Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 27.5. Suojeluskuntatalon ja Åsvallan alueen asemakaavaa. Valtuusto päätti äänin 38–12 hyväksyä 1. Anttilan kaupunginosan korttelin 110a ja 110 osaan ja katu- sekä puistoalueille laaditun, 23.1.2020 päivätyn L10 Suojeluskuntatalo ja Åsvalla asemakaavan muutosehdotuksen. Asemakaavamuutoksella muodostuu 1. kaupunginosan Anttila kortteli 108, katualuetta ja suojaviheraluetta.

Asian käsittelyn aikana Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist teki perussuomalaisten valtuutettu Janne Turusen kannattamana esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

–Me luottamushenkilöt olemme asioista päätettäessä annetun tiedon varassa ja nyt on jätetty toimittamatta olennaista tietoa. Valtuustolle toimitetusta materiaalista puuttuivat ainakin seuraavat keskeiset dokumentit: sopimus Lohjan suojeluskuntatalon säilyttämisen edellytyksistä vuodelta 1993, liitekartta, jossa kaikki vaihdettavat kiinteistöt, määräalojen vaihtokirjan esisopimus vuodelta 2018 ja viranhaltijapäätös vaihtokirjan esisopimuksesta vuodelta 2018. Näistä käy ilmi, miten Lohja on jo aiemmin tukenut Rauhanyhdistystä ja että Lohja luovuttaa nyt Rauhanyhdistykselle 3273 m2 maata Suojeluskuntataloa ympäröivältä maalta Nummentielle saakka ja Lohjan kaupunki saa vaihdossa 31 m2 sekä noin 18 000 euron rahakorvauksen, Tallqvist sanoi.

–On täysin absurdia luovuttaa puoli ilmaiseksi maa-alueita ja rakennusoikeutta Lohjan keskustasta, kun samalla pyritään muualta hankkimaan lisää maata noin miljoonan euron vuosibudjetilla. Itse kaava voisi olla hyväksyttävissäkin, mutta ongelma on nämä muut Lohjalle epäedulliset sopimukset, hän jatkoi.

–Esitän, että kaava palautetaan valmisteluun siten, että valtuustolle tuodaan tiedoksi kaikki asiaan liittyvä keskeinen materiaali, mm. sopimus Lohjan Suojeluskuntatalon säilyttämisen edellytyksistä, liitekartta, jossa kaikki vaihdettavat kiinteistöt, määräalojen vaihtokirjan esisopimus ja viranhaltijapäätös vaihtokirjan esisopimuksesta. Arvioidaan uudestaan maankäyttökorvaus, huomioiden se, että Rauhanyhdistys saa maanvaihtojen myötä koko lisärakennusoikeuden hyödyn, jolloin korvausvelvollisuus syntyy. Neuvotellaan maanvaihdot uudestaan siten, että Lohja luovuttaa vaihdossa vain suojeluskuntatalon välittömässä ympäristössä olevat maa-alueet, ei Suojeluskuntatalon ja Nummentien välistä suurta aluetta (mm. 444-464-1-31 ja -32, sekä näihin liittyvät pienemmät alueet), joka voidaan tarvittaessa vuokrata pitkäaikaisella sopimuksella Rauhanyhdistykselle. Mikäli maanvaihdoista ja maankäyttökorvauksesta ei päästä Rauhanyhdistyksen kanssa parempaan neuvottelutulokseen, ehdotan, että Åsvallan osuus kaavasta hyväksytään erikseen ja Suojeluskuntatalon osuus kaavasta jätetään sillensä, Tallqvist esitti.

Vasemmistoliiton valtuutettu Matti Pajuoja kehotti muistamaan myös suojeluskuntatalon historian.

–Siinähän kävi sillä lailla, että meidän arkkitehdillemme kävi pieni kömmähdys, tai oliko se kömmähdys en tiedä sitä, että hän lähti puolustamaan suojelua ja se oli kaatumassa kaupungin niskaan ja talo oli niin huonossa kunnossa, että kaupunginhallitus ei edes uskaltanut mennä sisälle. Silloin päätettiin, että yksimielisesti tuetaan Rauhanyhdistystä katon korjaamisessa ja että he ottavat haltuunsa suojeluskuntatalon. Siihen aikaan tämä oli koko Lohjan kaupungille erittäin hyvä ratkaisu, ettei se tullut meidän syliin. Siinä olisi mennyt miljoonia rahaa. Tämä on ollut painajainen Lohjan kaupungille minun mielestäni, Pajuoja sanoi.

Tallqvist totesi, että nyt on eri tilanne kuin vuosikymmeniä sitten.

–Ei ole oleellista, mitä vuonna 1993 on tapahtunut, vaan se on oleellista, mitä nyt tapahtuu. Ei ole enää mitään syytä tukea Rauhanyhdistystä samalla, kun leikataan kouluista ja kaikesta muusta mahdollisesta ja lomautetaan ihmisiä, niin sitten me lahjoitamme lähes ilmaiseksi ison maa-alueen Lohjan keskustasta. Tämä ei ole kyllä kovin hyvää toimintaa, eikä Lohjan kaupungin eikä veronmaksajien edun mukaista.

Valtuusto päätti kuitenkin äänin 38–12 jatkaa asian käsittelyä, jolloin Tallqvist teki Meidän Lohjan valtuutettu Pekka Ilmarisen kannattamana muutosesityksen kaavan hylkäämisestä.

–Kaava ei ole Lohjan ja lohjalaisten veronmaksajien edun mukainen, pääasiassa Rauhanyhdistykseen liittyvien sopimuksellisten ehtojen vuoksi, eikä sitä pidä hyväksyä.

Lohja on jo vuonna 1993 tehdyssä sopimuksessa tukenut Rauhanyhdistystä huomattavasti, eikä Lohjalla ja lohjalaisilla veronmaksajilla ole velvollisuutta tukea Rauhanyhdistyksen toimintaa enempää. Tässä kaavaehdotuksessa on lisäksi jo tuplattu lisärakennusoikeus alkuperäiseen kaavaluonnokseen nähden puhtaasti vain Rauhanyhdistyksen tavoitteet huomioiden, maankäyttökorvaus tulkittu väärin perustein tarpeettomaksi, sekä maanvaihto ehdotettu tehtäväksi sellaisin epäedullisin ehdoin, joita ei Lohjan tule hyväksyä. Åsvallan osuus kaavasta olisi ollut hyväksyttävissä, mutta koska nämä on kytketty samaan kaavaan, on sääli että Åsvallan osuus kaavasta pitää tämän myötä myös hylätä.

Kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti kuitenkin äänin 38–12. Valtuutettu Jan Tallqvist jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä.