Lohjan kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus laativat parhaillaan tiesuunnitelmaa eritasoliittymän rakentamisesta valtatielle 25, Lempolan kiertoliittymän paikalle. Eritasoliittymän katsotaan parantavan liikenteen sujuvuutta alueella.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa valtatie 25 kuuluu maanteiden pääväyliin ja palvelutasoluokkaan I. Nykyinen kiertoliittymä ruuhkautuu aika ajoin, sillä liikennemäärät ovat suuria; 16 400 – 21 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tiellä kulkee paljon myös raskasta liikennettä. Väylävirastosta todetaan myös, että valtatie 25 on sekä Länsi-Uudenmaan pääyhteys pääkaupunkiseudun suuntaan että merkittävin poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla lähellä pääkaupunkiseutua. Uudesta ajatuksesta eritasoliittymässä ei kuitenkaan ole kyse.

–Kun vesitornin iso kiertoliittymä tehtiin vuonna 2005, paikalle hahmoteltiin jo silloin eritasoliittymää. Kustannussyistä se jätettiin kuitenkin silloin toteuttamatta, kertoo Lohjan kaupungin vs. tekninen johtaja Seppo Lötjönen.

Alustavan kustannusarvion mukaan eritasoliittymä tulee maksamaan noin 20 miljoonaan euroa.

–ELY ja kaupunki neuvottelevat aikanaan kustannusten jaosta, Lötjönen toteaa.


Lempolan kiertoliittymän tilalle suunnitellaan eritasoliittymää liikenteen sujuvuuden lisäämiseksi.

Lempolaan samanlainen liittymä kuin Tynninharjulla

Eritasoliittymästä pidettiin avoin esittelytilaisuus Lohjan pääkirjastossa viime viikolla.

–Tilaisuudessa avattiin tiesuunnitelman hallinnollista prosessia asukkaiden näkökulmasta, Lötjönen sanoo.

Tiesuunnitelman teko aloitettiin tämän vuoden alussa ja valmis sen pitäisi olla elokuussa.

–Suunnitelma tulee syksyn aikana nähtäville. Silloin on mahdollisuus tehdä muistutuksia, jos on jotain muistutettavaa. Sitten kaupunki antaa suunnitelmasta lausuntonsa ELYlle.

Maastotutkimuksia on tehty jo aiemmin.

–ELY on tehnyt esiselvityksen, jossa tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja. On päädytty siihen vaihtoehtoon, että Tynninharjun eritasoliittymän kaltainen liittymä olisi paras vaihtoehto, Lötjönen kertoo.

Uusi eritasoliittymä sijoittuisi pääpiirteittäin nykyisen kiertoliittymän paikalle. Muodoltaan se olisi siis samanlainen kuin Tynninharjun uusi eritasoliittymä. Valtatie 25 kulkisi seitsemän metriä alempana kuin nykyään ja kulku Saukkolantielle ja Lempolan liikekeskukseen kulkisi sen yli.

Toteutuspäätös on edessä aikanaan, joten varmaa eritasoliittymän rakentaminen ei vielä ole. Lötjönen toteaa kuitenkin, ettei tiesuunnitelmia lähdetä tekemään turhan päiten. Rakennussuunnitelman laatiminen, hallinnollinen prosessi ja itse liittymän rakentaminen vievät kuitenkin aikaa. Lötjönen arvioi, että nopeimmillaan liittymä voisi olla valmis vuonna 2026.

Lempola kehittyy

Samaan aikaan liittymähankkeen kanssa kehitetään myös Lempolan alueen kaavoitusta työpaikkoja ja asumista varten sekä Tunnin junan asemanseudun suunnitelmia.

–Lempolan alueella on paljon potentiaalia ja siten myös hyvien liikenneyhteyksien tarve, Lötjönen tiivistää.

Hän toteaakin, että eritasoliittymän rakentaminen on positiivinen asia koko alueen kehittymisen kannalta, sillä se parantaa liikenteen sujuvuutta alueella. Liikenteen aiheuttaman metelinkin osalta tilanne paranee, kun valtatie 25 kulkee jatkossa montussa, josta ääni ei leviä ympäristöön yhtä hyvin kuin nyt.

Lötjönen muistuttaa, että eritasoliittymän rakentamisessa huomioidaan myös pohjavesisuojaus, kuten alueella on tehty tähänkin asti.

Lähde: Väylä.fi