Toimittaja

Yleisölle mahdollisuus tutustua Sunnanvikin tiesuunnitelmaan

liikenne, tieliikenne, tieverkko

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Siuntion kunta laativat tiesuunnitelmaa Kantatien 51 ja maantien 115 parantamiseksi Sunnanvikin kohdalla tiejärjestelyineen. Tiesuunnitelma käsittää eritasoliittymän rakentamisen kantatien 51 ja maantien 115 liittymään, liittymäjärjestelyjä ja tarvittavia rinnakkaisyhteyksiä sekä jalankulku- ja pyöräilyväyliä.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään 7.5.–26.5.2021 välisenä aikana tietoverkossa osoitteessa: https://vayla.fi/kt-51-sunnanvikin-eritasoliittyma. Alueen asukkaat, maanomistajat sekä kaikki muut asiasta kiinnostuneet voivat tällöin tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja antaa niistä palautetta.

Mielipiteet ja palautteet suunnitelmasta voi toimittaa sähköpostilla viimeistään 26.5.2021 osoitteeseen juho.selenius@finnmap-infra.fi. Halutessaan suunnitelmaan liittyvistä asioista voi myös soittaa alla mainituille henkilöille 25.5.2021 klo 15.00 – 17.00 välisenä aikana.

Uudenmaan ELY-keskus käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu ELY-keskuksen verkkosivujen tietosuojaosioon (tietosuoja ja henkilötietojen käsittely).