Eritasoliittymä Lempolaan

Lohjan kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus laativat parhaillaan tiesuunnitelmaa eritasoliittymän rakentamisesta valtatielle 25, Lempolan kiertoliittymän paikalle. Eritasoliittymän katsotaan parantavan liikenteen sujuvuutta alueella. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa valtatie 25 kuuluu maanteiden pääväyliin […]

Vihdin Olkkalan sillan päällysrakenne uusitaan

Olkkalan sillan U-1272 peruskorjaustyöt Valtatiellä 2 ja sillan ylittävällä maantiellä 1241 (Vihti-Olkkala) aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin Vihdissä. Niitä on tulossa sekä valtatielle 2 että sillan ylittävälle tielle 1241. Peruskorjaustöiden valmistelut käynnistetään […]

Routakuopat rikkovat nyt autoja

Suomen tiestöllä on nyt valtavasti routavaurioita, jotka voivat vahingoittaa autoa. Tiestön kunnossapitoon tarvitaan rahaa – nopeusrajoitusten alentaminen ei ole oikea tapa hoitaa asiaa. Vaikka aamuisin on vielä koviakin pakkasia, niin […]