MLL:n lukumummi ja -vaari -toiminta on kehitetty yhteistyössä Niilo Mäki -Instituutin kanssa. Siinä vapaaehtoiset aikuiset lukevat noin kerran viikossa kouluilla niiden 2.-6. -luokkalaisten lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Tarkoituksena on yhteisten lukutuokioiden avulla innostaa lapsia lukemaan sekä tukea heidän lukusujuvuuttaan. Lukutuokioiden lomassa syntyy myös luontevaa sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Suomessa lähes kaikki lapset oppivat tarkan lukutaidon, mutta osa lapsista ei saavuta sujuvaa lukutaitoa. Jos lukeminen on hidasta, koulunkäynnistä tulee työlästä. Innostus lukea laskee ja lapsi alkaa helposti vältellä sitä. Tämä taas lisää riskiä syrjäytyä myöhemmin koulutuksesta ja työelämästä.

Mitä lukumummina tai -vaarina sitten teen?
Luet koululla yhdessä kirjaa niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Lukemisen jälkeen keskustelette lukemastanne. Lisäksi voitte myös jutustella muita kuulumisia.

Mihin sitoudun?
Käyt koululla lukemassa omien mahdollisuuksiesi mukaan, noin kerran viikossa, 1-2 tuntia kerrallaan.

Tarvitsenko erityistaitoja?
Innostus lukemiseen ja iloinen mieli riittävät. Saat ohjausta, perehdytystä ja tukea vapaaehtoistyöhösi sekä antoisia tapaamisia muiden lukumummien ja -vaarien kanssa. Voit toimia myös Kylämummina tai -vaarina

Sukupolvien ketju kannattelee
Sukupolvien yhteys on oleellinen osa ihmisen elämää. Siinä elämisen koko kirjo on luonnollisella tavalla läsnä. Se antaa nuoremmalle polvelle mahdollisuuden hahmottaa oma paikkansa osana suurempaa kokonaisuutta – availla ikkunoita menneeseen ja tulevaan.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kylämummi ja -vaari toiminta tarjoaa mahdollisuuden sukupolvien väliseen kohtaamiseen yhdistäen isovanhempia kaipaavat lapset ja vapaaehtoiset ”vara” mummit ja vaarit. Kylämummeja ja -vaareja tavanneet lapset kertovat, että mummit ja vaarit kuuntelevat, tukevat, rohkaisevat ja heillä on aikaa olla lasten kanssa. Mummit ja vaarit voivat mm. lukea satuja, askarrella, pelata, tehdä puutöitä ja keskustella lasten kanssa. He voivat toimia MLL:n perhekahvilassa, päiväkodissa, koulussa tai kirjastossa. Kylämummit ja – vaarit kertovat puolestaan saaneensa sisältöä elämään ja mahdollisuuden ylläpitää omia taitojaan. Vaarit ja mummit ovat kertoneet olevansa virkeämpiä, vähemmän yksinäisiä, oppineet uutta, saaneensa lisää sosiaalisia suhteita sekä rytmiä ajankäyttöön.

Kylämummit ja –vaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita, luotettavia henkilöitä, jotka haluavat olla läsnä ja antaa aikaa lapsille. Mummo tai vaari ikä ei vaatimuksena, nuoremmatkin voivat osallistua toimintaan. He voivat valita itsellensä parhaiten sopivimman tavan toimia sekä päättää, kuinka paljon he käyttävät toimintaan aikaa. Tärkeää on, että toiminta tuottaa heille iloa ja hyvää mieltä. Kylämummeille ja -vaareille järjestetään myös vertaistapaamisia, tukea ja
ohjausta sekä virkistystä.

Vaikuttaa oikein hyvältä. Miten pääsen mukaan?

Perehdytyskoulutus uusille luku- ja kylämummeille ja -vaareille pe 14.9.2018 klo 10-13, Monkolassa (Karstuntie 4, Lohja). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Ilmoittaudu: MLL:n Uudenmaan piirin koordinaattori Jaana Ritola p. 044-2029688 tai jaana.ritola@mll.fi

Tule mukaan hauskaan ja antoisaan toimintaan lasten kanssa! Toimintaa toteuttavat MLL Lohjan paikallisyhdistys ja MLL Uudenmaan piiri. Lisätietoa toiminnasta: http://uudenmaanpiiri.mll.fi tai Mannerheimin lastensuojeluliiton koordinaattori Jaana Ritola p. 044-2029688 tai jaana.ritola@mll.fi