Uudenmaan liikkumisrajoitus astui voimaan lauantaina 28.3.2020 keskiyöllä. Ensimmäisen viikon aikana poliisi tarkasti Uudenmaan rajalla 247 694 ajoneuvoa ja junamatkustajaa. Tarkistetuista yhteensä 2 170 eli 0,9 prosenttia käännytettiin. Sakkoja valmiuslain rikkomisesta annettiin yhteensä 11.

Liikkumisrajoituksen noudattamista on valvottu Uudenmaan raja-alueen pääväylillä ja suuremmilla teillä, junissa, lentoliikenteessä sekä meriliikenteessä. Operaatiota johtaa Helsingin poliisilaitos, joka valvoo rajoituksen noudattamista yhteistyössä Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Lisäksi poliisi saa virka-apua Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta.

–Poliisi on nyt viikon ajan valvonut tehostetusti hallituksen asettamaa liikkumisrajoitusta Uudellamaalla. On havaittu, että suurin osa on ottanut rajoitukset vakavasti ja liikennemäärät ovat laskeneet. Valvonta jatkuu, ja pyydämme kansalaisilta edelleen kärsivällisyyttä ja harkintaa siitä, onko Uudenmaan rajan ylittäminen välttämätöntä, sanoo operaation yleisjohtaja, poliisipäällikkö Lasse Aapio Helsingin poliisilaitokselta.

Tarkastuspiste Uudenmaan rajalla. (Kuva: Poliisi)

Ruuhkia ja jonotusta – vain välttämättömällä syyllä rajan yli

Liikkumisrajoituksen alussa tiet ruuhkautuivat työmatkalaisista viime viikon alkupuolella, mutta loppuviikkoa kohti sujui paremmin. Kuitenkin myös tämä viikko aloitettiin ruuhkilla.

–Työmatkaliikenne ruuhkautti maakuntarajan ylittävää liikennettä maanantaiaamuna. Valtatie 4:llä oli pahimmillaan 45 minuutin jono tarkastuspisteelle. Työpaikkamatkalaisten kannattaa pyrkiä liikkumaan maakuntarajan ylitse pahimpien ruuhka-aikojen ulkopuolella, varata runsaasti aikaa ja pitää mahdolliset poliisille esitettävät dokumentit käden ulottuvilla, muistuttaa operaation yleisjohtaja ylikomisario Mika Pöyry Helsingin poliisilaitokselta.

Viime maanantaina Uudenmaan maakuntarajan yli pyrkiviä ajoneuvoja saapui poliisin tarkastuspisteille yhteensä 44 170. Näistä 139 jouduttiin ohjaamaan takaisin. Yhdelle kuljettajalle kirjoitettiin sakko valmiuslain rikkomisesta. Junissa poliisi tarkisti vuorokauden aikana 621 henkilön matkan syyn. Kahdeksan junamatkustajaa joutui palaamaan ja kahdelle kirjoitettiin sakko valmiuslain rikkomisesta.

–Muistutamme edelleen matkustajia, että Uudenmaan maakuntarajan ylitykseen vaaditaan välttämätön syy. Vuorokaudessa on edelleen jouduttu ohjaamaan yli sataa matkustajaa kääntymään takaisin. Myös pääsiäissuunnitelmia tekevien tulee muistaa, että vapaa-ajan matkustaminen maakuntarajan yli ei ole sallittua. Pääsiäissuunnitelmat täytyy nyt sopeuttaa Uudenmaan sulkutilanteeseen, muistuttaa operaation johtaja ylikomisario Jarkko Lehtinen Helsingin poliisista.

(Kuva: Poliisi)

Poikkeuksellinen operaatio hyvässä yhteishengessä

Vaikka Uudenmaan rajojen valvonta on poliisin operaatioksikin poikkeuksellisen laaja ja pitkäkestoinen, on valvonta saatu toimimaan tarkastuspisteillä hyvin – tosin ainakin aluksi poliisien työpäivät Uudenmaan rajojen tarkastuspisteillä saattoivat venähtää välillä pitkiksi.

–Ajat ovat poikkeukselliset. Henkilöstöä on kuitenkin pystytty käyttämään tarkastuspisteillä suhteellisen joustavasti ja myös huolto tarkastuspisteillä pelaa. Tämä on koko yhteiskunnan yhteinen ponnistus ja myös kentällä tämä yhteishenki on näkynyt. Pyrimme pitämään hyvällä suunnittelulla ja varautumisella huolta poliisissa siitä, että tarkastuspisteiden valvonta olisi poikkeusoloista huolimatta meille mahdollisimman arkista ja toiminta pelaa, toteaa apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Viranomaisyhteistyöllä on ollut suuri merkitys valvonnan sujumisessa.

–Yhteistyö tarkastuspisteillä Puolustusvoimien kanssa on ollut erinomaista. Vaikka tämä on iso voimainponnistus, on hienoa huomata, että kaikki ovat tässä yhteisellä asialla ja töitä tehdään saumattomasti ja sitoutuneesti. Puolustusvoimien pääasialliset tehtävät ovat liittyneet liikenteen ohjaukseen, huoltoon ja tukitoimiin. Iso kiitos siitä! sanoo ylikomisario Jussi Päivänsalo Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Poliisi valvomassa rautatieliikennettä Helsingin rautatieasemalla. (Kuva: Poliisi)