Valtatiellä 1 välillä Lohja – Kehä III on alkamassa heinäkuussa vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien ja opasteiden vaihtotyöt yhteensä 33 km matkalta. Vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien ja opasteiden uusiminen startataan heinäkuussa viikolla 29 asentamalla väliaikaiset kiinteät nopeusrajoitukset urakka-alueelle ja poistamalla vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit käytöstä. Tämän jälkeen aloitetaan näkyvämmät maastotyöt opasteiden uusimiseksi.

Työt tehdään pääsääntöisesti ruuhka-aikojen ulkopuolella ja yöaikaan, joten niillä on vain vähäisiä liikenteellisiä vaikutuksia. Suurin osa töistä kohdistuu valtatie 1:llä eritasoliittymän 23 ja Kehä III välille, jonka lisäksi joitain töitä tehdään valtatiellä 25 sekä Hangon että Hyvinkään suunnassa.

Liikenteenhallintajärjestelmän uusimisen tavoitteena on parantaa sen toimintavarmuutta sekä ylläpidettävyyttä uusimalla elinkaarensa päässä olevia laitteita korvaamalla niitä nykyaikaisella tekniikalla. Vaihtotöiden ohessa poistetaan lisäksi valtatie 1:n Palojärven sekä Lempolan eritasoliittymien väliltä nykyiset elinkaarensa päässä olevat vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit ja sähköiset opasteet, joiden tilalle asennetaan kiinteät pysyvät nopeusrajoitusmerkit.

Uusittu liikenteenhallintajärjestelmä otetaan käyttöön helmikuussa 2022 ja siihen asti tiejaksolla on käytössä kiinteät nopeusrajoitukset.