Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus järjestetään 11.4. ja 19.4. Koulutus muodostuu näistä kahdesta koulutuspäivästä, joihin molempiin tulee osallistua. Nykyään Lohjan ikääntyneiden palveluiden eri yksiköissä käy ulkoiluystäviä mm. SPR:n ja Lohjan Seudun Ladun kautta. Tavoitteena on kuitenkin laajentaa toimintaa niin, että myös kodeissa asuvat ikääntyneet saisivat ulkoiluun tukea ja kaverin.

Koulutus toteutetaan osana Voimaa vanhuuteen tavaksi ja tutuksi -kärkihanketta, jossa Lohjan kaupunki on ollut mukana vuoden ajan. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on laajentaa käyttöön toimiviksi testatut iäkkäiden terveysliikunnan hyvät käytännöt. Toiminta on suunnattu pääosin yli 75-vuotiaille henkilöille, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia ja jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä.

 

Turvaa ja seuraa kävelylenkille

Ulkoiluystävä-koulutuksen kouluttajana toimii Maarit Andersson. Hän kertoo että koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia ulkoiluystävänä, tarjota vertaistukea ja edistää iäkkäiden ulkoilua hyvässä ja turvallisessa seurassa.

-Ulkoilu tapahtuu vapaaehtoisen ja ulkoilutettavan yhteisen suunnitelman mukaan. Suunnitelma on yksilöllinen ja ulkoilutettavan tarpeista lähtevä yhteinen sopimus. Liikkeellä ollaan ilman kiirettä, ja joskus pelkkä juttuseurakin riittää, Andersson kertoo.

Ulkoiluystävästä saa turvaa lenkille.

-Itsenäinen tai avustettu ulkoilu kuuluu laadukkaaseen ikääntymiseen. Kaikki eivät kuitenkaan heikentyneen liikkumiskyvyn vuoksi pääse tai uskalla lähteä ulkoilemaan. Monella ikääntyneellä on ajatus, ettei ehkä jaksakaan kävellä takaisin ja muistikin voi reistailla. Silloin on hyvä, että on tukea ja turvaa mukana, Andersson sanoo.

Hän kannustaa vapaaehtoisia lähtemään mukaan koulutukseen.

-Ulkoilu kuuluu jokaisen ihmisen perusoikeuksiin, ja ulkoilussa avustaminen on teko hyvän ikääntymisen puolesta. Kyseessä on vapaaehtoinen tehtävä, joka palkitsee myös auttajan.

Vapaaehtoiselta odotetaan kiinnostusta iäkkäiden ulkoilun avustamiseen. Lisäksi vapaaehtoisen tulee olla itse siinä kunnossa, että hän kokee jaksavansa tehdä pieniä kävelylenkkejä tai tarvittaessa työntää esimerkiksi pyörätuolia. Toimintaan ja sovittuihin tapaamisiin tulee sitoutua, mutta vapaaehtoisena toimimisen voi keskeyttää tai lopettaa, jos siltä tuntuu.

Koulutukseen ilmoittaudutaan soittamalla Ikähelpin puhelimeen p. 044 3692444, ma – to klo 9.00-14.00 tai sähköpostilla: maarit.andersson@lohja.fi.