Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampuksen rakentamisesta on tehty elinkaarihankkeena sopimus SRV:n kanssa.

SRV ja Siuntion kunta ovat sopineet uuden sivistys- ja hyvinvointikampuksen rakentamisesta. Hanke toteutetaan elinkaariurakkana, jossa SRV on vastuussa rakennettavan kiinteistön ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan. Hankkeen kokonaisarvo elinkaaripalvelut huomioiden on noin 37 miljoonaa euroa.

Uudet tilat mahdollistavat suomen- ja ruotsinkielisille oppilaille turvallisen ja tutun oppimisympäristön esiopetuksesta perusopetuksen loppuun asti terveellisissä ja ajanmukaisissa tiloissa keskeisellä paikalla Siuntion kuntakeskuksessa. Lisäksi kampukselle on tulossa mm. kirjasto ja nuorisotilat.

–Lähdemme innolla yhteistyöhön Siuntion kunnan kanssa. Rakennamme uuden mittavan sivistys- ja hyvinvointikampuksen ja tulemme huolehtimaan siitä seuraavien 20 vuoden aikana.

Luonnoskuva tulevasta sivistys- ja hyvinvointikampuksesta. (Kuva: Arkkitehdit Von Boehm – Renell Oy)

Elinkaarimalli mahdollistaa Siuntion kunnalle erinomaiset puitteet tuottaa kuntalaisille palveluja ja sivistystoiminnalle laadukasta opetusta, kun kiinteistön rakentaminen ja ylläpito toteutetaan elinkaarimallilla yhden toimijan toimesta, toteaa SRV:llä hankkeesta vastaava yksikönjohtaja Saku Kosonen.

Kaksikerroksisen rakennuksen laajuus on noin 8 100 bruttoneliömetriä. Rakennustyöt käynnistetään kesäkuussa 2020 ja työt valmistuvat keväällä 2022. Sivistys- ja hyvinvointikampuksen toiminta käynnistyy syyslukukauden 2022 alussa.

–Elinkaarihanke on Siuntion kunnan suurin yksittäinen investointihanke koko kunnan historian aikana. Elinkaarihankkeella tähdätään terveellisten ja turvallisten tilojen saamiseen laajalti opettamisen, kirjastotoimen sekä vapaa-ajan ja kulttuurin toimijoiden käyttöön.

Elinkaarihankkeeseen liittyvä 20 vuoden palvelusopimus urakoitsijan kanssa varmistaa hyvin tilojen laadukkaan ylläpidon ja erittäin energistehokkaat sekä hiilijalanjäljenkin osalta hyvin ympäristöystävällisen elinkaarikestävän ratkaisun. Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampus on valmistuessaan paikka monipuolisille kunnan palveluille sekä kaikille kunnassa viriäville vapaa-ajan ja kulttuurin palveluille. Yhdessä SRV:n kanssa lähdemme erittäin innokkaina toteuttamaan kunnalle sen historian suurinta investointia, kertoo Siuntion kunnan hankkeesta vastaava projektijohtaja Timo Ryyppö.

Luonnoskuva kampuksen ruokasalista. (Kuva: Arkkitehdit Von Boehm – Renell Oy)

Hankkeen tavoitteena on varmistaa 20 vuoden palvelusopimuksen mukaisesti turvalliset ja terveelliset sisäilmasto-olosuhteet kampusrakennukseen. Ratkaisuissa tähdätään sisäilmaltaan terveellisiin ja helposti huollettaviin rakenteisiin ja materiaaleihin sekä mahdollisimman pieneen energiankulutukseen. Ratkaisut tukevat Siuntion kunnan tavoitteita Hinku-kuntana.

–Olemme toteuttaneet menestyksekkäästi useita kouluhankkeita, kuten viime vuonna valmistuneet Jätkäsaaren peruskoulun ja Lauttasaaren toisen ala-asteen koulun ja päiväkodin

Helsingissä sekä Kurittulan koulun Maskussa. Parhaillaan rakennamme kouluja myös Espoon Tapiolassa ja Leppävaarassa, Helsingin Maunulassa sekä Kirkkonummella, Kosonen kertoo.

Sopimukset kampuksen rakentamisesta allekirjoitettiin keskiviikkona 10.6. hankkeen naapurissa Fanjunkarsissa. Samalla paikalla Aleksis Kivi kirjoitti Seitsemän veljestä 150 vuotta sitten. Sopimuksen allekirjoittajina varatoimitusjohtaja Juha Toimela yksikönjohtaja Saku Kosonen SRV:stä sekä kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa ja tekninen johtaja Markus Moisio Siuntion kunnasta.
Luonnoskuva uuden kampuksen pääsisäänkäynnistä. (Kuva: Arkkitehdit Von Boehm – Renell Oy)