Tänään: 24.07.2024

Toimittaja

Sosiaaliohjaaja tavattavissa keskustan terveysasemalla

sosiaalityö

Sosiaaliohjaaja on nyt tavattavissa Lohjan keskustan terveysasemalla maanantaisin klo 13.00–16.00 välisenä aikana. Sosiaaliohjaajan luo voi tulla ilman ajanvarausta ja halutessaan asioida anonyymisti. Tuomikoski toivoo näiden seikkojen madaltavan asiakkaiden kynnystä tulla tapaamaan sosiaaliohjaajaa. Paikalla ovat vuorotellen sosiaaliohjaajaat Sari Ylander ja Sirpa Andersson.

–Sisään voi vain kävellä ja kertoa huolensa, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Mirjami Tuomikoski Lohjan kaupungin aikuissosiaalityöstä.

Sosiaaliohjaajaa voi tulla tapaamaan esimerkiksi jos kokee haastetta arjenhallinnassaan tai toimintakyvyssään, etuusasiat kaipaavat selvittelyä tai kuntoutuminen tai työkyvyn arviointi ovat ajankohtaista. Muita syitä sosiaaliohjaajan tapaamiselle voivat olla esimerkiksi yksinäisyys, lisääntynyt päihteidenkäyttö, hankaluudet asumisjärjestelyissä, taloudelliset huolet ja elämän erilaiset kriisit. Sosiaaliohjauksessa asiakkaan tilannetta ja palvelutarvetta kartoitetaan yhdessä.

–Sosiaaliohjaajat tarjoavat pääasiassa neuvontaa ja ohjausta arjen ja talouden hallinnassa ja elämän haasteissa. Joskus asiat hoituvat siinä saman tien tai sitten asiakas ohjataan sosiaalityön asiakkuuteen tai jonkun muun palvelun piiriin sen mukaan, mistä asiasta on kyse. Ajanvaraus voidaan tehdä yhdessä, Tuomikoski kertoo.

Sosiaaliohjaaja ei kuitenkaan tee terveysasemalla päätöksiä, kuten täydentäviä toimeentulotuen päätöksiä. Taloudelliset etuudet kuuluvat pääsääntöisesti Kelalle.

Asiakas voi tulla tapaamiseen yksin tai yhdessä terveydenhuollon ammattilainen kanssa. Sosiaaliohjaaja ei näe mitään asiakasta koskevia tietoja terveydenhuollon tietojärjestelmistä. Kävijämääriä ja avuntarpeen syitä tilastoidaan, mutta näistä tiedoista ei pysty henkilöimään ketään.

Yhteistyötä terveydenhuollon kanssa

Sosiaaliohjaajat olivat samaan tapaan tavattavissa terveysasemalla jo ennen koronapandemiaa, mutta pandemia vuoksi toiminnassa on ollut tauko. Joulukuussa sosiaaliohjaajat palasivat terveysasemalle. Toimintamallin tarkoituksena on sekä tiivistää yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalityön välillä että helpottaa asiakkaan asiointia.

–Olemme todenneet, että tälle palvelulle on tarvetta ja sillä pystytään tiivistämään yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Tämä liittyy osaltaan myös tulevaisuuden sotekeskushankkeisiin. Niiden puitteissa Espoo, Lohja, Karkkila, Vihti ja Raasepori ovat päättäneet kehittää terveysasemilla tehtävää sosiaalityötä. Mietimme yhdessä, millainen tämä palvelu voisi olla tulevalla hyvinvointialueella. Tulevaisuudessa esimerkiksi yhteisvastaanotot voivat olla mahdollisia, Tuomikoski avaa.

Yhteistyö terveydenhuollon kanssa tarkoittaa mm. sitä, että terveydenhuollon puolelta on helppo ohjata asiakkaita sosiaaliohjaajan luo, jos heillä on sosiaalityön saralle kuuluvia pulmia. Terveydenhuollon henkilökunta puolestaan voi tarvittaessa konsultoida sosiaaliohjaajia. Uutta mahdollisuutta tuodaan tutuksi terveydenhuollon väelle.

–Esimerkiksi lääkärien kokouksissa käydään kertomassa tästä toiminnasta, Tuomikoski sanoo.

SMS