Eritasoliittymä Lempolaan

Lohjan kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus laativat parhaillaan tiesuunnitelmaa eritasoliittymän rakentamisesta valtatielle 25, Lempolan kiertoliittymän paikalle. Eritasoliittymän katsotaan parantavan liikenteen sujuvuutta alueella. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa valtatie 25 kuuluu maanteiden pääväyliin ja palvelutasoluokkaan I. Nykyinen kiertoliittymä ruuhkautuu aika ajoin, sillä liikennemäärät ovat suuria;…

Asfalttivauriot ja katupöly kiusaavat keväällä

Tieverkosto on niin Lohjalla kuin muissakin kunnissa nyt keväisessä kunnossa. Se tarkoittaa katupölyä ja asvalttivaurioita. Lohjan kaupungin tiemestari Roger Falck kertoo, että tänä vuonna ollaan tavanomaista kevääseen verrattuna myöhässä. –Talvi oli tavallista pidempi. Tavanomaisesta ollaan myöhässä 3–4 viikkoa, hän toteaa. Hiekanpoisto ja…

Nopeusrajoitusmerkkejä ja tiedotusopasteita vaihdetaan Vt 1 Lohja – Kehä III välillä

Valtatiellä 1 välillä Lohja – Kehä III on alkamassa heinäkuussa vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien ja opasteiden vaihtotyöt yhteensä 33 km matkalta. Vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien ja opasteiden uusiminen startataan heinäkuussa viikolla 29 asentamalla väliaikaiset kiinteät nopeusrajoitukset urakka-alueelle ja poistamalla vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit käytöstä. Tämän jälkeen aloitetaan näkyvämmät…

Yleisölle mahdollisuus tutustua Sunnanvikin tiesuunnitelmaan

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Siuntion kunta laativat tiesuunnitelmaa Kantatien 51 ja maantien 115 parantamiseksi Sunnanvikin kohdalla tiejärjestelyineen. Tiesuunnitelma käsittää eritasoliittymän rakentamisen kantatien 51 ja maantien 115 liittymään, liittymäjärjestelyjä ja tarvittavia rinnakkaisyhteyksiä sekä jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään 7.5.–26.5.2021 välisenä…

Vihdin Olkkalan sillan päällysrakenne uusitaan

Olkkalan sillan U-1272 peruskorjaustyöt Valtatiellä 2 ja sillan ylittävällä maantiellä 1241 (Vihti-Olkkala) aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin Vihdissä. Niitä on tulossa sekä valtatielle 2 että sillan ylittävälle tielle 1241. Peruskorjaustöiden valmistelut käynnistetään huhtikuun puolessa välissä. Remontti valmistuu elokuun 2019 loppuun mennessä. Sillan kannen- ja…

Routakuopat rikkovat nyt autoja

Suomen tiestöllä on nyt valtavasti routavaurioita, jotka voivat vahingoittaa autoa. Tiestön kunnossapitoon tarvitaan rahaa – nopeusrajoitusten alentaminen ei ole oikea tapa hoitaa asiaa. Vaikka aamuisin on vielä koviakin pakkasia, niin lämpötilat kipuavat päivisin isossa osassa maata plussan puolelle. Ilmojen lauhtumisen myötä tiet…

Tiedote tien numero 186 katkaisemisesta ajalla 15.10. – 28.10.2018

Uudenmaan ELY katkaisee tien nro 186 (Salo-Inkoo -tie) Hållsbäckin kohdalta, rumpujen uusimisen ja korjaamisen vuoksi ajalle 15.10.2018 klo 7.00 – 28.10.2018 klo 19.00. Pohjolan Liikenne ajaa Karjalohjalta Virkkalaan menevän yhteyden syysloman jälkeen 22.10. – 26.10.2018 poikkeusreitillä seuraavasti: Karjalohja (Pipola)-Särkijärvi-Linhamari-Backgränd-Mustio kummassakin ajosuunnassa. Ajamatta…