Tarjouskampanja: 4.-10.3.2024

Telian liittymät: edullisuus ja monipuolisuus

Telian tarjoamat liittymät ovat tunnettuja niiden edullisuudesta ja monipuolisista valinnanmahdollisuuksista. Asiakkaat voivat räätälöidä liittymänsä itse valitsemalla, haluavatko he rajattomat puhelut ja viestit vai suosivatko käyttöperusteista hinnoittelua. Lisäarvoa tuo se, että Telian liittymissä puhelut ja viestit Suomesta Pohjolan ja Baltian maihin sisältyvät aina pakettiin.

Kattava verkko Pohjolassa ja Baltiassa

Telian vahvuus on sen laaja oma verkko Pohjolan ja Baltian alueella. Yhtiöllä on omat verkot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Suomessa Telian 4G-verkko kattaa 99,9 % väestöstä, ja yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan verkkoaan vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin.

Rajattomat dataedut 4G-verkossa

Kaikki Telian liittymät tarjoavat rajattoman datankäytön kotimaassa ilman datakattoa. Erityisesti Rajaton-liittymät mahdollistavat rajattoman internetin käytön myös Pohjolassa ja Baltiassa, mikä on erinomainen etu matkustavalle kuluttajalle.

5G-verkon laajentuminen

Telian 5G-verkko on laajentunut nopeasti, ja keväällä 2022 se kattaa jo 160 kaupunkia Suomessa. Verkon alueella asuu noin 3,7 miljoonaa suomalaista, ja 5G-verkkoa voi käyttää myös kansainvälisesti yli 40 maassa.

EU-käyttö kuuluu liittymiin

Kaikkiin Telian liittymiin sisältyy EU-käyttö, mikä tarkoittaa, että liittymän voi käyttää EU- ja ETA-maissa ilman ylimääräisiä kustannuksia. Tämä poistaa huolen yllättävistä roaming-maksuista, tehdessään liittymän käytöstä mukavampaa ja ennakoitavampaa.


Keskustelu Suomen kotimaisesta 5G:stä

Suomessa on noussut esiin keskustelu kotimaisen 5G-verkon tarpeellisuudesta. Telia Finlandin online-markkinointi- ja analytiikkajohtaja Kati Riikonen korostaa, että kotimaisuuden painottaminen on olennaista tietoturvan kannalta. Aiemmin operaattorit kilpailivat lähinnä verkkojen peitolla, nopeudella ja hinnalla, mutta nykyään yhä enemmän huomiota kiinnitetään tietoturvaan. Riikosen mukaan jokaisen liittymän käyttäjän tulisi miettiä, missä ja kenen verkoissa heidän datansa liikkuu. Kotimaisuus lisää läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta.

Kotimaisuuden rooli 5G-verkoissa

Kotimaisuuden korostaminen 5G-verkoissa ei ole vain Telian oma agenda. Riikosen mukaan yli 80 % Suomen yrityspäättäjistä pitää kotimaisuutta tärkeänä tekijänä 5G-verkon turvallisuudessa. Telian päätös valita Nokia kumppanikseen 5G-verkoissa alleviivaa kotimaisuuden merkitystä. Myös yhteisyritys Suomen Yhteisverkko Oy on tehnyt samanlaisen valinnan. Tämä sijoitus kotimaiseen osaamiseen edistää paitsi tietoturvaa, myös tukee suomalaista työllisyyttä ja taloutta.

Kotimaisuuden vaikutus yhteiskuntaan

Kotimaisuus on aihe, joka herättää monenlaisia tunteita. Positiivisessa valossa kotimaisuus tukee paikallista liiketoimintaa, työllisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Riikonen toteaa, että hänen omassa kasvatuksessaan kotimaisuuden arvostus on ollut tärkeää. Toisaalta kotimaisuus voi saada aikaan myös negatiivisia tulkintoja, kuten sulkeutuneisuutta ja ääriliikkeiden nousua. Riikonen painottaa, että positiivinen ja rakentava kotimaisuus ei ole kiinni syntyperästä, vaan se liittyy yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

5G-verkon turvallisuus ja hallinta

Telia pyrkii varmistamaan, että verkon hallinta pysyy heidän omissa käsissään. He käyttävät kyberturvallisuustyökaluja, jotka havaitsevat poikkeamia ja hyökkäyksiä verkkoliikenteessä, mikä takaa asiakkaiden viestinnän yksityisyyden ja tietoturvan. Riikonen korostaa, että 5G-verkon turvallisuus on kriittistä kansallisen turvallisuuden kannalta, mikä on linjassa suojelupoliisin päällikön Antti Pelttarin näkemyksen kanssa.

Kotimaisen 5G:n aikakausi Suomessa

Telian panostus kotimaisen 5G-verkon rakentamiseen on merkittävä askel kohti turvallisempaa ja läpinäkyvämpää tietoliikennettä Suomessa. Riikonen toivottaa tervetulleeksi uuteen kotimaiseen 5G-aikakauteen, joka lupaa paitsi nopeampaa ja kattavampaa verkkoyhteyttä, myös parempaa tietoturvaa ja tukea suomalaiselle työlle.