Lohjan kaupunki valmistelee rahallisen tuen antamista Ukrainalle. Tuki lahjoitetaan avustusjärjestön kautta. Päätös raha-avusta sekä avustusjärjestöstä tehdään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Ukrainan sota on huomioitu myös kaupunkikuvassa. Lohja on nimittäin valaissut Aurlahdessa sijaitsevan Lohja-kyltin Ukrainan lipun väreillä viestinä rauhan ja kaikkien sodasta kärsivien puolesta.

Kuinka sinä voit auttaa?

Ukrainan sodan myötä monessa ihmisessä on herännyt auttamishalu, mutta mikä tässä tilanteessa olisi järkevin tapa auttaa? Lohjan kaupunki tiedottaa, että tehokkain ja vaikuttavin avustamiskeino on rahallisen tuen antaminen kokeneille avustusjärjestöille.

–Kaikkein parhaiten ukrainalaisia voi auttaa tällä hetkellä osallistumalla luotettavien ja vakiintuneiden avustusjärjestöjen rahankeräyksiin. Kokeneilla avustusjärjestöillä on kaikkein paras kyky hankkia nopeasti kaikki tarvittava materiaalinen tuki apua tarvitseville tilanteessa, jossa apua tarvitsevat kymmenet tuhannet ihmiset.

–Omatoimiset tavarakeräykset ja kuljetukset saattavat jopa aiheuttaa logistiikkaongelmia ja vaikeuttaa avustustyötä kohdemaissa, joiden olosuhteita koskien kokeneilla avustusjärjestöillä on kaikkein paras tuntemus.

Avustuskeräyksiä Ukrainaan järjestävät esimerkiksi Punainen Risti, Unicef, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, Pelastakaa lapset ry ja Kirkon ulkomaanapu. Eläimiä avustaa SEY.

Turvapaikanhakijoiden auttaminen

Jos ihminen tarvitsee kansainvälistä suojelua Suomesta, hänen pitää jättää kansainvälistä suojelua koskeva hakemus eli turvapaikkahakemus rajaviranomaiselle tai poliisilaitokselle. Kun ihminen on hakenut turvapaikkaa, hänet sijoitetaan vastaanottokeskukseen. Maahanmuuttovirasto päättää vastaanottokeskusten perustamisesta ja lakkauttamisesta. Lohjalla ei ole Maahanmuuttoviraston perustamaa vastaanottokeskusta.

Vastaanottokeskus on vastaanottolain nojalla vastuussa turvapaikanhakijoiden päivittäisistä tarpeista ja toimeentulosta. Myös yksityismajoitus on mahdollista henkilölle, joka on turvapaikanhakija ja vastaanottokeskuksen asiakas. Yksityismajoituksesta kiinnostuneet ihmiset voivat olla yhteydessä kotimajoitusverkostoon, jolla on toimivat ja pysyvät yhteydet Maahanmuuttoviraston hallinnoimiin vastaanottokeskuksiin.

Kaupungilta todetaan, että omatoiminen ihmisten hakeminen Ukrainasta tai sen lähialueilta Suomeen ei kuitenkaan ole suositeltavaa toimintaa.

–Kriisialueelle matkustaminen voi vaikeuttaa paikallisten avunantajatahojen toimintaa. On myös hyvä tiedostaa, että turvapaikkaprosessit saattavat olla pitkiä. Vastaanottokeskusten toiminta on myös terveydenhuollon, ammatillisen kriisiavun, koulutustoiminnan, välttämättömän toimeentulon ja muun tuen järjestämisen osalta vaativaa.