukohteita, joista voimme parastaa hyviä ideoita Siuntion uuteen sivistys- ja hyvinvointikampukseen, Pietinen toteaa.

Muutosagenttien lisäksi esi- ja alkuopetuksen edustajat kävivät edellisellä viikolla tutustumassa Nurmijärvellä noin vuoden ajan toimineisiin alkuluokkiin. Siuntio kehittää vahvasti omaa esi- ja alkuopetustaan. Varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Alakoskelan mielestä on tärkeää, että työntekijät saavat mahdollisuuden tutustua myös toisenlaisiin toimintamalleihin.

– Aina voi ottaa oppia muiden kokemuksista ja hyödyntää hyväksi koettua omassa toiminnassa.

Siuntion sivistystoimen johtaja Jukka Pietinen ojensi Gesterbyn koulun rehtori Raija
Vahasalolle vierailun lopuksi ja kiitokseksi Siuntion kuntouttavalla työpajalla tehdyn vinyylimaljakon.